Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Spotkanie w sprawie budowy sieci gazowej


Wójt Gminy Winnica serdecznie zaprasza mieszkańców wsi Zbroszki, Golądkowo, Skarżyce, Łachoń, Domosław, Rębkowo oraz Kokoszka na spotkanie organizacyjne w sprawie budowy sieci gazowej, które odbędzie się w dniu 28.05.2019 r. (wtorek) o godzinie 18 w Urzędzie Gminy Winnica (sala narad). Na spotkaniu obecni będą: przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. oraz Minister Środowiska Pan Henryk Kowalczyk.

Piknik w Starym Bulkowie "Cenię bezpieczeństwo od przedszkola do seniora"

065

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy „Przystanek Winnica” 16 września 2018 r. zorganizowało piknik pod hasłem „Cenię Bezpieczeństwo od Przedszkola do Seniora” finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Na spotkanie przybyli mieszkańcy gminy Winnica i okolic, szczególnie ci związani z Zespołem Placówek Oświatowych w Winnicy.

Zebranych powitały prezes Stowarzyszenia „Przystanek Winnica” pani Dorota Ciosek i skarbnik pani Marzena Tkaczyk. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć tych, którzy byli ze Stowarzyszeniem od początku jego działalności i nadal wspierają działania na rzecz dzieci i młodzieży winnickiej placówki.

Do Starego Bulkowa przybyli Wójt Gminy Winnica pan Mariusz Kowalewski, Wicestarosta Pułtuski pani Beata Jóźwiak, Przewodniczący Rady Powiatu pan Wiesław Cienkowski, Sekretarz Gminy Winnica pani Jadwiga Pydynowska, Skarbnik Gminy Winnica pan Waldemar Błoński, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy pani Jadwiga Chorzela, brygadier Maciej Piątek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, podinspektor Jarosław Olszewski Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku oraz podkomisarz Paweł Orłowski – Kierownik Posterunku Policji w Pokrzywnicy i sierżant sztabowy Paweł Załęski – Dzielnicowy Gminy Pokrzywnica, a także dyrekcja ZPO w Winnicy – pan dyrektor Andrzej Zaręba i pani wicedyrektor Anna Jacek-Walesiak.

Spotkanie nie odbyłoby się bez niezawodnych strażaków z OSP w Winnicy i OSP w Starym Bulkowie na czele z panem Dariuszem Jałmużna Komendantem Gminnym OSP w Winnicy i panem Grzegorzem Borkiem prezesem OSP w Starym Bulkowie. Byli również członkowie WOPR w Pułtusku z panem Pawłem Mieczkowskim i panią Anną Szambelan.

Na pikniku „Przystanku Winnica” gościli także zaprzyjaźnieni społecznicy i przedsiębiorcy, a wśród nich pani Barbara Zaręba (właścicielka ubojni „Zaręba” w Skórznicach”, pani Róża Krasucka, pan Stefan Winnicki (właściciel Firmy Handlowo-Usługowej Winnica).

Wśród zaproszonych gości znalazły się również przedstawicielki lokalnej prasy: pani Grażyna Maria Dzierżanowska z „Tygodnika Pułtuskiego” i pani Monika Tołłoczko-Dąbrowska z „Pułtuskiej Gazety Powiatowej”.

Prowadząca spotkanie pani Anna Jacek-Walesiak przypomniała historię powstania Stowarzyszenia. Część mieszkańców gminy Winnica, a z pewnością duża grupa mieszkańców Starego Bulkowa pamięta projekt „Z nauką w las” i zorganizowaną przez grupę Leśne Mrówki leśną wycieczkę rowerową otwierającą nowe szlaki turystyczne. Był to czerwiec 2016 roku. Następnie Grupa Leśne Mrówki, działająca w składzie: panie Dorota Ciosek, Marzena Tkaczyk i Agnieszka Krawczyk, z inicjatywy dyrektora ZPO pana Andrzeja Zaręby, przekształciła się w Stowarzyszenie „Przystanek Winnica”. Stowarzyszenie działa od 2016 roku, o czym informuje data na logo, które powstało z pomysłów uczniów i przedszkolaków twórczo zaprojektowanych przez młodego i zdolnego informatyka współpracującego ze Stowarzyszeniem – pan Bartosza Zadrożnego – absolwenta winnickich szkół. W styczniu 2017 r. w miłej i rodzinnej atmosferze odbyła się inauguracja Stowarzyszenia, a w czerwcu ubiegłego roku bawiliśmy się w Starym Bulkowie podczas festynu „Odblaskowa gmina”.

Główny cel stowarzyszenia to współdziałanie z Zespołem Placówek Oświatowych w Winnicy, czyli podejmowanie działań na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, sportu, a także praca na rzecz ochrony środowiska, promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie idei wolontariatu, upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, świadomości narodowej i kulturowej, krzewienie wiedzy o regionie, propagowanie idei Unii Europejskiej, również praca na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym. Od początku swej działalności „Przystanek Winnica” pracuje nad poprawą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Organizatorki pikniku panie Dorota Ciosek, Marzena Tkaczyk i Ewelina Kowalewska omówiły działania projektu „Cenię Bezpieczeństwo od Przedszkola do Seniora”. Celem tegorocznego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Przystanek Winnica” jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych oraz zasad bezpieczeństwa, zwiększenie wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w trakcie praktycznych warsztatów oraz rozwijanie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw. Działania projektu zmierzają do zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu pułtuskiego, zapoznanie uczestników projektu z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, a także wyposażenie wszystkich uczestników projektu w ulotki o zasadach bezpieczeństwa. Praktyczne doświadczenie i zdobyta nauka w trakcie uczestnictwa w zadaniach projektu przyczyni się do właściwego zachowania podczas ewakuacji z miejsc publicznych.

Podczas pikniku przedstawiono laureatów konkursu graficznego na projekt ulotki, który Stowarzyszenie ogłosiło w czerwcu 2018 r. Prace dzieci posłużyły grafikowi panu Bartoszowi Zadrożnemu do opracowania ulotki o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, która towarzyszy przy wszystkich działaniach projektu.

W pierwszym tygodniu września, członkowie Stowarzyszenia zaprosili uczniów najstarszych klas Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy do warsztatów w zakresie bezpieczeństwa w miejscu publicznym i miejscu zamieszkania. W związku z tym instruktora nauki jazdy pan Mariusz Kowalewski przekazał informację na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym ukierunkowaniem na kierowanie jednośladami. Panowie, Paweł Popielarski Dzielnicowy Gminy Winnica i Paweł Mieczkowski z WOPR-u, przeprowadzili warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej. Natomiast pani Barbara Duszczyk – pracownik Oświaty Zdrowia przy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pułtusku, przekazała wiedzę z zakresu skutków zażywania narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychotropowych. Młodzież mogła przy użyciu alkogogli zweryfikować reakcję organizmu na symulację spożycia alkoholu. Konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań w miejscu publicznym i miejscu zamieszkania, z uwzględnieniem prawnej odpowiedzialności dzieci powyżej 13 roku życia, przedstawił pana Michał Nartonowicz Radca Prawny. Dzieci rozwiązywały testy z ruchu drogowego i pierwszej pomocy. Osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w teście zostały nagrodzone upominkami.

Podczas tegorocznego pikniku „Cenię Bezpieczeństwo od Przedszkola do Seniora” widzowie obejrzeli występ Julii Warda oraz skecz o udzielaniu pierwszej pomocy w wykonaniu uczniów ZPO. Rozstrzygnięto konkursy organizowane przez Stowarzyszenie. Nagrody były finansowane ze środków projektu oraz przez sponsorów. Jednym z nich był pan Stefan Winnicki, a informacje o konkursach przekazywała pani Katarzyna Łebkowska.

Organizatorki pikniku przygotowały wiele atrakcji. W punkcie firmy Polski Event pan Mateusz Grzebinoga i współpracownicy umożliwili ćwiczenia na symulatorach dachowania, bezpiecznej jazdy i alkogoglach. Pod okiem pani Aleksandry Radoń można było ćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Przedstawiciele policji zaaranżowali dla najmłodszych Miasteczko Ruchu Drogowego. Na „Egzamin na wesoło po nowemu”, czyli rozwiązywanie testów i udzielanie informacji dotyczących egzaminowania kandydatów na kierowców po zmianie przepisów zapraszali pan Jacek Falęcki i pan Krzysztof Kozak. Dzięki młodzieży z WOPR w Pułtusku można było poszerzyć swoją wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obejrzeć specjalistyczny sprzęt.

Na dzieci czekały „siostrzyczki” Ela i Iwonka w Klinice Pluszaka, pokaz kreatywnych balonów pani Agnieszki, malowanie twarzy z paniami Pauliną i Moniką – konsultantkami AVON, Fotobudka z panem Adamem, malowanie samochodu z panią Edytą oraz dmuchana zjeżdżalnia i konkursy plastyczne z paniami Marzeną i Basią. Do seniorów zwrócił się z krótkim pokazem pan Grzegorz Grabowski – Mistrz Kominiarstwa, który zaprezentował urządzenie do detekcji dymu i gazu.

Dużą atrakcją dla zebranych były wystrzały poduszki powietrznej w wykonaniu pana Mateusza Grzebinogi, a przede wszystkim kontrolowany pożar samochodu osobowego i pokaz interwencji straży pożarnej.

Strażacy z OSP w Starym Bulkowie zajęli się grillowaniem. Uczestnicy pikniku mogli spróbować także pysznych ciast. Fotorelację wykonała pani Ewelina Skierska Studio-Videofilmowanie i Fotografia. Opiekę muzyczna sprawował DJ Michał Mc – dziennikarz i prezenter muzyczny, dyrektor muzyczny Disco Hit Festival Kobylnica.

Podczas tegorocznego pikniku „Cenię Bezpieczeństwo od Przedszkola do Seniora” zebrani nie tylko dobrze i bezpiecznie bawili się, ale także poszerzyli swoją wiedzę na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

W najbliższym czasie Stowarzyszenie „Przystanek Winnica” planuje następujące działania:

• W dniu 25 września o godz. 11.30 zapraszamy osoby dorosłe (rodziców, dziadków) do budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy na warsztaty ze służbą mundurową o tematyce udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpieczeństwa w miejscu publicznym i miejscu zamieszkania. Na koniec prelekcji zostanie przeprowadzona ewakuacja z budynku szkoły, co pozwoli nabyć praktycznego doświadczenia i uświadomienia jak zachować się w takiej sytuacji.

• W terminie 27 września w budynku Samorządowego Przedszkola w Winnicy odbędą się warsztaty dla dzieci najmłodszych zorganizowane przez WOPR w Pułtusku z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Natomiast funkcjonariusze straży pożarnej zaprezentują specjalistyczny sprzęt do gaszenia pożarów i udzielania pierwszej pomocy.

• 4 października zapraszamy wszystkich dziadków, seniorów do Samorządowego Przedszkola w Winnicy na spotkanie z Mistrzem Kominiarstwa, Funkcjonariuszami Policji, Rzecznikiem Praw Konsumenta. Uwieńczeniem spotkania będzie pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu dzieci przedszkolnych.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica