Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Nadal można składać wnioski

W związku z wystąpieniem klęski suszy w rolnictwie na terenie Gminy Winnica uprzejmie informuję, iż  nadal istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych w/w niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym.

Zainteresowanych rolników, którzy nie zgłaszali się jeszcze w sprawie szacowania strat, prosimy o składanie wniosków wraz z załącznikami do Urzędu Gminy w Winnicy w nieprzekraczalnym  (ostatecznym) terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r.
Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku obszarowego złożonego w ARiMR o przyznanie płatności bezpośrednich na 2015 rok, kopię ewentualnej umowy dzierżawy oraz podać numer telefonu do kontaktu.

Ustalenia wysokości szkody dokonuje komisja w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

/-/ Wójt Gminy Winnica

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 10.00 do 13.00

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w pierwszą środę miesiąca od godz. 13.30 do 15.30


Radca Prawny
udziela bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców w każdy czwartek od godz. 9.00 do 11.00

Szlachetna Paczka

Harmonogram odbioru śmieci na terenie gminy

smieciTrasa 1 > pobierz

Trasa 2 > pobierz

Trasa 3 > pobierz

Trasa 4 > pobierz

Urząd Gminy informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych, uiszczają bez wezwania, raz na kwartał, w terminie do końca pierwszego miesiąca danego kwartału. Opłatę można uiszczać gotówką w kasie urzędu albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Winnica 54 8226 0008 2002 2000 1270 0001.

2015 wybory sejm i senat

referendum

info-rol

Emapa

wirtualny spacer

wfosigw1-ts

harmonogram poboru krwi

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Powstrzymaj pijanego kierowcę

Katalog stron lokalnych

przedszkolepspwinnica

pspbledostowogimnazjumwinnica

biblioteka-winnicanasza-winnica

Lider Winnicazielonemosty