Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Informujemy, że od dnia 4 grudnia 2017 r. nastąpiła zmiana godzin pracy Urzędu Gminy w Winnicy, zgodnie z Zarządzeniem Nr 63/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 listopada 2017 r.

 

Urząd jest czynny w dni robocze w następujących godzinach:

poniedziałek – od godz. 7.30 do godz. 16.30,
wtorek, środa, czwartek – od godz. 7.30 do godz. 15.30,
piątek – od godz. 7.30 do godz. 14.30.

Prace przy kolektorze w Zbroszkach

W poniedziałek 13.10.2014 roku rozpoczęły się prace mające na celu wyregulowanie przebiegu kolektora wodnego w miejscowości Zbroszki. Szacowany czas prac to dwa tygodnie i obejmować będą profilowanie skarp kolektora, odmulenie i pogłębienie dna wraz z profilowaniem spadków oraz uporządkowanie i niwelacje terenu przy kolektorze.

Czytaj więcej...

Zatoka postojowa przed Urzędem Gminy ukończona

Zakończono przebudowę zatoki postojowej przed Urzędem Gminy w Winnicy. Zadanie to zrealizował Wójt Gminy Winnica wspólnie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Projekt budowlany wykonał Urząd Gminy zaś materiały zakupił Zarząd Dróg.

Czytaj więcej...

Remont drogi gminnej Poniaty Cibory-Skoroszki

Dnia 9 października 2014 roku nastąpił odbiór drogi gminnej Poniaty Cibory-Skoroszki na odcinku o długości 1,1 km. Po zrealizowaniu projektu jezdnia ma szerokość ok. 5 m. Droga została wyremontowana metodą poczwórnego utwardzania.

Czytaj więcej...

Plac zabaw w Winnicy

W związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 Odnowa i rozwój wsi poprzez Lokalną Grupę Działania „Zielone Mosty Narwi” na urządzenie placu zabaw w miejscowości Winnica rozpoczęto prace budowlane.

Czytaj więcej...

Remont w Skórznicach

Remont i wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy w miejscowości Skórznice realizowane były w ramach dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Czytaj więcej...

Chodnik w Błędostowie

W miejscowości Błędostowo w ramach funduszu sołeckiego trwają prace polegające na ułożeniu chodnika przy Szkole Podstawowej.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

Harmonogram poboru krwi

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW