Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wydłużył termin przyjmowania wniosków o pomoc suszową. Decyzją ministra rolnicy mogą składać wnioski o pomoc suszową do 16 listopada.
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-suszowa-nabor-wnioskow-do-16-listopada.html

20181116 wzor

Drodzy Państwo,

Kończąc swoją kadencję na stanowisku Wójta Gminy Winnica pragnę podziękować wszystkim, których spotkałem na swojej drodze. Miałem okazję współpracować z bardzo wartościowymi ludźmi, którzy zawsze byli otwarci na dialog i wspólne działanie, czego efekty widoczne są dziś w całej naszej gminie. Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy, za ich cenne uwagi i propozycje konkretnych rozwiązań.

Czas, który spędziliśmy razem był niezwykle pracowity, a przez to owocny w wiele inwestycji oraz przedsięwzięć. Zaczęliśmy także dużo inwestycji, których zrealizowanie ułatwi życie mieszkańcom naszej gminy.

Przyszłość jest przed nami. Najbliższe lata są bardzo ważne ze względu na duże możliwości dotacji unijnych, o które już teraz trzeba skutecznie zabiegać.

Dziękuję za Wasze głosy poparcia, które dały mi możliwość reprezentowania naszej gminy przez niespełna 5 lat. Traktuje to jako wielkie wyróżnienie oraz zaszczyt.

Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy docenili moja pracę i oddali na mnie głos w tych wyborach, ale także wszystkim którzy w nich uczestniczyli i dokonali wyboru zgodnie ze swoimi poglądami i oczekiwaniami.

Odchodzę z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku i choć niektórzy nie są w pełni usatysfakcjonowani z moich działań, to jednak najważniejsza jest dla mnie moja uczciwa ocena.

Wierzę, że będę mógł jeszcze w przyszłości dobrze służyć Państwu i tej pięknej Winnickiej Ziemi jeśli tylko będzie taka Wasza wola.

Jako były wójt i jednocześnie mieszkaniec naszej gminy służę swoim doświadczeniem oraz zdobytą wiedzą w sytuacjach problemowych.

 

Wójt Gminy Winnica
Mariusz Kowalewski

Filtr
 • Zapisy na kurs chemizacyjny

  Urząd Gminy Winnica informuje, że przyjmuje zgłoszenia od producentów rolnych, którzy chcą ukończyć kurs chemizacyjny. Wszystkich zainteresowanych ukończeniem ww. kursu prosimy o zgłaszanie swego uczestnictwa do Urzędu Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica. Termin zgłoszeń: do 28 lutego 2014.

  Informujemy również, że osoby które wcześniej uczestniczyły w szkoleniach, a upływa im termin ważności zaświadczenia mogą otrzymać dokument na kolejne pięć lat biorąc udział w szkoleniu jednodniowym. W przypadkach kiedy producent rolny po raz pierwszy będzie uczestniczył w kursie z zakresu stosowania środków ochrony roślin, szkolenie trwało będzie dwa dni.

  Szkolenie może zostać zorganizowane w sytuacji kiedy zgłosi się około 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Planowany termin szkolenia marzec/kwiecień 2014 r. Koszt udziału w szkoleniu zostanie ustalony według cennika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

 • Informacja dot. odśnieżania dróg gminnych

  Urząd Gminy w Winnicy informuje, że na Interwencyjne odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Winnica w okresie: 01.01.2014 – 31.12.2014” została zawarta umowa z Zakładem Budżetowym Sp. z o. o. w Winnicy. W związku z powyższym w trosce o jak najszybsze i możliwie najdokładniejsze działanie, wszelkie zgłoszenia nieprzejezdności dróg gminnych należy zgłaszać do Zakładu Budżetowego Sp. z o. o. w Winnicy do Pana Jerzego Karłowicza - tel.  500 058 393 lub tel. /23/ 691 40 87 w godzinach pracy biura, tj. 7.30 – 15.30.

 • Zaproszenie do składania ofert

  Wójt Gminy Winnica zaprasza do złożenia ofert na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

  Przedmiotem ogłoszenia jest zaproszenie do składania ofert na realizację w 2014 roku następujących działań:

  1) Prowadzenie zajęć terapeutycznych, konsultacji i poradindywidualnych dla osób uzależnionych i eksperymentujących ze

  środkami psychoaktywnymi i ich rodzin.

  2) Udzielanie konsultacji psychologicznych osobom i rodzinom wzakresie uzależnień i przemocy w rodzinie.

  > szczegóły

  Wójt Gminy Winnica

  mgr Mariusz Kowalewski

 • XII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
  Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a patronat medialny: dwutygodnik Agro Serwis, miesięcznik AGROmechanika, tygodnik "Zielony Sztandar" oraz telewizja interaktywna AGRO NEWS com.pl i TVP1.

 • Informacja

  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowane na dzień dzisiejszy zostało przeniesione na 04.02.2014 r. na godz. 10.00.

 • Komunikat

  Wójt Gminy Winnica serdecznie przeprasza mieszkańców gminy za utrudnienia komunikacyjne. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne tj. obfite opady śniegu i silny wiatr, większość dróg gminnych jest chwilowo nieprzejezdna. Podobnie wygląda sytuacja na drogach powiatowych i drodze wojewódzkiej.

  Dodatkowe utrudnienia spowodowane były tarasowaniem drogi przez utknięte w zaspach ciężkie samochody ciężarowe (np. TIR w miejscowości Golądkowo, czy autobus w miejscowości Bulkowo).

  Urząd Gminy robi wszystko co możliwe, angażując dostępny sprzęt gminny i osób prywatnych, aby możliwie najszybciej spowodować przejezdność dróg.

  Jednocześnie informuję, że ze względu na niesprzyjającą aurę i trudności komunikacyjne, zostały odwołane zajęcia w placówkach oświatowych gminy w dniu 30 i 31 stycznia 2014r.

  Wójt Gminy Winnica

   mgr Mariusz Kowalewski

 • Ostrzeżenie nr 14

  Zjawisko/Stopień zagrożenia: Zawieje/zamiecie śnieżne/1

  Obszar: województwo mazowieckie

  Ważność: od godz. 12:00 dnia 29.01.2014 do godz. 12:00 dnia 30.01.2014

  Przebieg: Przewiduje się wystąpienie zawiei i zamieci śnieżnych spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 25 do 40 km/h oraz porywami wiatru do 60 km/h.

  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

  Uwagi: Ostrzeżenie może być kontynuowane.

  Dyżurny synoptyk: Mariusz Cebula

 • Konkurs "Wygraj szansę"

  Wójt Gminy Winnica ogłasza konkurs „WYGRAJ SZANSĘ” dla dzieci i młodzieży w wieku do 14 lat uzdolnionych muzycznie, pod patronatem Agencji Telewizyjno Estradowej TV MEDIA. Pierwszy etap konkursu odbędzie się w poszczególnych placówkach oświatowych gminy, gdzie należy zgłaszać chęć udziału w konkursie.

 • Obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin od dnia 1 stycznia 2014 r.

  Stosowanie integrowanej ochrona roślin polega na nowym podejściu do ochrony roślin przed agrofagami. Celem jest tu nie tyle bezwzględne zwalczanie chorób i szkodników, co zdrowie roślin, wysoka jakość i bezpieczeństwo plonów, a także środowiska i rolników.

 • Azbest - dofinansowanie

  Mieszkańcy Gminy Winnica, a mianowicie osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, którzy planują w 2014 r. zmianę pokryć dachowych zawierających azbest i usunięcie eternitu mogą składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Winnicy, wnioski o dofinansowanie na ten cel – wzór wniosku w załączeniu.

 • Informacja o wyrobach zawierających azbest

  Na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, osoby fizyczne nie będące  przedsiębiorcami, mają obowiązek przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, którymi są m.in. wyroby zawierające azbest (np.: płyty azbestowo – cementowe płaskie, płyty faliste azbestowo – cementowe tzw. eternitowe, rury  i złącza azbestowo – cementowe, szczeliwa azbestowe, inne wyroby z zawartością azbestu), poprzez złożenie „Informacji o wyrobach zawierających azbest”.

 • Zaproszenie do składania ofert na wykonanie mapy

  Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie mapy do celów prawnych przez uprawnionych geodetów.

  Stosownie do art. 112, art.113,art.115 ust.1 i 5 oraz art. 116 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późń. zm.) - Wójt Gminy Winnica w celu przygotowania wniosku do Starosty Powiatowego w Pułtusku o wywłaszczenie niżej podanych nieruchomości ( teren byłej kolejki wąskotorowej) na rzecz Gminy Winnica prosi o składania ofert cenowych na wykonanie mapy do celów prawnych.

 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

  Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Winnica w 2014 roku.

  Działając na podstawie art. 11 a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 856) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projekt.

 • Podsumowanie Konkursu Zdrowa Gmina

  Zdrowa GminaW 2013 roku gmina Winnica brała udzial w IV edycji Konkursu Zdrowa Gmina. Do konkursu zgłosiło się 504 gminy. Prowadzone były działania promujące profilaktykę onkologiczną.

  W rankingu gmin biorących udział w IV edycji Konkursu gmin Winnica zajęła 104 miejsce.

 • „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie ogłasza w roku 2014

  IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn.

  „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!"

  > więcej

 • XXXVI Sesja Rady Gminy

  Zawiadamiam, że na dzień 24 stycznia 2014 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zostały zwołane obrady XXXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Winnica z następującym porządkiem dziennym:

 • XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursku Plastycznego

  Informujemy, że rozpoczęła się XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursku Plastycznego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

  Ideą konkursu jest zainteresowanie młodego pokolenia tematem szeroko rozumianego bezpieczeństwa (nie tylko pożarowego), kształtowanie właściwych postaw oraz podnoszenie świadomości zagrożenia, z jakim każdy z nas może spotkać się w codziennym życiu. Temat tegorocznego konkursu będzie dotyczył bezpieczeństwa w domach i mieszkaniach: "Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!" > szczegóły konkursu

 • Artykuły żywnościowe

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy uprzejmie informuje, że artykuły żywnościowe w ramach realizowanego programu żywnościowego PEAD na 2013r będą wydawane w dniu 16.01.2014 r. (czwartek) od godz. 12:00 do 15:00 (budynek Urzędu Gminy Winnica). W sytuacji, gdy osoba nie może zgłosić się osobiście po dary prosimy o wydanie pisemnego upoważnienia osobie, która je będzie odbierać.

  Prosimy o przestrzeganie terminu wydawania żywności !!!

 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Dnia 30 stycznia 2014 roku (czwartek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Winnica odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.

  Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Analiza realizacji wydatków ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi
   i narkomanii.
  3. Analiza informacji Wójta dotycząca:
  1. Wydanych zarządzeń Wójta w 2013 r.
  2. Sprzedaży mienia komunalnego.
  1. Wolne wnioski.
  2. Zamknięcie posiedzenia.
 • Konferencja

  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne Płońsk zaprasza na konferecje: Uprawa roślin strączkowych i możliwości ich wyskorzystania w żywieniu zwierząt monogastrycznych > pobierz

 • Posiedzenie Komisji Finansowej

  Dnia 16 stycznia 2014 r. (czwartek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Winnica odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowej wraz z Przewodniczącymi stałych Komisji Rady Gminy Winnica z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Winnica na rok 2014.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica