Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Informujemy, że nagrania z posiedzeń sesji dostępne są na stronie > BIP Urzędu Gminy (Menu Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy).

ug smallgimnazjum

Zachęcając do osiedlenia się na terenie naszej gminy informuję, że Gmina Winnica posiada w zasobie nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w miejscowościach: Winnica, Smogorzewo Włościańskie i Zbroszki.

 

Wójt Gminy Winnica

mgr Mariusz Kowalewski

 

Szczegółowa informacja dotycząca sprzedaży działek > pobierz

Dnia 2 maja 2014 r. upływa termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych powoływanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W związku z tym będzie pełniony dyżur w godz. 7.30 – 15.30 w celu umożliwienia zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Opłaty za zaopatrzenie w wode i odprowadzanie ścieków

Informacja o wysokości opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Winnica w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. > pobierz

WYNAJEM SALI

OSP w Winnicy oferuje wynajem sali wraz z zapleczem kuchennym. Sala jest przeznaczona na około 60-70 osób na różnego rodzaju konferencje, szkolenia, pokazy > więcej

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 10.00 do 13.00

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w pierwszą środę miesiąca od godz. 12.00 do 14.00

Radca Prawny udziela bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców w każdy czwartek od godz. 9.00 do 11.00

Harmonogram odbioru śmieci na terenie gminy

smieciTrasa 1 > pobierz

Trasa 2 > pobierz

Trasa 3 > pobierz

Trasa 4 > pobierz

Urząd Gminy informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych, uiszczają bez wezwania, raz na kwartał, w terminie do końca pierwszego miesiąca danego kwartału. Opłatę można uiszczać gotówką w kasie urzędu albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Winnica 54 8226 0008 2002 2000 1270 0001.

info-rol

Emapa

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Katalog stron lokalnych

przedszkolepspwinnica

pspbledostowogimnazjumwinnica

biblioteka-winnicanasza-winnica

Lider Winnicazielonemosty