Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy w Winnicy informuje, że od dnia 7 stycznia 2019 r. w poniedziałki urząd jest czynny do godz. 17.30.

Zakończono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gnaty-Wieśniany

DSC 7831

W miejscowości Gnaty-Wieśniany gm. Winnica zakończono przebudowę drogi gminnej o długości 0,8 km, na działce drogowej nr 63.

Czytaj więcej...

Dotacja dla trzech jednostek OSP z terenu gminy Winnica

20170922 101210

Wójt Gminy Winnica informuje, że jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Winnica - OSP Bulkowo, OSP Skórznice i OSP Błędostowo przystąpiły do programu pn. ,,Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” i otrzymały dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania publicznego, którego zakładanym rezultatem jest poprawa wyposażenia ochotniczych straży pożarnych w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gatka

20170929 102139

W miejscowości Gatka gm. Winnica rozpoczęto przebudowę drogi gminnej o długości 1250 metrów, na działkach drogowych nr 11 i 29.

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi powiatowej Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domosław

Przebudowa drogi powiatowej

Gmina Winnica na mocy uchwały Nr XXII/188/2017 udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Winnica – Domosław” w wysokości 188.890,00 zł.

Czytaj więcej...

Remont studni głębinowej

Remont studni głębinowej

W dniach od 18 do 19 września 2017 r. Zakład Budżetowy w Winnicy Sp. z o.o. podjął próbę naprawy uszkodzonej studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Zbroszkach. Awaria polegała na ograniczeniu przepustowości filtra studni i strefy przyfiltrowej wskutek kolmatacji. Kolmatacja to proces który w wielkim skrócie prowadzi do szybkiego starzenia się studni  i ograniczenia jej wydajności. W przypadku naszej studni był to spadek wydajności z 80 m3/h do 20 m3/h.

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty-Wieśniany

W miejscowości Gnaty-Wieśniany gm. Winnica rozpoczęto przebudowę drogi gminnej o długości 0,8 km, na działce drogowej nr 63.

Prace obejmują:

- mechaniczne profilowanie ( zmiana spadku ) prawej części istniejącej drogi gruntowej z przerzutem urobku na lewą część drogi wraz z wyrównaniem i profilowaniem podłoża pod kolejne warstwy konstrukcyjne,

- podbudowę z kruszywa łamanego,

- czterokrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową oraz grysem kamiennym,

- utrwalenie poboczy z kruszywa naturalnego.

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej w m. Białe Błoto

Białe Błoto

Komisja powołana przez Wójta Gminy Winnica w dniu 08.09.2017 r. dokonała ostatecznego odbioru robót obejmujących przebudowę drogi gminnej w m. Białe Błoto na odcinku 1,052 km. W odbiorze uczestniczył Inspektor Nadzoru Pan Kazimierz Strzyżewski a ze strony Wykonawcy Pan Mariusz Piętka.

Czytaj więcej...

Wakacyjne remonty

Przedszkole

W trakcie wakacji szkolnych w „starej” części Przedszkola Samorządowego w Winnicy zostały wykonane niezbędne prace remontowe. W ramach robót wymieniono drzwi wejściowe, okna, dokonano renowacji ścian wewnętrznych oraz podłóg.

Czytaj więcej...

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy Winnica

Centralne ogrzewanie

Dnia 18 listopada 2016 r. zakończono modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz budowy kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy Winnica ul. Pułtuska 25. Z uwagi na duże straty ciepła na przesyle Wójt Gminy podjął decyzję o zmianie sposobu zaopatrzenia w ciepło dla celów grzewczych, co znacznie wpłynie na obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem.

Czytaj więcej...

Budowa stacji wodociągowej – przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty-Szczerbaki

Gnaty szczerbaki

Rozpoczęliśmy prace budowlane w Gnatach – Szczerbakach przy istniejącym zbiorniku retencyjnym wody pitnej. Docelowo powstanie tam zmodernizowana przepompownia strefowa, z nowym zestawem pompowo-hydroforowym, co wyeliminuje obecne problemy z ciśnieniem i dostawą wody pitnej dla gospodarstw z okolicznych miejscowości.

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi Budy Zbroszki – Bulkowo Stare

Budy Zbroszki

W dniu 20 października 2016 r. rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej nr 2434W Nasielsk – Gnaty - Bulkowo na odcinku Budy Zbroszki – Bulkowo Stare na odcinku długości 1,465 km. Prace wykonuje firma DROGOMEX Sp. z o. o. Droga wykonywana z partnerstwem Powiatu Pułtuskiego.

Czytaj więcej...

Oczyszczenie stawu wiejskiego

Glinice

W ramach Funduszu Sołeckiego wsi Glinice Wielkie wykonano prace związane z oczyszczeniem stawu wiejskiego. Zakres prac obejmował pogłębienie stawu, wyrównanie terenu wraz z rozplantowaniem ziemi po terenie przyległej działki. Prace trwały w miesiącu październiku. Wykonawcą była Firma Transprtowo - Usługowa Wykopy i Załadunek Paweł Zadrożny.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica