Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Informujemy, że nagrania z posiedzeń sesji dostępne są na stronie > BIP Urzędu Gminy (Menu Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy).

kowalewskimP O D Z I Ę K O W A N I E

Serdecznie dziękuję mieszkańcom Gminy Winnica, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 roku i oddali głos na moją osobę.

Państwa obecność przy urnach wyborczych była nie tylko spełnieniem obowiązku obywatelskiego, ale przede wszystkim wyrazem zaangażowania i troski o los naszej gminy - naszego domu.

Przyjmując osiągnięty wynik, jako wyraz zaufania i aprobaty dla mojej pracy, pragnę zapewnić, że jest to dla mnie kolejne zobowiązanie do jeszcze większego wysiłku.

Bardzo wysoka frekwencja - 70,44% w wyborach jest wyrazem odpowiedzialności za sprawy, które nas wszystkich dotyczą.

Obdarzyliście mnie i radnych gminy dużym mandatem zaufania, który nie tylko mnie ale i wybranych przez Państwa radnych zobowiązuje do uczciwej, spokojnej i owocnej pracy.

Przy tak dużym wsparciu społecznym i zaangażowaniu naszej młodzieży uda się dokończyć i zrealizować wszystkie te zamierzenia, które są ważne dla NASZEJ GMINY - NASZEGO DOMU.

Z poważaniem,

Mariusz Kowalewski

 

Zestawienie wyników głosowania na Wójta Gminy Winnica

Uprawnionych do głosowania - 3268 osób

W głosowaniu udział wzięły - 2302 osoby

Głosów ważnych było - 2240

Głosów nieważnych - 62

Głosów ważnych oddanych na kandydatów na Wójta:

- Mariusz Kowalewski uzyskał 1379, co stanowi 61,57% ważnie oddanych głosów,

- Andrzej Buźniak uzyskał 861, co stanowi 38,43% ważnie oddanych głosów.

ug smallgimnazjum

Zachęcając do osiedlenia się na terenie naszej gminy informuję, że Gmina Winnica posiada w zasobie nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w miejscowościach: Winnica, Smogorzewo Włościańskie i Zbroszki.

 

Wójt Gminy Winnica

mgr Mariusz Kowalewski

 

Szczegółowa informacja dotycząca sprzedaży działek > pobierz

Opłaty za zaopatrzenie w wode i odprowadzanie ścieków

Informacja o wysokości opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Winnica w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. > pobierz

Winnica utylizuje azbest !!!

W ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Winnica w latach 2011-2032", Gmina Winnica realizuje po raz pierwszy akcję usuwania azbestu z nieruchomości położonych na terenie gminy > więcej

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 10.00 do 13.00

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w pierwszą środę miesiąca od godz. 12.00 do 14.00

Radca Prawny udziela bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców w każdy czwartek od godz. 9.00 do 11.00

Harmonogram odbioru śmieci na terenie gminy

smieciTrasa 1 > pobierz

Trasa 2 > pobierz

Trasa 3 > pobierz

Trasa 4 > pobierz

Urząd Gminy informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych, uiszczają bez wezwania, raz na kwartał, w terminie do końca pierwszego miesiąca danego kwartału. Opłatę można uiszczać gotówką w kasie urzędu albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Winnica 54 8226 0008 2002 2000 1270 0001.

info-rol

Emapa

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Powstrzymaj pijanego kierowcę

Katalog stron lokalnych

przedszkolepspwinnica

pspbledostowogimnazjumwinnica

biblioteka-winnicanasza-winnica

Lider Winnicazielonemosty