Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Zakład Budżetowy w Winnicy Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dn. 1.10.2015 r. jakość wody znacznie się pogorszyła. W związku z tym sieć wodociągowa jest na bieżąco płukana.

­Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA WÓJTA GMINY WINNICA

Wyznaczam nagrodę w wysokości 1 000 zł dla osoby, która przyczyni się do wskazania sprawcy lub sprawców dewastacji basenu odkrytego w Winnicy w dniu 23 sierpnia 2015 r.

Basen służył dzieciom i młodzieży z całej gminy. W okresie upałów był miejscem do spędzania wolnego czasu i zabawy pod okiem ratowników WOPR. Moim zdaniem sprawcy powinni zostać ujęci i należycie ukarani. Nie powinniśmy godzić się na niszczenie naszego wspólnego dobra i tolerować wandalizmu.

Informację należy przekazać do Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, nr tel. 997 lub 23 692 72 00.

INFORMATOROM ZAPEWNIAM ANONIMOWOŚĆ

> więcej na "Wandalizm na basenie"

 

Wójt Gminy Winnica

Mariusz Kowalewski

gabarytyWójt Gminy Winnica informuje, iż w dniach 16 i 17 października 2015 r. na terenie gminy Winnica odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci oraz odpadów powstałych w wyniku drobnych prac remontowych wysegregowanych z odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych > więcej

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 10.00 do 13.00

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w pierwszą środę miesiąca od godz. 13.30 do 15.30


Radca Prawny
udziela bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców w każdy czwartek od godz. 9.00 do 11.00

Harmonogram odbioru śmieci na terenie gminy

smieciTrasa 1 > pobierz

Trasa 2 > pobierz

Trasa 3 > pobierz

Trasa 4 > pobierz

Urząd Gminy informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych, uiszczają bez wezwania, raz na kwartał, w terminie do końca pierwszego miesiąca danego kwartału. Opłatę można uiszczać gotówką w kasie urzędu albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Winnica 54 8226 0008 2002 2000 1270 0001.

Gmina Roku

Urząd Wspiera akcję Szlachetna Paczka

2015 wybory sejm i senat

info-rol

Emapa

wirtualny spacer

wfosigw1-ts

harmonogram poboru krwi

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Powstrzymaj pijanego kierowcę

Katalog stron lokalnych

przedszkolepspwinnica

pspbledostowogimnazjumwinnica

biblioteka-winnicanasza-winnica

Lider Winnicazielonemosty