Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

II etap rozbudowy przedszkola

II etap budowy przedszkola

W dniu 19 kwietnia 2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Winnica a firmą „TOM-BUD” T. A. Węgłowski z siedzibą w Pułtusku na II etap rozbudowy przedszkola samorządowego w Winnicy przy ulicy Wspólnej 10. Tego samego dnia rozpoczęły się prace polegające na dobudowie do istniejącego budynku przedszkola dodatkowych sal dydaktycznych. Pierwszy etap robót zakończono w 2015 roku. Prace budowlane II etapu obejmują m. in.: wykucie w części istniejącej otworów drzwiowych w celu połączenia dwóch budynków i komunikacji docelowej, wykonanie ścian nośnych i wewnętrznych, dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację budynku, wybudowanie schodów zewnętrzych z pochylnią, prace wykończeniowe. Planowany termin zakończenia prac to 16.08.2016r. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 666 411,33 zł.

Realizacja Funduszy Sołeckich

Fundusz Sołecki

W ramach Funduszy Sołeckich na rok 2016 zostały zrealizowane kolejne zadania. Wyremontowany został przystanek w Nowym Bulkowie, wybudowano nową wiatę przystankową w miejscowości Górki-Witowice. We wsi Bielany został zamontowany przepust przy przystanku dla dzieci. Przy drodze gminnej nr ewid 65/1 w miejscowości Gnaty-Szczerbaki wycięto i usunięto zakrzaczenia.

Czytaj więcej...

Kostka w Starym Bulkowie

OSPW miejscowości Stare Bulkowo wykonano utwardzenie kostką brukową terenu wokół remizy OSP. Inwestycję wykonano ze środków funduszu sołeckiego wsi Stare Bulkowo za kwotę 5 274,59 zł oraz ze środków własnych OSP Starego Bulkowa, łącznie całość prac wyniosła około 28 tyś. zł.

Czytaj więcej...

Wniosek o dotację na przebudowę drogi

DSC 0657Gmina Winnica ubiega się o pozyskanie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Skarżyce o długości 1147 mb. Modernizacja nawierzchni przyczyni się do poprawienia komunikacji mieszkańcom oraz dojazdu rolnikom do pól. Realizację planuję się w roku 2016.

Czytaj więcej...

Ważne dla budżetu Gminy Winnica inwestycje zostały wykonane

 Białe Błoto

Wójt Gminy Winnica Mariusz Kowalewski informuje, że w dniu 10 grudnia 2015 roku Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki, protokólarnie odebrał inwestycję pod nazwą „Wykonanie budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu drogi wojewódzkiej nr 571 w miejscowości Winnica”.­

Czytaj więcej...

Łatanie dziur w drogach gminnych

strona2Na terenie Gminy Winnica przeprowadzono prace polegające na doraźnym remoncie dróg gminnych. Prace polegały na uzupełnianiu ubytków wraz z zagęszczeniem w drogach o nawierzchni asfaltowej.Inwestycja ta ma na celu poprawę jakości dróg w naszej Gminie jak i również zapobieganie znacznemu ich pogarszaniu.

Czytaj więcej...

Gmina Winnica stawia na bezpieczeństwo

DSC02910Wójt Gminy Winnica postanowił zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców Winnicy i w ostatnim czasie zlecił malowanie istniejących przejść dla pieszych. Ponadto wymalowano kilka nowych przejść min. na ul. Wspólnej, ul.  Szkolnej, ul. Warszawskiej. Zadanie zostało zrealizowane we współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Pułtusku, za co serdecznie dziękuję. Inicjatywa ta, niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na ulicach w miejscowości Winnica.

Czytaj więcej...

Odbiór I etapu rozbudowy samorządowego przedszkola w Winnicy

DSC 0021 tsW dniu 03.06.2015r. Firma Usługi Remontowo-Budowlane Dariusz Górecki z Warszawy rozpoczęła prace przy „Rozbudowie Samorządowego Przedszkola w Winnicy”. Plac budowy zabezpieczony jest w związku z funkcjonowaniem istniejącej części przedszkola. Wykonano wykop pod piwnice budynku, zbrojenie płyty fundamentowej, ściany oraz strop żelbetowy.

Czytaj więcej...

Melioracje użytków rolnych - Szczerbaki

DSC 0320 tsWojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Ciechanów wydał decyzję o wykonaniu niezbędnych prac przy melioracji gruntów rolnych.

Czytaj więcej...

Odbiór drogi gminnej w miejscowości Powielin

20150917 102720 tsDnia 17 września 2015 roku nastąpił odbiór drogi gminnej w miejscowości Powielin na odcinku o długości 1815 mb. Droga została wyremontowana metodą poczwórnego utwardzania. Po zrealizowaniu projektu jezdnia ma szerokość 4 m. W celu poprawienia bezpieczeństwa zostały poprawione również pobocza. Na inwestycję, Gmina Winnica pozyskała kwotę 100 000 zł ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej. Projekt zrealizowała firma Z.U.H. KOPTRANS za cenę 236.639,70 zł brutto.

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Powielin

DSC 0133W lipcu br. rozpoczęto roboty drogowe na drodze gminnej w miejscowości Powielin. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę – Z.U.H. KOPTRANS Witold Piętka, ul. Reutta 16 „B”, 06-400 Ciechanów, za cenę 236.639,70 zł brutto.

Czytaj więcej...

Budowa przystanku autobusowego

20150827 081215Z uwagi na brak przystanku autobusowego w miejscowości Błędostowo, na prośbę mieszkańców, Wójt Gminy Winnica zlecił pracownikom Zakładu Budżetowego w Winnicy Spółka z o.o. wykonanie przedmiotowego przystanku i ustawienie go we wskazanym miejscu.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica