Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Informujemy, że nagrania z posiedzeń sesji dostępne są na stronie > BIP Urzędu Gminy (Menu Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy).

ug smallgimnazjum

Zachęcając do osiedlenia się na terenie naszej gminy informuję, że Gmina Winnica posiada w zasobie nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w miejscowościach: Winnica, Smogorzewo Włościańskie i Zbroszki.

 

Wójt Gminy Winnica

mgr Mariusz Kowalewski

 

Szczegółowa informacja dotycząca sprzedaży działek > pobierz

Opłaty za zaopatrzenie w wode i odprowadzanie ścieków

Informacja o wysokości opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Winnica w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. > pobierz

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY

20140616-wieniec-dozynkiWójt Gminy Winnica ogłasza konkurs na „ Najładniejszy wieniec dożynkowy”.

Celem konkursu jest kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów oraz promocja wsi polskiej.Do udziału w konkursie zachęcamy: sołectwa, organizacje pozarządowe, zakłady pracy i wszystkich chętnych. Prezentacja wieńców dożynkowych, rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród wyróżnionym, odbędzie się dnia 17 sierpnia 2014 r. Podczas „Rodzinnego Festynu Plenerowego” połączonego z „Dożynkami Gminnymi”.

 

 

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓDEK PRZYDOMOWY

20140616-ogrodWójt Gminy Winnica ogłasza konkurs na najładniejszy ogródek przydomowy. Oceniane będą posesje wokół domów jednorodzinnych wraz z najładniejszymi ogródkami kwiatowymi. Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do udziału w konkursie i zgłaszania swoich ogródków.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy, telefonicznie pod nr: 236914092 - sekretariat,

236914099- Pani Ewa Kozłowska lub pocztą elektroniczną sekretariat@gminawinnica.pl.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 10 lipca 2014 r. Komisja Konkursowa będzie dokonywała oceny zgłoszonychogródków w okresie od dniach 14 lipca do dnia 12 sierpnia 2014 r. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród wyróżnionym, odbędzie się dnia 17 sierpnia 2014 r. podczas „Rodzinnego Festynu Plenerowego” połączonego z „Dożynkami Gminnymi”.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 10.00 do 13.00

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w pierwszą środę miesiąca od godz. 12.00 do 14.00

Radca Prawny udziela bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców w każdy czwartek od godz. 9.00 do 11.00

Rodzinny Festyn Plenerowy

Bezpłatne kursy z języka angielskiego !!!

flaga-angliaWójt Gminy Winnica informuje, że w okresie wakacji, tj. od dnia 01 lipca 2014 r. do dnia 29 sierpnia 2014 r. w Szkole Podstawowej w Winnicy będą zorganizowane bezpłatne kursy doszkalające (korepetycje) z języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Winnicy i Błędostowie oraz Gimnazjum w Winnicy.

Zajęcia odbywać się będą w trzech grupach:

Grupa I – w zakresie podstawowym,

Grupa II – w zakresie komunikatywnym,

Grupa III – dla zaawansowanych.

Dzieci i młodzież mająca problemy z nauką języka angielskiego lub pragnąca utrwalić i poszerzyć swoją wiedzę, proszona jest o zapisywanie się na kurs w sekretariatach szkół, sekretariacie Urzędu Gminy w Winnicy lub pocztą elektroniczną sekretariat@gminawinnica.pl.

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 29.06.2014 r. nastąpi otwarcie sezonu na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 29.06.2014 r. do 24.08.2014 r. codziennie w godzinach od 11.00 do 20.00 (także w święta oraz dni wolne od pracy).
W roku 2014 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica od dnia 29.06.2014 r. do 24.08.2014 r. sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Harmonogram odbioru śmieci na terenie gminy

smieciTrasa 1 > pobierz

Trasa 2 > pobierz

Trasa 3 > pobierz

Trasa 4 > pobierz

Urząd Gminy informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych, uiszczają bez wezwania, raz na kwartał, w terminie do końca pierwszego miesiąca danego kwartału. Opłatę można uiszczać gotówką w kasie urzędu albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Winnica 54 8226 0008 2002 2000 1270 0001.

info-rol

Emapa

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Powstrzymaj pijanego kierowcę

Katalog stron lokalnych

przedszkolepspwinnica

pspbledostowogimnazjumwinnica

biblioteka-winnicanasza-winnica

Lider Winnicazielonemosty