Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Kostka w Starym Bulkowie

OSPW miejscowości Stare Bulkowo wykonano utwardzenie kostką brukową terenu wokół remizy OSP. Inwestycję wykonano ze środków funduszu sołeckiego wsi Stare Bulkowo za kwotę 5 274,59 zł oraz ze środków własnych OSP Starego Bulkowa, łącznie całość prac wyniosła około 28 tyś. zł.

Czytaj więcej...

Wniosek o dotację na przebudowę drogi

DSC 0657Gmina Winnica ubiega się o pozyskanie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Skarżyce o długości 1147 mb. Modernizacja nawierzchni przyczyni się do poprawienia komunikacji mieszkańcom oraz dojazdu rolnikom do pól. Realizację planuję się w roku 2016.

Czytaj więcej...

Ważne dla budżetu Gminy Winnica inwestycje zostały wykonane

 Białe Błoto

Wójt Gminy Winnica Mariusz Kowalewski informuje, że w dniu 10 grudnia 2015 roku Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki, protokólarnie odebrał inwestycję pod nazwą „Wykonanie budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu drogi wojewódzkiej nr 571 w miejscowości Winnica”.­

Czytaj więcej...

Łatanie dziur w drogach gminnych

strona2Na terenie Gminy Winnica przeprowadzono prace polegające na doraźnym remoncie dróg gminnych. Prace polegały na uzupełnianiu ubytków wraz z zagęszczeniem w drogach o nawierzchni asfaltowej.Inwestycja ta ma na celu poprawę jakości dróg w naszej Gminie jak i również zapobieganie znacznemu ich pogarszaniu.

Czytaj więcej...

Gmina Winnica stawia na bezpieczeństwo

DSC02910Wójt Gminy Winnica postanowił zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców Winnicy i w ostatnim czasie zlecił malowanie istniejących przejść dla pieszych. Ponadto wymalowano kilka nowych przejść min. na ul. Wspólnej, ul.  Szkolnej, ul. Warszawskiej. Zadanie zostało zrealizowane we współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Pułtusku, za co serdecznie dziękuję. Inicjatywa ta, niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na ulicach w miejscowości Winnica.

Czytaj więcej...

Odbiór I etapu rozbudowy samorządowego przedszkola w Winnicy

DSC 0021 tsW dniu 03.06.2015r. Firma Usługi Remontowo-Budowlane Dariusz Górecki z Warszawy rozpoczęła prace przy „Rozbudowie Samorządowego Przedszkola w Winnicy”. Plac budowy zabezpieczony jest w związku z funkcjonowaniem istniejącej części przedszkola. Wykonano wykop pod piwnice budynku, zbrojenie płyty fundamentowej, ściany oraz strop żelbetowy.

Czytaj więcej...

Melioracje użytków rolnych - Szczerbaki

DSC 0320 tsWojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Ciechanów wydał decyzję o wykonaniu niezbędnych prac przy melioracji gruntów rolnych.

Czytaj więcej...

Odbiór drogi gminnej w miejscowości Powielin

20150917 102720 tsDnia 17 września 2015 roku nastąpił odbiór drogi gminnej w miejscowości Powielin na odcinku o długości 1815 mb. Droga została wyremontowana metodą poczwórnego utwardzania. Po zrealizowaniu projektu jezdnia ma szerokość 4 m. W celu poprawienia bezpieczeństwa zostały poprawione również pobocza. Na inwestycję, Gmina Winnica pozyskała kwotę 100 000 zł ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej. Projekt zrealizowała firma Z.U.H. KOPTRANS za cenę 236.639,70 zł brutto.

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Powielin

DSC 0133W lipcu br. rozpoczęto roboty drogowe na drodze gminnej w miejscowości Powielin. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę – Z.U.H. KOPTRANS Witold Piętka, ul. Reutta 16 „B”, 06-400 Ciechanów, za cenę 236.639,70 zł brutto.

Czytaj więcej...

Budowa przystanku autobusowego

20150827 081215Z uwagi na brak przystanku autobusowego w miejscowości Błędostowo, na prośbę mieszkańców, Wójt Gminy Winnica zlecił pracownikom Zakładu Budżetowego w Winnicy Spółka z o.o. wykonanie przedmiotowego przystanku i ustawienie go we wskazanym miejscu.

Czytaj więcej...

Remont świetlic wiejskich

W miesiącu lipcu zakończono remont dwóch świetlic wiejskich na terenie Gminy Winnica, które sfinansowane zostały ze środków Funduszy Sołeckich. Wyremontowana została świetlica wiejska w Smogorzewie Włościańskim. Zakres prac obejmował m.in. położenie terakoty na podłodze, roboty malarskie, wykonanie tynków gipsowych na suficie, przegląd i uzupełnienie instalacji elektrycznej wewnątrz pomieszczeń, częściowa wymiana stolarki okiennej oraz wymiana drzwi.

Czytaj więcej...

Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy

Rozbudowa Samorządowego Przedszkola W dniu 03.06.2015r. Firma Pana Dariusza Góreckiego rozpoczęła prace przy „Rozbudowie Samorządowego Przedszkola w Winnicy”. Pierwszym etapem inwestycji było wykonanie wykopu pod piwnice budynku. W trakcie tych prac wykopano i wywieziono ok. 1100 m3 gruntu wykonując wykop o głębokości ok 3 m.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica