Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Gazetka

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Winnica informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na sierpień 2018 r. należy składać w terminie od 1 do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r. Wnioski przyjmowane będą w pokoju nr 12.

NAUKA PŁYWANIA NA BASENIE W WINNICY

 

Wójt Gminy serdecznie zaprasza wszystkie dzieci z terenu gminy Winnica, które uczęszczają do szkół podstawowych, na bezpłatną naukę pływania. Zapisy są przyjmowane u ratowników do dnia 16.07.2018 r. (włącznie). Na zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nr telefonu do rodziców bądź opiekuna prawnego. Organizatorem jest Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LIDER WINNICA.

 

Pomoc dla producentów trzody chlewnej


POMOC DLA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

Wójt gminy informuje o pomocy dla rolników, którzy posiadają trzodę chlewną i mają trudności ze sprzedażą żywca w związku z ogłoszeniem strefy zagrożenia (strefa niebieska) afrykańskim pomorem świń.

Wój gminy odbył rozmowy z firmą Zakłady Mięsne „Dobrosławów” Henryk Amanowicz Dobrosławów 43, 24-100 Puławy, która może skupować trzodę z terenu strefy niebieskiej.

Więcej informacji pod numerem (23) 69 14 092 (sekretariat Urzędu Gminy Winnica).

 

Filtr
 • Powstała Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi

  W Strumieniu w województwie śląskim 36 wójtów i burmistrzów z 15 województw samorządowych kraju podpisało porozumienie o utworzeniu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW). W ten sposób została powołana do życia nowa platforma wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk dot. rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zostało członkiem wspierającym PSORW.

 • JAKA PŁACA DLA WÓJTA? 4 razy najmniejsza pensja w urzędzie

  „Wynagrodzenie powinno być raczej odwrotne do wielkości budżetu, w małej gminie najczęściej wójt osobiście podpisuje wszystkie umowy i dba o efektywność wydatków” – pisze kij.

 • Dzień Czekolady w Winnicy

  Dnia 12 kwietnia - Dzień Czekolady, w Urzędzie Gminy Winnica odbyło się spotkanie sołtysów gminy Winnica z przedstawicielkami Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Mazowieckiej.

 • Konkurs Fotograficzny

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pod tytułem
  „Mazowiecka Straż Pożarna w obiektywie”

   

  Konkurs ma charakter otwarty i rozgrywany jest w trzech kategoriach tematycznych;
  a) działania ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych
  b) mazowieckie krajobrazy - motywy pożarnicze na tle przyrody i architektury regionu
  c) codzienne życie strażaków czyli jak postrzegamy siebie oraz jak nas widzą osoby postronne
 • Nabór do komisji konkursowych

  OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Winnica w ramach otwartych konkursów ofert


  Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz § 13 załącznika do uchwały nr XXII/143/2012  Rady Gminy Winnica z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Winnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na 2013 rok

 • 12 kwietnia – Dzień czekolady

  20130410-czekoladaMleczna, gorzka, biała, deserowa, z bakaliami czy też bez. Łączy je smak i to że uwielbia ją prawie każdy!

  To właśnie dzisiaj, dwunastego kwietnia, dzień czekolady.

  Dzisiaj na jeden dzień możemy zapomnieć o diecie i pozwolić sobie na trochę słodkiej przyjemności, w końcu dzień czekolady jest tylko raz w roku!

 • DIETA WEDŁUG WAGI? Propozycja zmiany zasad wynagradzania w jst

  Diety radnych oraz płace starostów i marszałków powinny być uzależnione od wielkości budżetu jednostki, którą zarządzają lub w której sprawują mandat  - uważa poseł Bogdan Rzońca.

 • LGD Zielone Mosty Narwi. Szkolenie aktywizacyjno - szkoleniowe

  Wójt Gminy Winnica wraz z Dyrektorem Biura LGD Zielone Mosty Narwi mają zaszczyt zaprosić na spotkanie aktywizacyjno - szkoleniowe w związku z planowanym naborem wniosków za pośrednictwem LGD Zielone Mosty Narwi w ramach działania osi 4 Leader PRaW na lata 2007-2013 "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju" > pokaż

 • SPADA Z PORZĄDKU. Od lutego rząd nie przyjął projektu ustawy przedszkolnej

  Od lutego rząd nie przyjął projektu tzw. ustawy przedszkolnej. - Projekty, które rodzą skutki finansowe, zawsze są trudne - komentuje Krystyna Szumilas, minister edukacji.

 • TEST DLA SZÓSTEJ KLASY. Sprawdź czy się nadajesz do gimnazjum

  Dużym zainteresowaniem czytelników cieszyły się publikacje testów rekrutacyjnych na stanowiska urzędnicze w Warszawie.

  (Porównaj: TEST DO POWTÓRKI. Są pytania i zaznaczone prawidłowe odpowiedzi)

  Dla relaksu proponujemy tym razem zadania rozwiązywane przez uczniów szóstych klas szkół podstawowych.

  Tegoroczny test poniżej.

 • Pomoc żywnościowa w ramach programu PEAD w 2013 r.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy uprzejmie informuje, że osoby/rodziny, zainteresowane pomocą żywnościową w ramach realizowanego programu żywnościowego PEAD proszone są o dostarczenie niezbędnych dokumentów o osiąganych dochodach (netto) za m-c marzec 2013 rok wraz z dokumentami potwierdzającymi wystąpienie jednej z przyczyn wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Dnia 16 kwietnia 2013 roku (wtorek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica