Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Informujemy, że od dnia 4 grudnia 2017 r. nastąpiła zmiana godzin pracy Urzędu Gminy w Winnicy, zgodnie z Zarządzeniem Nr 63/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 listopada 2017 r.

 

Urząd jest czynny w dni robocze w następujących godzinach:

poniedziałek – od godz. 7.30 do godz. 16.30,
wtorek, środa, czwartek – od godz. 7.30 do godz. 15.30,
piątek – od godz. 7.30 do godz. 14.30.

Doroczne spotkanie producentów zbóż pn. „Postęp biologiczny podstawą sukcesu”

Spotkanie producentów

Mądry rolnik przed wypadkiem

krusWraz z nadejściem pory jesienno – zimowej kończą się już prace w polu. Nie oznacza to jednak, że rolnik ma czas wolny i nie ma co robić w gospodarstwie rolnym. Praca w nim jest zawsze, ale warto też pomyśleć, żeby znaleźć czas na poprawę stanu jego bezpieczeństwa i wyeliminować zaniedbania występujące na podwórzu, które często są przyczyną wypadków.

Czytaj więcej...

Dzień Simentalski w MODR w Poświętnem 22.11.2017 r.

Biorąc pod uwagę na stale rosnące zainteresowanie hodowlą bydła simentalskiego w typie mlecznym i mięsnym na Mazowszu jak i w północno-wschodniej Polsce, MODR w Poświętnem wraz z Austriackim Związkiem Hodowców Bydła Simentalskiego z siedzibą w Zwettl oraz firmą genetic AUSTRIA GmbH współpracującej z firmą CenterGen w Łowiczu mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych hodowców i miłośników tej rasy bydła na III Dzień Bydła Simentalskiego, który odbędzie się w Poświętnem w dniu 22 listopada 2017 roku.

Czytaj więcej...

Życzenia Prezesa KRUS

Życzenia Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pana Adama Sekścińskiego do rolników > więcej

Ogłoszenie o szkoleniu „afrykański pomór świń”

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pułtusku organizuje szkolenieafrykański pomór świń” które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Winnica 23 sierpnia 2017 r. (środa) o godzinie 12:00. Na szkolenie zapraszamy rolników, osoby prowadzące działalność związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz.

Informacja dla posiadaczy zwierząt o obowiązku składania spisów zwierząt

Zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt posiadacz zwierzęcia gospodarskiego dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, obejmujących liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt.

W przypadky, gdy spis zwierząt dokonany w 2016 roku nie został złozony lub przesłany do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolinctwa w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu, nalezy go dostarczyć bez zbędnej zwłoki.

Niezależnie od uzupełnienia spisu zwierząt za 2016 rok posiadacz zwierząt jest obowiązany do dokonania spisu za rok 2017 i jego dostarczenia do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny od poniedziałku do piątku
w godz. od 10.30 do 15.00 > więcej

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

Harmonogram poboru krwi

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW