Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Robert Wróblewski

 

Szanowni mieszkańcy gminy Winnica!

W dniu 22.11.2018 r. złożyłem uroczyste ślubowanie i objąłem stanowisko Wójta Gminy Winnica.

Pragnę podziękować Państwu za głosy oddane na moją osobę i obdarzenie mnie tak dużym zaufaniem w wyborach samorządowych.

Głosy oddane na moją kandydaturę to dowód, że program który przedstawiłem podczas kampanii wyborczej znalazł w Państwa oczach uznanie i akceptację. Wybór na stanowisko wójta Gminy Winnica jest dla mnie zaszczytem a jednocześnie zobowiązaniem i odpowiedzialnością. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań by nie zawieść Państwa oczekiwań, jednocześnie pamiętając, że jestem wójtem wszystkich mieszkańców.

Zapraszam wszystkich do współpracy i deklaruję otwartość na wszystkie pomysły i inicjatywy różnych grup społecznych, stowarzyszeń, emerytów, OSP, klubu sportowego.

Mój Program dla rozwoju Gminy będę realizował w ścisłej współpracy z Radą Gminy, Sołtysami opierając go na konsultacjach z całą społecznością.

Gratuluję nowym Radnym zdobycia mandatu i życzę owocnej pracy. Wierzę, że wspólnie uczynimy wiele dobra dla naszej gminy.

Zapewniam Państwa, że z zapałem i pokorą przystępuję do podjętego wyzwania jakim jest zarządzanie gminą Winnica bo wiem, że jest to służba na rzecz całej społeczności. Jeszcze raz proszę o współpracę bo Samorząd tworzymy wszyscy i od naszej aktywności oraz zaangażowania zależy przyszłość naszej Małej Ojczyzny.

Wójt Gminy Winnica

Robert Wróblewski

Filtr
 • Bezpłatne szkolenia z dotacją na własną działalność

  W związku z realizacją projektu „Przepis na sukces” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 8.1.2 POKL) zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane założeniem własnej firmy.

 • Świąteczna Zbiórka Żywności

  bank-zywnosci

   

  Weź udział w Świątecznej Zbiórce Żywności !

   

  Codziennie 5 mln Polaków doświadcza trudnych warunków bytowych. Ponad 2 mln żyje w skrajnym ubóstwie. Te osoby nie mają dostępu do podstawowych środków życia, a przede wszystkim do żywności. W dniach 29.11- 1.12.2013 prowadzona jest ogólnopolska Świąteczna Zbiórka Żywności. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy wraz z wolontariuszami z Publicznego Gimnazjum w Winnicy i Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy we współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie, aktywnie włączyli się w akcję.
  Zbiórka żywności będzie prowadzona w sklepie MERKURY w Winnicy. Do specjalnie oznakowanego kosza będzie można włożyć produkty żywnościowe, które zostaną przekazane za pośrednictwem GOPS rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej z terenu gminy Winnica.

   

                               Zachęcamy wszystkich do wsparcia tej akcji !

 • XXXIII Sesja Rady Gminy Winnica

  Zawiadamiam, że na dzień 3 grudnia 2013 roku (wtorek) o godz. 10.00 zostały zwołane obrady XXXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Winnica w sali konferencyjnej Urzędu Gminy z następującym porządkiem dziennym:

 • "Upadek to nie przypadek"

  upadek-przypadekWraz z nadejściem pory jesienno – zimowej kończą się już prace w polu. Nie oznacza to jednak, że rolnik ma czas wolny i nie ma, co robić w gospodarstwie. Praca w gospodarstwie rolnym jest zawsze. Warto, więc pomyśleć, aby wykorzystać ten czas na poprawę stanu bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie oraz na wyeliminowanie zaniedbań występujących na podwórzu, które mogą doprowadzić do wypadku.

 • Organizacje pozarządowe na rok 2014

  KONSULTACJE projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Winnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

  Wójt Gminy Winnica zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Winnica do zgłaszania uwag do załączonego Programu współpracy Gminy Winnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.

  Termin konsultacji: do 25 listopada 2013r.

  Forma konsultacji: wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik nr 3.

 • Jubileusze Małżeńskie

  Jubileusze Małżeńskie„Prawdziwą miłość poznaje się nie po sile

  lecz po czasie jej trwania”

  Robert Paulet

   

  W dniu 14 listopada 2013 r. w Urzędzie Gminy w Winnicy odbyło się uroczyste spotkanie par obchodzących jubileusze 50-lecia i 25-lecia pożycia małżeńskiego.

  Pary obchodzące Złote Gody otrzymały Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta RP.

  Dekoracji medalami dokonał Pan Adam Łossan – osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wójta Gminy Winnica.

  Życzenia i gratulacje złożyli również Przewodniczący Rady Gminy Winnica – Pan Wiktor Nałęcz i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Winnicy – Pani Jadwiga Pydynowska. Uroczystość uświetniły występy dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica