Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Informujemy, że od dnia 4 grudnia 2017 r. nastąpiła zmiana godzin pracy Urzędu Gminy w Winnicy, zgodnie z Zarządzeniem Nr 63/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 listopada 2017 r.

 

Urząd jest czynny w dni robocze w następujących godzinach:

poniedziałek – od godz. 7.30 do godz. 16.30,
wtorek, środa, czwartek – od godz. 7.30 do godz. 15.30,
piątek – od godz. 7.30 do godz. 14.30.

Remont świetlic wiejskich

W miesiącu lipcu zakończono remont dwóch świetlic wiejskich na terenie Gminy Winnica, które sfinansowane zostały ze środków Funduszy Sołeckich. Wyremontowana została świetlica wiejska w Smogorzewie Włościańskim. Zakres prac obejmował m.in. położenie terakoty na podłodze, roboty malarskie, wykonanie tynków gipsowych na suficie, przegląd i uzupełnienie instalacji elektrycznej wewnątrz pomieszczeń, częściowa wymiana stolarki okiennej oraz wymiana drzwi.

Czytaj więcej...

Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy

Rozbudowa Samorządowego Przedszkola W dniu 03.06.2015r. Firma Pana Dariusza Góreckiego rozpoczęła prace przy „Rozbudowie Samorządowego Przedszkola w Winnicy”. Pierwszym etapem inwestycji było wykonanie wykopu pod piwnice budynku. W trakcie tych prac wykopano i wywieziono ok. 1100 m3 gruntu wykonując wykop o głębokości ok 3 m.

Czytaj więcej...

Budowa chodnika wraz z parkingiem

Chodnik w ZbroszkachW miejscowości Zbroszki wykonano budowę chodnika wraz z parkingiem. Inwestycję wykonano ze środków funduszu sołeckiego wsi Zbroszki za kwotę 7 000 zł oraz środków własnych Wspólnoty Mieszkaniowej.

Czytaj więcej...

Remont drogi wojewódzkiej

20140520 092941 tsInformuję, że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie przeprowadził przetarg nieograniczony na Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 571 od km 42+938 do km 43+935. W dniu 31 marca 2015 roku wyłoniony został Wykonawca prac drogowych firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk Kacice 76 06-100 Pułtusk.

Czytaj więcej...

Remont drogi do wsi Brodowo - Wity

23 marca 2015 r. wykonany został remont drogi do wsi Brodowo – Wity na odcinku 1,7 km.

W ramach tych prac nawieziono kilkadziesiąt ton kruszywa, uzupełniono ubytki i wyrównano nawierzchnię drogi.

Naprawa przepustu

W dniach 10-12 marca naprawiono przepust pod drogą gruntową w lesie pomiędzy Rębkowem a Gnatami – Szczerbakami. W ramach prac zostały zdemontowane połamane przepusty betonowe i wymienione na rury PCV o tej samej średnicy jednak mogące przenieść o wiele większy ciężar nacisku. Oczyszczony i poszerzony został wlot i wylot przy przepuście. Odnowiono również odcinki ok. 10-15m rowu po obu stronach przepustu w celu odprowadzenia wody, która przepływała przez drogę uszkadzając wierzchnią warstwę. Nawieziono ok. 10 ton kruszywa w celu uzupełnienia zaniżenia terenu przed przepustem i wzmocnienia korony drogi.

Naprawa drogi w miejscowości Górki – Baćki

Kolejnym odcinkiem drogi wyremontowanym w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano naprawę odcinka ok. 350 m drogi w miejscowości Górki – Baćki od przepustu za Sołtysem. Stan drogi uniemożliwiał poruszanie się nią samochodami osobowymi, nie wspominając o cięższym sprzęcie. Droga ta nie była remontowana od kilku lat i wymagała gruntownego remontu. W ramach tych prac trwających 3 dni nawieziono i ułożono ok. 2 ton kamienia i ok. 120 ton tłucznia.

Droga w kierunku Rębkowa

W dniu 09 marca 2015 rozpoczęły się prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. W pierwszej kolejności tłuczniem pozyskanym z kolejki wąskotorowej została uzupełniona droga prowadząca od drogi wojewódzkiej w kierunku Rębkowa.
Na odcinek ok. 750 m pracowało 2 samochody ciężarowe, koparka i traktor z równiarką i walcem. Prace trwały 2 dni i nawieziono blisko 160 ton tłucznia. Poniżej zdjęcia przedstawiające drogą przed i po remoncie.

Prace odwodnieniowe

W związku z zaleceniami pokontrolnymi, Gmina Winnica wykonuje prace odwodnienia przy drodze gminnej nr 340624W w miejscowości Gnaty Lewiski.

Czytaj więcej...

Zakończono prace związane z przebudową drogi gminnej Kamionna – Białe Błoto

W ramach prac, wykonano 1058 mb dwuwarstwowej, żwirowej nawierzchni. Na odcinku 540 mb dokonano poszerzenia drogi, co pozwoliło na wykonanie obustronnego  odwodnienia drogi i wykonanie zjazdów na posesje i pola uprawne wraz z przepustami.

Czytaj więcej...

Remont ulicy Warszawskiej

Na drodze powiatowej Nr 1821 trwają obecnie prace remontowe. Plan inwestycji zawiera poprawę stanu nawierzchni oraz ułożenie po jednej stronie chodnika dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Nowa nawierzchnia asfaltowa będzie miała 277 m długości oraz ok 7 m szerokości.

Czytaj więcej...

Odwodnienie w miejscowości Gnaty-Szczerbaki

W ramach funduszu sołeckiego na rok 2014 przy drodze nr 340604W w miejscowości Gnaty-Szczerbaki zostało poprowadzone odwodnienie na odcinku 770 m.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

Harmonogram poboru krwi

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW