Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

NOWE DEKLARACJE

Wójt Gminy Winnica uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2015 r. Uchwałą Rady Gminy Winnica Nr II/7/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. zmniejszyła się w naszej gminie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i obecnie wynosi > więcej

Opłaty za zaopatrzenie w wode i odprowadzanie ścieków

Informacja o wysokości opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Winnica w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. > pobierz

WNIOSKI NA USUWANIE AZBESTU

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2015 r.

Urząd Gminy Winnica ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Winnica w 2015 r.  > więcej

 

Wzór wniosku > pobierz

Wójt Gminy Winnica podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży > więcej

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 10.00 do 13.00

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w pierwszą środę miesiąca od godz. 13.30 do 15.30

Radca Prawny udziela bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców w każdy czwartek od godz. 9.00 do 11.00

Harmonogram odbioru śmieci na terenie gminy

smieciTrasa 1 > pobierz

Trasa 2 > pobierz

Trasa 3 > pobierz

Trasa 4 > pobierz

Urząd Gminy informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych, uiszczają bez wezwania, raz na kwartał, w terminie do końca pierwszego miesiąca danego kwartału. Opłatę można uiszczać gotówką w kasie urzędu albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Winnica 54 8226 0008 2002 2000 1270 0001.

Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne, Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku pełni dyżur w każdą środę od 7.30 - 15.30 (sala Rady Gminy)

info-rol

Emapa

wfosigw1-ts

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Powstrzymaj pijanego kierowcę

Katalog stron lokalnych

przedszkolepspwinnica

pspbledostowogimnazjumwinnica

biblioteka-winnicanasza-winnica

Lider Winnicazielonemosty