Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Robert Wróblewski

 

Szanowni mieszkańcy gminy Winnica!

W dniu 22.11.2018 r. złożyłem uroczyste ślubowanie i objąłem stanowisko Wójta Gminy Winnica.

Pragnę podziękować Państwu za głosy oddane na moją osobę i obdarzenie mnie tak dużym zaufaniem w wyborach samorządowych.

Głosy oddane na moją kandydaturę to dowód, że program który przedstawiłem podczas kampanii wyborczej znalazł w Państwa oczach uznanie i akceptację. Wybór na stanowisko wójta Gminy Winnica jest dla mnie zaszczytem a jednocześnie zobowiązaniem i odpowiedzialnością. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań by nie zawieść Państwa oczekiwań, jednocześnie pamiętając, że jestem wójtem wszystkich mieszkańców.

Zapraszam wszystkich do współpracy i deklaruję otwartość na wszystkie pomysły i inicjatywy różnych grup społecznych, stowarzyszeń, emerytów, OSP, klubu sportowego.

Mój Program dla rozwoju Gminy będę realizował w ścisłej współpracy z Radą Gminy, Sołtysami opierając go na konsultacjach z całą społecznością.

Gratuluję nowym Radnym zdobycia mandatu i życzę owocnej pracy. Wierzę, że wspólnie uczynimy wiele dobra dla naszej gminy.

Zapewniam Państwa, że z zapałem i pokorą przystępuję do podjętego wyzwania jakim jest zarządzanie gminą Winnica bo wiem, że jest to służba na rzecz całej społeczności. Jeszcze raz proszę o współpracę bo Samorząd tworzymy wszyscy i od naszej aktywności oraz zaangażowania zależy przyszłość naszej Małej Ojczyzny.

Wójt Gminy Winnica

Robert Wróblewski

Konferencja "Prawidłowa uprawa roślin strączkowych"

 

zapraszają na konferencję

,,Prawidłowa uprawa roślin strączkowych”

realizowaną w ramach w ramach Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą

"Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”

9 marca 2018 r. (piątek)

Centrum Edukacyjno – Konferencyjne

MODR Oddział Poświętne w Płońsku, ul. Sienkiewicza 11

Program

10.00 -10.15 – Otwarcie konferencji

                      

10.15 -10.40 – Deficyt białka paszowego w Polsce – hodowla odmian roślin strączkowych dla    

                       zaspokojenia deficytu białka paszowego,

                       prof. dr hab. Wojciech Święcicki, IGR PAN Poznań                                          

10.40 -11.00 – Rola i znaczenie roślin strączkowych w płodozmianie

                       prof. dr hab. Jerzy Księżak, IUNG – PIB Puławy

11.00 -11.30 – Wpływ technologii uprawy na wyniki produkcyjne i ekonomiczne uprawy łubinu

                       i grochu

                       prof. dr hab. Jerzy Szukała, UP Poznań

11.30-12.00 – Łubin i poekstrakcyjna śruta rzepakowa – czy te komponenty warto stosować łącznie

                       w mieszankach dla świń?

                       prof. dr hab. Andrzej Rutkowski, dr Małgorzata Kasprowicz-Potocka,

                       dr Anita Zaworska, UP Poznań

12.00 -12.30przerwa

12.30 -13.00 Rozwój produkcji i rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik bezpieczeństwa

                       żywnościowego w Polsce

                       prof. dr hab. Michał Jerzak, dr Joanna Florek, dr Małgorzata

                       Krajewska-Śmiglak, dr Dorota Czerwińska-Kajzer, UP Poznań

13.00 -13.30 – Wybrane aspekty rynku roślin strączkowych

                       dr Wojciech Mikulski, IGR PAN Poznań, UP Poznań

13.30 -13.50 – Wyniki doświadczeń odmianowych roślin strączkowych z pola doświadczalnego MODR

                       Janusz Sychowicz, MODR Oddział Poświętne w Płońsku

13.50 –14.10 – Dyskusja i zakończenie

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica