Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Rusza projekt pt. „Nasze wsparcie - Twój sukces!”

PlakatGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy zaprasza do udziału w projekcie pt. ,,Nasze wsparcie – Twój sukces !”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie skierowane jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych z ustalonym przez urząd pracy III profilem pomocy lub biernych zawodowo (osoby niepracujące zarejestrowane lub niezarejestrowane w urzędzie pracy). Pierwszeństwo będą miały osoby z niepełnosprawnością, osoby korzystające ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i osoby bezrobotne zakwalifikowane przez urząd pracy do III profilu pomocy.

Rekrutacja trwa od 1 lipca 2017r.

Spotkanie Wielkanocne Środowisk Trzeźwościowych

DSC 2733Od kilku lat w naszej gminie organizowane są wielkanocne spotkania środowisk trzeźwościowych. Organizatorem tych spotkań jest Wójt Gminy oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy. Tegoroczne spotkanie odbyło się w dniu 8 kwietnia.

Czytaj więcej...

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Winnicy

Jeśli masz problem z którym sobie nie radzisz, jeśli w Twojej rodzinie występuje problem związany z nadużywaniem alkoholu przez któregoś z członków rodziny, jeśli nie radzisz sobie z emocjami lub czujesz, że problemy wychowawcze z dzieckiem przerastają Cię zgłoś się do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Winnicy pl. Jana Pawła II 3 (w budynku parafialnym, wejście od strony podwórka pl. Jana Pawła II, pierwsze drzwi po lewej stronie).

W drugi i ostatni czwartek miesiąca w godz. od 15.30 do 18.30 - dyżur pełni psycholog,

w pierwsze trzy piątki miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 - dyżur pełni instruktor terapii uzależnień.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Winnicy - tel. 23 691 40 21.

Paczki od Zarządu Mleczarni w Winnicy

W dniu 19 grudnia 2016 r. Prezes Zarządu Zakładu Mleczarskiego w Winnicy Spółka z o.o przekazała 160 paczek świątecznych z produktami mlecznymi dla rodzin i osób, które znajdują się w trudnej sytuacji socjalno - życiowej. Paczki były przekazane dla potrzebujących za pośrednictwem pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy. W imieniu osób obdarowanych Wójt Gminy Winnica - Mariusz Kowalewski oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy - Wioletta Zawadzka przekazali podziękowania Pani Barbarze Rudnik oraz Zarządowi Zakładu Mleczarskiego w Winnicy za przekazany dar.

Czytaj więcej...

Bezpłatne konsultacje w Pułtusku

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego PO PŻ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy informuje, iż od dnia 10.08.2016 r. do 31.08.2016 r. można składać wnioski o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014‑2020 PO PŻ.

 

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej > pobierz

Oświadczenie osoby bezdomnej ubiegającej się o pomoc żywnościową > pobierz

Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową > pobierz

Wakacyjna wycieczka dzieci do ZOO

P7221852Wakacje to czas wypoczynku, wyjazdów oraz zwiedzania nowych miejsc. Jest to również czas, gdzie na dzieci i młodzież czyha więcej zagrożeń i pokus, które mogą mieć negatywne konsekwencje dla ich zdrowia i bezpieczeństwa.

Czytaj więcej...

Niech żyją wakacje - kolonie letnie w Rabka-Zdrój-Ponice

009

W dniach 27.06-06.07.2016r. grupa 27 osób, dzieci i młodzieży z terenu Gminy Winnica, wyjechała na kolonie do Rabki-Zdrój - Ponice. Podróżowaliśmy nocą, razem z grupą kolonistów z Podlasia, z miejscowości Orla. W trakcie podróży towarzyszyło nam 2 pilotów i 3 wychowawców. Do malowniczo usytuowanego Ośrodka Wczasowego „Marzena” dotarliśmy o godzinie 7 rano. Zostaliśmy serdecznie przywitani przez kierownika kolonii i kadrę instruktorską.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica