Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Remont Samorządowego Przedszkola we Winnicy

Remont sal

W trakcie tegorocznych wakacji odbył się remont sal w „starej” części przedszkola. Pracy było mnóstwo, ale dzięki ciężkiej pracy ekip remontowych i personelu przedszkola wszystkie założone „cele” udało się zrealizować. Po dwóch tygodniach efekty pracy są bardzo widoczne.

Czytaj więcej...

Rozpoczęto prace przy budowie chodnika w miejscowości Winnica

Przebudowa chodnika

Rozpoczęto prace przy przebudowie chodnika na ulicy plac Jana Pawła II w miejscowości Winnica. Prace prowadzone w istniejącym pasie drogowym i polegają na rozebraniu istniejącego chodnika z płyt betonowych, ustawieniu nowych obrzeży i wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm. Roboty wykonywane są przez Zakład Budżetowy w Winnicy Sp. z o.o. w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Sołectwa Winnica.

Czytaj więcej...

Remont drogi gminnej w m. Zbroszki

Zbroszki

W ramach realizacji Funduszu Sołeckiego wykonano zadanie pn.: „Bieżący remont drogi gminnej w m. Zbroszki, gm. Winnica”.

Czytaj więcej...

Zakończono przebudowę drogi gminnej w m. Brodowo-Bąboły

20180808 094623

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo-Bąboły o długości 1,026 km.

Czytaj więcej...

Remont elewacji na budynku świetlicy w Błędostowie

Remont remizy w Błędostowie

W dniu 2 lipca 2018 roku została podpisana umowa z firmą Usługi Remontowo - Budowlane Dariusz Górecki z siedzibą w Warszawie na wykonanie zadania pn. „Remont elewacji na budynku świetlicy w m. Błędostowo”.

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo-Bąboły

Przebudowa drogi w miejscowości Brodowo-Bąboły

W miejscowości Brodowo-Bąboły rozpoczęto przebudowę drogi gminnej o długości 1.026 metrów.

Czytaj więcej...

Odbiór zadania „Melioracje użytków rolnych „Szczerbaki” – zadanie I gm.Winnica, pow. pułtuski”

DSC 4422

W dniu 19 kwietnia 2018r. odbył się odbiór osteczny zadania inwestycyjnego pn. „Melioracje użytków rolnych „Szczerbaki” – zadanie I gm.Winnica, pow. pułtuski”. Z dniem odbioru ostatecznego skończył się pięcioletni okres rękojmi i gwarancji.

Czytaj więcej...

Ruszyła przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Winnica

Gmina Winnica w dniu 27.02.2018r. ogłosiła przetarg na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Winnica. Zamówienie zostało podzielone na części:

Część I - Przebudowa drogi gminnej „Błędostowo – Białe Błoto”, gm. Winnica na odcinku 1.714,50 m.b. Zakres prac obejmuje: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, mechaniczne wykonanie koryta, podbudowa z kruszywa łamanego, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją i grysem kamiennym.

Czytaj więcej...

Zakończono budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Dnia 30 listopada zakończono zadanie pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica”. W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy Winnica, Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciel wykonawcy – firmy AQUATECH S.A. z siedzibą w Warszawie. Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót budowlanych wyniosła 528 900,00 brutto. Każdy zainteresowany wpłacił kwotę 5000 złotych, co dało łączną kwotę w wysokości 140000 złotych. Pozostała kwota pochodziła z dofinasowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i ze środków własnych Gminy Winnica.

Czytaj więcej...

Termomodernizacja Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych

Urząd Gminy w Winnicy

W dniu 21 sierpnia 2017 r. odebrane zostały roboty budowlane w budynku Urzędu Gminy - projekt pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych” – Zadanie 1: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Winnicy. Wykonawcą prac termomodernizacyjnych w budynku Urzędu Gminy w Winnicy była firma Usługi Remontowo Budowlane Dariusz Górecki z Warszawy. Wartość robót budowlanych: 383.000,00 zł brutto.

Czytaj więcej...

Baza turystyczno-rekreacyjna w Winnicy

Baza rekreacyjno-sportowa w Winnicy

Komisja powołana przez Wójta gminy Winnica w dniu 27.10.2017r dokonała odbioru robót związanych z „Budową bazy turystyczno-rekreacyjnej w Winnicy”.

Przedmiotem prac była budowa placu zabaw dla dzieci na terenie Przedszkola Gminnego, oraz budowa siłowni plenerowej na terenie szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Czytaj więcej...

Zakończenie remontu drogi gminnej w m. Gatka

Komisja powołana przez Wójta Gminy Winnica w dniu 27.10.2017 r. dokonała ostatecznego odbioru robót obejmujących przebudowę drogi gminnej w m. Gatka na odcinku 1250 metrów. W odbiorze uczestniczył Inspektor Nadzoru Pan Kazimierz Strzyżewski a ze strony Wykonawcy Pan Mariusz Piętka.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica