Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Komunikat w sprawie świadczeń rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych dla osób, które złożyły wnioski do dnia 30 września 2014 r. będzie realizowana w dniu 28 listopada 2014r.

Czytaj więcej...

Realizacja projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy realizuje projekt pn. „Nasza aktywność w drodze do sukcesu”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w okresie od 01.04.2012 do 31.12.2014r.

Czytaj więcej...

Przemoc w rodzinie

Dość Przemocy! Dość niemocy!

Masz prawo sobie pomóc!

Pomóż, jeśli jesteś świadkiem przemocy!

Czytaj więcej...

Spotkanie edukacyjne z zakresu zasad prawidłowego odżywiania

20140822-1000dni20140822-bzc

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy wraz z Bankiem Żywności w Ciechanowie zapraszają na spotkanie edukacyjne z zakresu zasad prawidłowego odżywiania dzieci do lat 3, które odbędzie się w dniu 27.08.2014 o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy.

Spotkanie poprowadzi mgr Jolanta Felba - edukatorka żywieniowa, współpracująca z Bankami Żywności w Ciechanowie i Warszawie.

Czytaj więcej...

IV Przegląd Twórczości Abstynenckiej ŚWIT

20140728-swit

Zbiórki publiczne

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy informuje, iż z dniem 18 lipca 2014r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 marca 2014r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. Z 2014r. Poz. 489). Ustawa wprowadza elektroniczną formę zgłaszania zbiórek oraz ich publikację na portalu internetowym zbiorki.gov.pl.

Czytaj więcej...

Karta Dużej Rodziny

20140705-kdrWójt Gminy Winnica informuje, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Winnicy przyjmowane są wnioski o przyznanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Program realizowany jest w ramach rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych. O Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodziny wielodzietne bez względu na dochód.

Czytaj więcej...

Dyżury specjalistów

Wójt Gminy Winnica informuje, że od m-ca marca 2014 r. psycholog pełni dyżur w budynku przy Kościele w Winnicy (budynek starego wikariatu).

Dyżury odbywają się w drugi i ostatni czwartek miesiąca w godz. od 16.30 do 19.30.

Ponadto, w każdy piątek tygodnia w godz. od 10.00 do 14.00 dyżur pełni specjalista psychoterapii uzależnień.

Zachęcamy mieszkańców gminy do korzystania z pomocy specjalistów.

Wójt Gminy Winnica

Mariusz Kowalewski

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica