Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Gazetka

woprWójt Gminy Winnica zaprasza na otwarcie basenu w Winnicy, które nastąpi dnia 23.06.2018 r. Basen będzie czynny od 23.06.2018 r. do 19.08.2018 r. codziennie w godzinach od 11.00 do 20.00 (także w święta oraz dni wolne od pracy). W roku 2018 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu kapielowego odkrytego w Winnicy w roku 2018 > pobierz

 

O S T R Z E Ż E N I E !!!

 

Urząd Gminy w Winnicy informuję, że do dnia 22 czerwca 2018 r. (włącznie) basen w Winnicy jest niestrzeżony i wchodzenie do wody odbywa się na własną odpowiedzialność. Ze względu na przygotowywanie do użytkowania, woda w basenie ma wysokie stężenie chloru i korzystanie z kąpieli stanowi zagrożenie dla zdrowia.

 

W związku z powyższym obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na teren basenu !!!

 

Konkursy dożynkowe
 

Informacja z ćwiczeń z dn. 11 grudnia 2017 r.

Ćwiczenia

W dniu 11 grudnia 2017 r. o godz. 1000, na terenie gminy Winnica, odbyło się ćwiczenie ratownicze dla sił i środków z powiatu pułtuskiego, we współpracy z gminnymi i powiatowymi strukturami zarządzania kryzysowego, w związku z zagrożeniami występującymi podczas okresu zimowego.

 

Założeniem ćwiczenia było zdarzenie na drodze powiatowej Gąsiorowo – Winnica, na której w skutek niekorzystnych warunków pogodowych autobus szkolny z 38 dziećmi utknął w zaspie śnieżnej. Dodatkowo, w związku z intensywnymi opadami śniegu i porywistym wiatrem powodującym zawieje i zamiecie śnieżne, dotarcie na miejsce zdarzenia było znacznie utrudnione.

 

Na miejscu ćwiczeń obecni byli Wójt Gminy Winnica, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku oraz siły i środki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Winnicy.

 

Działania ratownicze, polegały na jak najszybszym dotarciu do miejsca zdarzenia podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz na współpracy między gminnymi
i powiatowymi strukturami zarządzania kryzysowego, w celu jak najszybszego udzielenia pomocy osobom które uczestniczyły w zdarzeniu, poprzez odśnieżenie nieprzejezdnej drogi przez gminne/powiatowe służby, podstawienie autobusu zastępczego, dowozu kocy
i ciepłych napoi dla wyziębionych dzieci oraz dowóz i rozstawienie pneumatycznego namiotu z nagrzewnicą.

 

Ćwiczenie miało na celu sprawdzenie gotowości gminnych i powiatowych struktur zarządzania kryzysowego, w związku z zagrożeniami jakie niesie ze sobą zbliżający się okres zimowy.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica