Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Robert Wróblewski

 

Szanowni mieszkańcy gminy Winnica!

W dniu 22.11.2018 r. złożyłem uroczyste ślubowanie i objąłem stanowisko Wójta Gminy Winnica.

Pragnę podziękować Państwu za głosy oddane na moją osobę i obdarzenie mnie tak dużym zaufaniem w wyborach samorządowych.

Głosy oddane na moją kandydaturę to dowód, że program który przedstawiłem podczas kampanii wyborczej znalazł w Państwa oczach uznanie i akceptację. Wybór na stanowisko wójta Gminy Winnica jest dla mnie zaszczytem a jednocześnie zobowiązaniem i odpowiedzialnością. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań by nie zawieść Państwa oczekiwań, jednocześnie pamiętając, że jestem wójtem wszystkich mieszkańców.

Zapraszam wszystkich do współpracy i deklaruję otwartość na wszystkie pomysły i inicjatywy różnych grup społecznych, stowarzyszeń, emerytów, OSP, klubu sportowego.

Mój Program dla rozwoju Gminy będę realizował w ścisłej współpracy z Radą Gminy, Sołtysami opierając go na konsultacjach z całą społecznością.

Gratuluję nowym Radnym zdobycia mandatu i życzę owocnej pracy. Wierzę, że wspólnie uczynimy wiele dobra dla naszej gminy.

Zapewniam Państwa, że z zapałem i pokorą przystępuję do podjętego wyzwania jakim jest zarządzanie gminą Winnica bo wiem, że jest to służba na rzecz całej społeczności. Jeszcze raz proszę o współpracę bo Samorząd tworzymy wszyscy i od naszej aktywności oraz zaangażowania zależy przyszłość naszej Małej Ojczyzny.

Wójt Gminy Winnica

Robert Wróblewski

Remont studni głębinowej

Remont studni głębinowej

W dniach od 18 do 19 września 2017 r. Zakład Budżetowy w Winnicy Sp. z o.o. podjął próbę naprawy uszkodzonej studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Zbroszkach. Awaria polegała na ograniczeniu przepustowości filtra studni i strefy przyfiltrowej wskutek kolmatacji. Kolmatacja to proces który w wielkim skrócie prowadzi do szybkiego starzenia się studni  i ograniczenia jej wydajności. W przypadku naszej studni był to spadek wydajności z 80 m3/h do 20 m3/h.

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty-Wieśniany

W miejscowości Gnaty-Wieśniany gm. Winnica rozpoczęto przebudowę drogi gminnej o długości 0,8 km, na działce drogowej nr 63.

Prace obejmują:

- mechaniczne profilowanie ( zmiana spadku ) prawej części istniejącej drogi gruntowej z przerzutem urobku na lewą część drogi wraz z wyrównaniem i profilowaniem podłoża pod kolejne warstwy konstrukcyjne,

- podbudowę z kruszywa łamanego,

- czterokrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową oraz grysem kamiennym,

- utrwalenie poboczy z kruszywa naturalnego.

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej w m. Białe Błoto

Białe Błoto

Komisja powołana przez Wójta Gminy Winnica w dniu 08.09.2017 r. dokonała ostatecznego odbioru robót obejmujących przebudowę drogi gminnej w m. Białe Błoto na odcinku 1,052 km. W odbiorze uczestniczył Inspektor Nadzoru Pan Kazimierz Strzyżewski a ze strony Wykonawcy Pan Mariusz Piętka.

Czytaj więcej...

Wakacyjne remonty

Przedszkole

W trakcie wakacji szkolnych w „starej” części Przedszkola Samorządowego w Winnicy zostały wykonane niezbędne prace remontowe. W ramach robót wymieniono drzwi wejściowe, okna, dokonano renowacji ścian wewnętrznych oraz podłóg.

Czytaj więcej...

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy Winnica

Centralne ogrzewanie

Dnia 18 listopada 2016 r. zakończono modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz budowy kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy Winnica ul. Pułtuska 25. Z uwagi na duże straty ciepła na przesyle Wójt Gminy podjął decyzję o zmianie sposobu zaopatrzenia w ciepło dla celów grzewczych, co znacznie wpłynie na obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem.

Czytaj więcej...

Budowa stacji wodociągowej – przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty-Szczerbaki

Gnaty szczerbaki

Rozpoczęliśmy prace budowlane w Gnatach – Szczerbakach przy istniejącym zbiorniku retencyjnym wody pitnej. Docelowo powstanie tam zmodernizowana przepompownia strefowa, z nowym zestawem pompowo-hydroforowym, co wyeliminuje obecne problemy z ciśnieniem i dostawą wody pitnej dla gospodarstw z okolicznych miejscowości.

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi Budy Zbroszki – Bulkowo Stare

Budy Zbroszki

W dniu 20 października 2016 r. rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej nr 2434W Nasielsk – Gnaty - Bulkowo na odcinku Budy Zbroszki – Bulkowo Stare na odcinku długości 1,465 km. Prace wykonuje firma DROGOMEX Sp. z o. o. Droga wykonywana z partnerstwem Powiatu Pułtuskiego.

Czytaj więcej...

Oczyszczenie stawu wiejskiego

Glinice

W ramach Funduszu Sołeckiego wsi Glinice Wielkie wykonano prace związane z oczyszczeniem stawu wiejskiego. Zakres prac obejmował pogłębienie stawu, wyrównanie terenu wraz z rozplantowaniem ziemi po terenie przyległej działki. Prace trwały w miesiącu październiku. Wykonawcą była Firma Transprtowo - Usługowa Wykopy i Załadunek Paweł Zadrożny.

Czytaj więcej...

Naprawa drogi w miejscowości Budy Zbroszki

Budy Zbroszki

Gmina Winnica wykonała bieżącą naprawę drogi w miejscowości Budy Zbroszki. Zakres prac obejmował nawiezienie pospółki drogowej w ilości 114 ton wraz z wyrównaniem. Całkowity koszt wykonania zlecenia wyniósł: 4 000,00 zł brutto. Prace wykonał Zakład Budżetowy w Winnicy a finansowany był ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Budy Zbroszki.

Plac przy Publicznym Przedszkolu w Winnicy

Plac przy przedszkolu.

W dniu 24 sierpnia ukończona została inwestycja utwardzenia placu przy Publicznym Przedszkolu w Winnicy. W ramach zadania oczyszczono i wykorytowano istniejący teren placu wraz z wywiezieniem urobku, ułożono nową nawierzchnię z betonowej kostki chodnikowej, zamontowano obrzeża i chodnik dookoła placu, wykonano pas zieleni wraz z zagospodarowaniem i nasadzeniem krzewów ozdobnych. Prace wykonał Zakład Budżetowy w Winnicy. Łączny koszt prac wyniósł 40 000 zł.

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej w Golądkowie

20160907 083031Wykonana została przebudowa drogi gminnej w Golądkowie. Całkowita wartość wyniosła 56.135,57 zł. Oddanie drogi do użytku nastąpiło w dniu 07.09.2016 r. Droga przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prace wykonał Zakład Usługowo-Handlowy SEBUD z Ciechanowa. Zakres robót obejmował profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy, wyrównanie poboczy, wykonanie wzmocnienia podbudowy kruszywem naturalnym oraz wykonanie czterokrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.

Czytaj więcej...

Odbiór drogi gminnej w miejscowości Skarżyce

DSC 1061Komisja powołana przez Wójta Gminy Winnica, przy udziale Radnej Pani Edyty Kołaczek i sołtysa wsi Skarżyce Pana Daniela Kozłowskiego w dniu 31 sierpnia 2016 r. dokonała ostatecznego odbioru robót obejmujących przebudowę drogi gminnej w m. Skarżyce na odcinku 1,4 km. W odbiorze uczestniczył Inspektor Nadzoru Pan Kazimierz Strzyżewski a ze strony Wykonawcy Pan Sebastiam Piętka.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica