Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Odbiór zadania „Melioracje użytków rolnych „Szczerbaki” – zadanie I gm.Winnica, pow. pułtuski”

DSC 4422

W dniu 19 kwietnia 2018r. odbył się odbiór osteczny zadania inwestycyjnego pn. „Melioracje użytków rolnych „Szczerbaki” – zadanie I gm.Winnica, pow. pułtuski”. Z dniem odbioru ostatecznego skończył się pięcioletni okres rękojmi i gwarancji.

Roboty realizowane były od dnia 01.09.2011 r. do dnia 21.03.2013. W ramach zadania wykonano drenowanie gruntów ornych na powierzchni 192,40 ha. Koszt wykonania robót budowlanych w ramach zadania – 3 866 402,55 zł. Wykonawcą robót na przedmiotowym zadaniu było Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Inżynieryjnych „MELWOBUD” sp. z o.o z siedzibą: ul. Niechodzka 7, 06-400 Ciechanów.

Zadanie współfinansowane było ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica