Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Informujemy, że od dnia 4 grudnia 2017 r. nastąpiła zmiana godzin pracy Urzędu Gminy w Winnicy, zgodnie z Zarządzeniem Nr 63/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 listopada 2017 r.

 

Urząd jest czynny w dni robocze w następujących godzinach:

poniedziałek – od godz. 7.30 do godz. 16.30,
wtorek, środa, czwartek – od godz. 7.30 do godz. 15.30,
piątek – od godz. 7.30 do godz. 14.30.

Spotkanie edukacyjne z zakresu zasad prawidłowego odżywiania

20140822-1000dni20140822-bzc

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy wraz z Bankiem Żywności w Ciechanowie zapraszają na spotkanie edukacyjne z zakresu zasad prawidłowego odżywiania dzieci do lat 3, które odbędzie się w dniu 27.08.2014 o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy.

Spotkanie poprowadzi mgr Jolanta Felba - edukatorka żywieniowa, współpracująca z Bankami Żywności w Ciechanowie i Warszawie.

Czytaj więcej...

IV Przegląd Twórczości Abstynenckiej ŚWIT

20140728-swit

Zbiórki publiczne

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy informuje, iż z dniem 18 lipca 2014r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 marca 2014r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. Z 2014r. Poz. 489). Ustawa wprowadza elektroniczną formę zgłaszania zbiórek oraz ich publikację na portalu internetowym zbiorki.gov.pl.

Czytaj więcej...

Karta Dużej Rodziny

20140705-kdrWójt Gminy Winnica informuje, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Winnicy przyjmowane są wnioski o przyznanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Program realizowany jest w ramach rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych. O Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodziny wielodzietne bez względu na dochód.

Czytaj więcej...

Dyżury specjalistów

Wójt Gminy Winnica informuje, że od m-ca marca 2014 r. psycholog pełni dyżur w budynku przy Kościele w Winnicy (budynek starego wikariatu).

Dyżury odbywają się w drugi i ostatni czwartek miesiąca w godz. od 16.30 do 19.30.

Ponadto, w każdy piątek tygodnia w godz. od 10.00 do 14.00 dyżur pełni specjalista psychoterapii uzależnień.

Zachęcamy mieszkańców gminy do korzystania z pomocy specjalistów.

Wójt Gminy Winnica

Mariusz Kowalewski

Program "Aktywny Samorząd"

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu gminy Winnica do udziału w programie PFRON „Aktywny Samorząd”. Szczegółowe informacje dot. możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach tego programu znaleźć można na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.

Termin składania wniosków upływa w dniu 30.09.2013 r.

http://www.pcprpultusk.pl/

Kierownik GOPS

Wioletta Zawadzka

Informacje dotyczące realizacji świadczeń rodzinnych

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy przypomina osobom pobierającym świadczenia rodzinne wraz z dodatkami o konieczności złożenia oświadczenia lub zaświadczenia ze szkoły lub szkoły wyższej potwierdzającego fakt kontynuacji przez dziecko nauki w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia w terminie do 10.09.2013.

2. Wnioski dla osób ubiegający się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2013/2014 będą przyjmowane w terminie od 27.08.2013r.

3. Wnioski dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2013/2014 będą przyjmowane w terminie od 16.09.2013r.

Czytaj więcej...

Artykuły żywnościowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy uprzejmie informuje, że artykuły żywnościowe w ramach realizowanego programu żywnościowego PEAD na 2013r będą wydawane w dniu 08.05.2013 r. (środa) od godz. 9:00 do 14:00 (budynek Urzędu Gminy Winnica). W sytuacji, gdy osoba nie może zgłosić się osobiście po dary prosimy o wydanie pisemnego upoważnienia osobie, która je będzie odbierać.

Prosimy o przestrzeganie terminu wydawania żywności !!!

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

Harmonogram poboru krwi

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW