Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Robert Wróblewski

 

Szanowni mieszkańcy gminy Winnica!

W dniu 22.11.2018 r. złożyłem uroczyste ślubowanie i objąłem stanowisko Wójta Gminy Winnica.

Pragnę podziękować Państwu za głosy oddane na moją osobę i obdarzenie mnie tak dużym zaufaniem w wyborach samorządowych.

Głosy oddane na moją kandydaturę to dowód, że program który przedstawiłem podczas kampanii wyborczej znalazł w Państwa oczach uznanie i akceptację. Wybór na stanowisko wójta Gminy Winnica jest dla mnie zaszczytem a jednocześnie zobowiązaniem i odpowiedzialnością. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań by nie zawieść Państwa oczekiwań, jednocześnie pamiętając, że jestem wójtem wszystkich mieszkańców.

Zapraszam wszystkich do współpracy i deklaruję otwartość na wszystkie pomysły i inicjatywy różnych grup społecznych, stowarzyszeń, emerytów, OSP, klubu sportowego.

Mój Program dla rozwoju Gminy będę realizował w ścisłej współpracy z Radą Gminy, Sołtysami opierając go na konsultacjach z całą społecznością.

Gratuluję nowym Radnym zdobycia mandatu i życzę owocnej pracy. Wierzę, że wspólnie uczynimy wiele dobra dla naszej gminy.

Zapewniam Państwa, że z zapałem i pokorą przystępuję do podjętego wyzwania jakim jest zarządzanie gminą Winnica bo wiem, że jest to służba na rzecz całej społeczności. Jeszcze raz proszę o współpracę bo Samorząd tworzymy wszyscy i od naszej aktywności oraz zaangażowania zależy przyszłość naszej Małej Ojczyzny.

Wójt Gminy Winnica

Robert Wróblewski

Informujemy, że otrzymaliśmy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pozostałe Protokoły z oszacowania w gospodarstwach rolnych strat spowodowanych wystąpieniem suszy. Osoby, które do tej pory nie otrzymały protokołu, prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Winnica, pokój nr 9 w celu jego odbioru.

Informacja z ćwiczeń z dn. 11 grudnia 2017 r.

Ćwiczenia

W dniu 11 grudnia 2017 r. o godz. 1000, na terenie gminy Winnica, odbyło się ćwiczenie ratownicze dla sił i środków z powiatu pułtuskiego, we współpracy z gminnymi i powiatowymi strukturami zarządzania kryzysowego, w związku z zagrożeniami występującymi podczas okresu zimowego.

 

Założeniem ćwiczenia było zdarzenie na drodze powiatowej Gąsiorowo – Winnica, na której w skutek niekorzystnych warunków pogodowych autobus szkolny z 38 dziećmi utknął w zaspie śnieżnej. Dodatkowo, w związku z intensywnymi opadami śniegu i porywistym wiatrem powodującym zawieje i zamiecie śnieżne, dotarcie na miejsce zdarzenia było znacznie utrudnione.

 

Na miejscu ćwiczeń obecni byli Wójt Gminy Winnica, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku oraz siły i środki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Winnicy.

 

Działania ratownicze, polegały na jak najszybszym dotarciu do miejsca zdarzenia podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz na współpracy między gminnymi
i powiatowymi strukturami zarządzania kryzysowego, w celu jak najszybszego udzielenia pomocy osobom które uczestniczyły w zdarzeniu, poprzez odśnieżenie nieprzejezdnej drogi przez gminne/powiatowe służby, podstawienie autobusu zastępczego, dowozu kocy
i ciepłych napoi dla wyziębionych dzieci oraz dowóz i rozstawienie pneumatycznego namiotu z nagrzewnicą.

 

Ćwiczenie miało na celu sprawdzenie gotowości gminnych i powiatowych struktur zarządzania kryzysowego, w związku z zagrożeniami jakie niesie ze sobą zbliżający się okres zimowy.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica