Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy w Winnicy informuje, że od dnia 7 stycznia 2019 r. w poniedziałki urząd jest czynny do godz. 17.30.

Gminny Komitet Obchodów 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

polska niepodlegla2018

W 2018 r. mija 100 lat od odzyskania w 1918 r. niepodległości przez Polskę. Dla upamiętnienia tej wyjątkowej rocznicy zaplanowano wiele imprez oraz powołano „Gminny Komitet Obchodów 100-tnej Rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości”. Celem Komitetu jest upamiętnienie oraz uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości.

 

„GMINNY KOMITET OBCHODÓW 100-TNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI”

 

Wójt Gminy Winnica- Mariusz Kowalewski- Przewodniczący

Rada Gminy Winnica

Urząd Gminy Winnica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy

Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy

Zakład Budżetowy w Winnicy

Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie

Stowarzyszenie Aktywnych Emerytów w Winnicy

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Winnica i Wzajemnej Pomocy

Stowarzyszenie” Przystanek Winnica”

Grupa Teatralna „WIKT”

ZHR-13 Winnicka Drużyna Harcerzy

Sołtysi z terenu Gminy Winnica

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Winnica

 

> Planowane uroczystości w związku z obchodami 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica