Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wydłużył termin przyjmowania wniosków o pomoc suszową. Decyzją ministra rolnicy mogą składać wnioski o pomoc suszową do 16 listopada.
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-suszowa-nabor-wnioskow-do-16-listopada.html

Prezentacja

Informacja

Wójt Gminy Winnica informuje mieszkańców wsi: Domosław, Zbroszki, Rębkowo, Winnica, Golądkowo i Łachoń, że ankiety w sprawie określenia warunków przyłączenia sieci dystrybucji gazu ziemnego na ww. terenach zostały przekazane do Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy Ciechanów ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanów, skąd trafiły do Działu Rozwoju PSG przy ul. Równoległej 4A, 02-235 Warszawa.

Łącznie zostało zebranych 109 ankiet wnioskujących o przyłącze gazowe. Wójt Gminy jest w ciągłym kontakcie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa i na chwilę obecną uzyskał informację, że dokumentacja dotycząca naszej gminy czeka w kolejce do szczegółowego rozpatrzenia. Osoby analizujące ankiety o przyłącza gazowe, rozpatrują zapotrzebowanie na tego typu przedsięwzięcie z całego Województwa Mazowieckiego, a nie jest to prosty proces, stąd też wydłużony czas odpowiedzi. Wójt Gminy został zapewniony, że wszyscy działamy we wspólnym interesie i Polska Spółka Gazownictwa postara się w ramach możliwości jak najszybciej i najkorzystniej rozpatrzeć dalszą gazyfikację naszej Gminy.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica