Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Wójt Gminy Winnica informuje, że pomoc w wypełnianiu wniosków obszarowych można otrzymać od godziny 8.00 do godziny 14.30.

gabarytyWójt Gminy Winnica informuje, iż w dniach 27 i 29 maja 2015 r. na terenie gminy Winnica odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci oraz odpadów powstałych w wyniku drobnych prac remontowych wysegregowanych z odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych > więcej

Wójt Gminy Winnica podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży > więcej

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Mazowieckiej Izby Rolniczej

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 14 grudnia 1995 r., o izbach rolniczych i § 4 ust. 1 pkt. 2 Uchwały nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Uchwały nr 4/2015 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, Wojewódzka Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości skład osobowy Okregowej Komisji Wyborczej nr 203 w gminie Winnica powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Pułtuskiego, zarządzonych na dzień 31 maja 2015 roku.

1. Maria Mossakowska

2. Elżbieta Nowicka

3. Ewa Zalewska

4. Andrzej Chyliński

5. Przemysław Kozłowski

 Przewodniczący

Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

/-/ Zbigniew Getler

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 10.00 do 13.00

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w pierwszą środę miesiąca od godz. 13.30 do 15.30


Radca Prawny
udziela bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców w każdy czwartek od godz. 9.00 do 11.00

Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne, Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku pełni dyżur w każdą środę od 7.30 - 15.30 (sala Rady Gminy)

Wybory Prezydenckie 2015

20150330 podworko linkkursor bannerpogon za lisem

Harmonogram odbioru śmieci na terenie gminy

smieciTrasa 1 > pobierz

Trasa 2 > pobierz

Trasa 3 > pobierz

Trasa 4 > pobierz

Urząd Gminy informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych, uiszczają bez wezwania, raz na kwartał, w terminie do końca pierwszego miesiąca danego kwartału. Opłatę można uiszczać gotówką w kasie urzędu albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Winnica 54 8226 0008 2002 2000 1270 0001.

info-rol

Emapa

wirtualny spacer

wfosigw1-ts

harmonogram poboru krwi

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Powstrzymaj pijanego kierowcę

Katalog stron lokalnych

przedszkolepspwinnica

pspbledostowogimnazjumwinnica

biblioteka-winnicanasza-winnica

Lider Winnicazielonemosty