Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wydłużył termin przyjmowania wniosków o pomoc suszową. Decyzją ministra rolnicy mogą składać wnioski o pomoc suszową do 16 listopada.
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-suszowa-nabor-wnioskow-do-16-listopada.html

Prezentacja

OZE w gminie Winnica

Rozpoczęte zostały prace związane z montażem instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła powietrze-woda na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców gminy Winnica.

Wykonawcą zadania dot.:

  • dostawy i montażu pomp ciepła do c. w. u. w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie gmin: Nasielsk, Leoncin oraz Winnica jest firma Ekologika Sp. z o.o. ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca za kwotę 189.561,60 zł brutto,
  • dostawy i montażu kolektorów słonecznych na terenie gmin: Nasielsk, Leoncin oraz Winnica jest firma FlexiPower Group Sp. z o.o., Sp. k. ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska za kwotę 1.364.652,00 zł brutto.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „OZE na obszarze gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na  lata 2014 -2020 osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii”.

 

Wójt Gminy Winnica

/-/ Mariusz Kowalewski

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica