Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Robert Wróblewski

 

Szanowni mieszkańcy gminy Winnica!

W dniu 22.11.2018 r. złożyłem uroczyste ślubowanie i objąłem stanowisko Wójta Gminy Winnica.

Pragnę podziękować Państwu za głosy oddane na moją osobę i obdarzenie mnie tak dużym zaufaniem w wyborach samorządowych.

Głosy oddane na moją kandydaturę to dowód, że program który przedstawiłem podczas kampanii wyborczej znalazł w Państwa oczach uznanie i akceptację. Wybór na stanowisko wójta Gminy Winnica jest dla mnie zaszczytem a jednocześnie zobowiązaniem i odpowiedzialnością. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań by nie zawieść Państwa oczekiwań, jednocześnie pamiętając, że jestem wójtem wszystkich mieszkańców.

Zapraszam wszystkich do współpracy i deklaruję otwartość na wszystkie pomysły i inicjatywy różnych grup społecznych, stowarzyszeń, emerytów, OSP, klubu sportowego.

Mój Program dla rozwoju Gminy będę realizował w ścisłej współpracy z Radą Gminy, Sołtysami opierając go na konsultacjach z całą społecznością.

Gratuluję nowym Radnym zdobycia mandatu i życzę owocnej pracy. Wierzę, że wspólnie uczynimy wiele dobra dla naszej gminy.

Zapewniam Państwa, że z zapałem i pokorą przystępuję do podjętego wyzwania jakim jest zarządzanie gminą Winnica bo wiem, że jest to służba na rzecz całej społeczności. Jeszcze raz proszę o współpracę bo Samorząd tworzymy wszyscy i od naszej aktywności oraz zaangażowania zależy przyszłość naszej Małej Ojczyzny.

Wójt Gminy Winnica

Robert Wróblewski

Podziękowanie

20141222 choinkaW dniu 18.12.2014 Zakład Mleczarski w Winnicy przekazał 200 paczek świątecznych z produktami mlecznymi dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Paczki były przekazane dla potrzebujących za pośrednictwem pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy.

Czytaj więcej...

Podsumowanie Świątecznej Zbiórki Żywności

W dniu 29 listopada 2014 r. już po raz kolejny na terenie naszej gminy została przeprowadzona akcja zbiórki żywności, która się odbywała się w sklepach: „MERKURY” i w sklepie „TOPAZ EXPRESS” w Winnicy. Sytuacja rodziny w potrzebie nie jest nam obojętna. Społeczeństwo gminy Winnica i tym razem okazało ogromne swoje serce poprzez aktywny udział w tej akcji. Połączyła Nas wszystkich chęć niesienia pomocy tym, którzy wymagają naszego wsparcia.

Czytaj więcej...

Świąteczna Zbiórka Żywności

20141127-swiateczna-zbiorka-zywnosciW dniu 29.11.2014 r. w sklepach: "MERKURY” i "TOPAZ EXPRESS" w Winnicy będzie prowadzona zbiórka żywności. Wolontariusze - uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Winnicy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy kolejny raz włączyli się aktywnie w organizację tej akcji.

Zachęcamy wszystkich do wsparcia tej akcji i przekazania do kosza artykułów żywnościowych, które trafią do rodzin i osób, które wymagają naszej pomocy.  > więcej

Komunikat w sprawie świadczeń rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych dla osób, które złożyły wnioski do dnia 30 września 2014 r. będzie realizowana w dniu 28 listopada 2014r.

Czytaj więcej...

Realizacja projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy realizuje projekt pn. „Nasza aktywność w drodze do sukcesu”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w okresie od 01.04.2012 do 31.12.2014r.

Czytaj więcej...

Przemoc w rodzinie

Dość Przemocy! Dość niemocy!

Masz prawo sobie pomóc!

Pomóż, jeśli jesteś świadkiem przemocy!

Czytaj więcej...

Spotkanie edukacyjne z zakresu zasad prawidłowego odżywiania

20140822-1000dni20140822-bzc

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy wraz z Bankiem Żywności w Ciechanowie zapraszają na spotkanie edukacyjne z zakresu zasad prawidłowego odżywiania dzieci do lat 3, które odbędzie się w dniu 27.08.2014 o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy.

Spotkanie poprowadzi mgr Jolanta Felba - edukatorka żywieniowa, współpracująca z Bankami Żywności w Ciechanowie i Warszawie.

Czytaj więcej...

IV Przegląd Twórczości Abstynenckiej ŚWIT

20140728-swit

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica