Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Informujemy, że od dnia 4 grudnia 2017 r. nastąpiła zmiana godzin pracy Urzędu Gminy w Winnicy, zgodnie z Zarządzeniem Nr 63/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 listopada 2017 r.

 

Urząd jest czynny w dni robocze w następujących godzinach:

poniedziałek – od godz. 7.30 do godz. 16.30,
wtorek, środa, czwartek – od godz. 7.30 do godz. 15.30,
piątek – od godz. 7.30 do godz. 14.30.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy informuje, iż od 01.05.2015 będzie realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej...

Podziel się misiem

misW imieniu osób obdarowanych dziękujemy organizatorom akcji „PODZIEL SIĘ MISIEM” - Wojsku Gedeona, Samorządowi Uczniowskiemu Publicznego Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy oraz Publicznej Szkole Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy i Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie za przekazanie 324 zabawek, tj. maskotek, książeczek oraz innych zabawek na rzecz dzieci z naszej gminy.

 

Kierownik GOPS

Wioletta Zawadzka

Wójt Gminy Winnica

Mariusz Kowalewski

Podziękowanie

20141222 choinkaW dniu 18.12.2014 Zakład Mleczarski w Winnicy przekazał 200 paczek świątecznych z produktami mlecznymi dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Paczki były przekazane dla potrzebujących za pośrednictwem pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy.

Czytaj więcej...

Podsumowanie Świątecznej Zbiórki Żywności

W dniu 29 listopada 2014 r. już po raz kolejny na terenie naszej gminy została przeprowadzona akcja zbiórki żywności, która się odbywała się w sklepach: „MERKURY” i w sklepie „TOPAZ EXPRESS” w Winnicy. Sytuacja rodziny w potrzebie nie jest nam obojętna. Społeczeństwo gminy Winnica i tym razem okazało ogromne swoje serce poprzez aktywny udział w tej akcji. Połączyła Nas wszystkich chęć niesienia pomocy tym, którzy wymagają naszego wsparcia.

Czytaj więcej...

Świąteczna Zbiórka Żywności

20141127-swiateczna-zbiorka-zywnosciW dniu 29.11.2014 r. w sklepach: "MERKURY” i "TOPAZ EXPRESS" w Winnicy będzie prowadzona zbiórka żywności. Wolontariusze - uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Winnicy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy kolejny raz włączyli się aktywnie w organizację tej akcji.

Zachęcamy wszystkich do wsparcia tej akcji i przekazania do kosza artykułów żywnościowych, które trafią do rodzin i osób, które wymagają naszej pomocy.  > więcej

Komunikat w sprawie świadczeń rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych dla osób, które złożyły wnioski do dnia 30 września 2014 r. będzie realizowana w dniu 28 listopada 2014r.

Czytaj więcej...

Realizacja projektu „Nasza aktywność w drodze do sukcesu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy realizuje projekt pn. „Nasza aktywność w drodze do sukcesu”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w okresie od 01.04.2012 do 31.12.2014r.

Czytaj więcej...

Przemoc w rodzinie

Dość Przemocy! Dość niemocy!

Masz prawo sobie pomóc!

Pomóż, jeśli jesteś świadkiem przemocy!

Czytaj więcej...

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

Harmonogram poboru krwi

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW