Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Robert Wróblewski

 

Szanowni mieszkańcy gminy Winnica!

W dniu 22.11.2018 r. złożyłem uroczyste ślubowanie i objąłem stanowisko Wójta Gminy Winnica.

Pragnę podziękować Państwu za głosy oddane na moją osobę i obdarzenie mnie tak dużym zaufaniem w wyborach samorządowych.

Głosy oddane na moją kandydaturę to dowód, że program który przedstawiłem podczas kampanii wyborczej znalazł w Państwa oczach uznanie i akceptację. Wybór na stanowisko wójta Gminy Winnica jest dla mnie zaszczytem a jednocześnie zobowiązaniem i odpowiedzialnością. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań by nie zawieść Państwa oczekiwań, jednocześnie pamiętając, że jestem wójtem wszystkich mieszkańców.

Zapraszam wszystkich do współpracy i deklaruję otwartość na wszystkie pomysły i inicjatywy różnych grup społecznych, stowarzyszeń, emerytów, OSP, klubu sportowego.

Mój Program dla rozwoju Gminy będę realizował w ścisłej współpracy z Radą Gminy, Sołtysami opierając go na konsultacjach z całą społecznością.

Gratuluję nowym Radnym zdobycia mandatu i życzę owocnej pracy. Wierzę, że wspólnie uczynimy wiele dobra dla naszej gminy.

Zapewniam Państwa, że z zapałem i pokorą przystępuję do podjętego wyzwania jakim jest zarządzanie gminą Winnica bo wiem, że jest to służba na rzecz całej społeczności. Jeszcze raz proszę o współpracę bo Samorząd tworzymy wszyscy i od naszej aktywności oraz zaangażowania zależy przyszłość naszej Małej Ojczyzny.

Wójt Gminy Winnica

Robert Wróblewski

Dzień 21 listopada – Dniem Pracownika Socjalnego

Dzień pracownika socjalnegoDzień ten jest wielkim świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Jest on okazją do krótkiej refleksji nad sensem i celem własnej pracy, nad tym co człowiek uczynił, zmienił, ulepszył w życiu swych podopiecznych, czy wszystkie działania były słuszne i wystarczające.

Czytaj więcej...

Punkt konsultacyjny

Jeśli masz problem z którym sobie nie radzisz, jeśli w Twojej rodzinie występuje problem związany z nadużywaniem alkoholu przez któregoś z członków rodziny, jeśli nie radzisz sobie z emocjami lub czujesz, że problemy wychowawcze z dzieckiem przerastają Cię zgłoś się do Punktu Konsultacyjnego w Winnicy ul. Strażacka 5 (organistówka za Kościołem).

Czytaj więcej...

Warsztaty edukacyjne dla rodziców

W dniach 26-27.08.2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy zorganizował warsztaty edukacyjne dla rodziców. Tematyka szkolenia dotyczyła zakresu gospodarowania budżetem domowym, edukacji finansowej oraz sposobów i możliwości oszczędzania. W ramach zajęć omówione zostało prawo konsumenta i bankowość elektroniczna.

Czytaj więcej...

Zmiany dotyczące świadczeń rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wydawane są druki wniosków na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2015-2016. Wnioski będziemy przyjmować począwszy od dnia 15 września 2015r w każdy poniedziałek, wtorek i środę od godz. 7.30 do 15.30.

Z uwagi na konieczność wprowadzania przyjętych wniosków do systemu komputerowego i opracowywania decyzji administracyjnych, w czwartki
i piątki będzie odbywała się praca wewnętrzna w ośrodku. W tych dniach wnioski nie będą przyjmowane.

Świadczenia Rodzinne dla osób, które złożą wnioski we wrześniu będą wypłacone w listopadzie. Osoby, które złożą wnioski w październiku otrzymają świadczenia w grudniu z wyrównaniem za listopad. Przypominamy również o konieczności dostarczenia zaświadczeń o kontynuowaniu nauki
w szkołach ponad gimnazjalnych do dnia 10 września 2015 r. > więcej

Zapraszamy na warsztaty dla rodziców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy serdecznie zaprasza na warsztaty dla rodziców, które organizowane są w dniach 26.08.2015- 27.08.2015 w godz.9.00- 13.00.

Szkolenie odbędzie się w dniu: 26.08.2015 - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Winnicy, w dniu 27.08.2015 - w siedzibie OSP w Winnicy.

Czytaj więcej...

Dożywianie dzieci w szkole

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy informuje, że od dnia 20.08.2015 r. przyjmowane są wnioski celem objęcia dożywianiem dzieci w nowym roku szkolnym. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS.

 Wioletta Zawadzka

Kierownik GOPS w Winnicy

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy informuje, iż od 01.05.2015 będzie realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej...

Podziel się misiem

misW imieniu osób obdarowanych dziękujemy organizatorom akcji „PODZIEL SIĘ MISIEM” - Wojsku Gedeona, Samorządowi Uczniowskiemu Publicznego Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy oraz Publicznej Szkole Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy i Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie za przekazanie 324 zabawek, tj. maskotek, książeczek oraz innych zabawek na rzecz dzieci z naszej gminy.

 

Kierownik GOPS

Wioletta Zawadzka

Wójt Gminy Winnica

Mariusz Kowalewski

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica