Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Remont drogi do wsi Brodowo - Wity

23 marca 2015 r. wykonany został remont drogi do wsi Brodowo – Wity na odcinku 1,7 km.

W ramach tych prac nawieziono kilkadziesiąt ton kruszywa, uzupełniono ubytki i wyrównano nawierzchnię drogi.

Naprawa przepustu

W dniach 10-12 marca naprawiono przepust pod drogą gruntową w lesie pomiędzy Rębkowem a Gnatami – Szczerbakami. W ramach prac zostały zdemontowane połamane przepusty betonowe i wymienione na rury PCV o tej samej średnicy jednak mogące przenieść o wiele większy ciężar nacisku. Oczyszczony i poszerzony został wlot i wylot przy przepuście. Odnowiono również odcinki ok. 10-15m rowu po obu stronach przepustu w celu odprowadzenia wody, która przepływała przez drogę uszkadzając wierzchnią warstwę. Nawieziono ok. 10 ton kruszywa w celu uzupełnienia zaniżenia terenu przed przepustem i wzmocnienia korony drogi.

Naprawa drogi w miejscowości Górki – Baćki

Kolejnym odcinkiem drogi wyremontowanym w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano naprawę odcinka ok. 350 m drogi w miejscowości Górki – Baćki od przepustu za Sołtysem. Stan drogi uniemożliwiał poruszanie się nią samochodami osobowymi, nie wspominając o cięższym sprzęcie. Droga ta nie była remontowana od kilku lat i wymagała gruntownego remontu. W ramach tych prac trwających 3 dni nawieziono i ułożono ok. 2 ton kamienia i ok. 120 ton tłucznia.

Droga w kierunku Rębkowa

W dniu 09 marca 2015 rozpoczęły się prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. W pierwszej kolejności tłuczniem pozyskanym z kolejki wąskotorowej została uzupełniona droga prowadząca od drogi wojewódzkiej w kierunku Rębkowa.
Na odcinek ok. 750 m pracowało 2 samochody ciężarowe, koparka i traktor z równiarką i walcem. Prace trwały 2 dni i nawieziono blisko 160 ton tłucznia. Poniżej zdjęcia przedstawiające drogą przed i po remoncie.

Prace odwodnieniowe

W związku z zaleceniami pokontrolnymi, Gmina Winnica wykonuje prace odwodnienia przy drodze gminnej nr 340624W w miejscowości Gnaty Lewiski.

Czytaj więcej...

Zakończono prace związane z przebudową drogi gminnej Kamionna – Białe Błoto

W ramach prac, wykonano 1058 mb dwuwarstwowej, żwirowej nawierzchni. Na odcinku 540 mb dokonano poszerzenia drogi, co pozwoliło na wykonanie obustronnego  odwodnienia drogi i wykonanie zjazdów na posesje i pola uprawne wraz z przepustami.

Czytaj więcej...

Remont ulicy Warszawskiej

Na drodze powiatowej Nr 1821 trwają obecnie prace remontowe. Plan inwestycji zawiera poprawę stanu nawierzchni oraz ułożenie po jednej stronie chodnika dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Nowa nawierzchnia asfaltowa będzie miała 277 m długości oraz ok 7 m szerokości.

Czytaj więcej...

Odwodnienie w miejscowości Gnaty-Szczerbaki

W ramach funduszu sołeckiego na rok 2014 przy drodze nr 340604W w miejscowości Gnaty-Szczerbaki zostało poprowadzone odwodnienie na odcinku 770 m.

Czytaj więcej...

Prace przy kolektorze w Zbroszkach

W poniedziałek 13.10.2014 roku rozpoczęły się prace mające na celu wyregulowanie przebiegu kolektora wodnego w miejscowości Zbroszki. Szacowany czas prac to dwa tygodnie i obejmować będą profilowanie skarp kolektora, odmulenie i pogłębienie dna wraz z profilowaniem spadków oraz uporządkowanie i niwelacje terenu przy kolektorze.

Czytaj więcej...

Zatoka postojowa przed Urzędem Gminy ukończona

Zakończono przebudowę zatoki postojowej przed Urzędem Gminy w Winnicy. Zadanie to zrealizował Wójt Gminy Winnica wspólnie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Projekt budowlany wykonał Urząd Gminy zaś materiały zakupił Zarząd Dróg.

Czytaj więcej...

Remont drogi gminnej Poniaty Cibory-Skoroszki

Dnia 9 października 2014 roku nastąpił odbiór drogi gminnej Poniaty Cibory-Skoroszki na odcinku o długości 1,1 km. Po zrealizowaniu projektu jezdnia ma szerokość ok. 5 m. Droga została wyremontowana metodą poczwórnego utwardzania.

Czytaj więcej...

Plac zabaw w Winnicy

W związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 Odnowa i rozwój wsi poprzez Lokalną Grupę Działania „Zielone Mosty Narwi” na urządzenie placu zabaw w miejscowości Winnica rozpoczęto prace budowlane.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica