Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Konferencja "Prawidłowa uprawa roślin strączkowych"

 

zapraszają na konferencję

,,Prawidłowa uprawa roślin strączkowych”

Czytaj więcej...

Szkolenie dla producentów mięsa wołowego

Zaproszenie

Złóż wniosek o przyznanie płatności na 2018 rok za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus

e-wniosekplus

Składając wniosek o przyznanie płatności za pomocą aplikacji eWniosekPlus zyskujesz:
> Możliwość złożenia wniosku bez konieczności modyfikowania danych w przypadku, gdy
powierzchnie deklarowane do płatności nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku
(uproszczony tryb składania wniosku).

Czytaj więcej...

Szkolenie „Zasady udzielania płatności bezpośrednich.”

MODRMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku zaprasza na szkolenia:

„Zasady udzielania płatności bezpośrednich.” Szkolenie organizowane wspólnie z Powiatowym Biurem ARiMR w Golądkowie. Szkolenie odbędzie się w dniu 21.02.2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Winnica.

 

Informujemy o rozpoczęciu naborów na Kurs Chemizacyjny. Proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa w kursie do pracownika Urzędu Gminy w Winnicy Marcina Krulaka, lub doradcy z Terenowego Zespołu Doradczego w Pułtusku Kamila Rosłońskiego.

 

Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku
ul. Mickiewicza 22 A: 23 692 11 86

Doradca Rosłoński Kamil: 723 435 331

Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Plakat

Zasady dotyczące składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2018 r.

Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Wynika to wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE.

Czytaj więcej...

Szkolenie „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – charakterystyka wybranych działań.”

modrMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku zaprasza na szkolenie: „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – charakterystyka wybranych działań.” Szkolenie odbędzie się w dniu 06.02.2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Winnica.

 

Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku ul. Mickiewicza 22 A: 23 692 11 86

Doradca Rosłoński Kamil: 723 435 331

Zaproszenie na szkolenie

MODRMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku zaprasza na szkolenie: „Bioasekuracja gospodarstw jako istotny element prewencji – zasady zabezpieczania gospodarstw przed chorobami.” Szkolenie odbędzie się w dniu 16.01.2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Rady Urzędu Gminy Winnica.

Szkolenie przeprowadzi Marek Świątkowski specjalista ds. rolnictwa Oddział Poświętne
w Płońsku.

 

Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku ul. Mickiewicza 22 A: 23 692 11 86

Doradca Rosłoński Kamil: 723 435 331

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Informujemy że przyłączono gminy z powiatu pułtuskiego (Zatory, Pokrzywnica) do obszaru ochronnego „strefy żółtej” przed ASF.

Aktualnie zbieramy informacje na temat hodowców trzody chlewnej w naszej gminie, na potrzeby własne, w celu skutecznego informowania hodowców o zmianach obszarów ASF na terenie naszego powiatu.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami bioasekuracji.

Więcej informacji jest opublikowane na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi :

http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Informacje-branzowe-aktualnosci/Afrykanski-Pomor-Swin

Doroczne spotkanie producentów zbóż pn. „Postęp biologiczny podstawą sukcesu”

Spotkanie producentów

Mądry rolnik przed wypadkiem

krusWraz z nadejściem pory jesienno – zimowej kończą się już prace w polu. Nie oznacza to jednak, że rolnik ma czas wolny i nie ma co robić w gospodarstwie rolnym. Praca w nim jest zawsze, ale warto też pomyśleć, żeby znaleźć czas na poprawę stanu jego bezpieczeństwa i wyeliminować zaniedbania występujące na podwórzu, które często są przyczyną wypadków.

Czytaj więcej...

Dzień Simentalski w MODR w Poświętnem 22.11.2017 r.

Biorąc pod uwagę na stale rosnące zainteresowanie hodowlą bydła simentalskiego w typie mlecznym i mięsnym na Mazowszu jak i w północno-wschodniej Polsce, MODR w Poświętnem wraz z Austriackim Związkiem Hodowców Bydła Simentalskiego z siedzibą w Zwettl oraz firmą genetic AUSTRIA GmbH współpracującej z firmą CenterGen w Łowiczu mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych hodowców i miłośników tej rasy bydła na III Dzień Bydła Simentalskiego, który odbędzie się w Poświętnem w dniu 22 listopada 2017 roku.

Czytaj więcej...

Życzenia Prezesa KRUS

Życzenia Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pana Adama Sekścińskiego do rolników > więcej

Ogłoszenie o szkoleniu „afrykański pomór świń”

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pułtusku organizuje szkolenieafrykański pomór świń” które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Winnica 23 sierpnia 2017 r. (środa) o godzinie 12:00. Na szkolenie zapraszamy rolników, osoby prowadzące działalność związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz.

Informacja dla posiadaczy zwierząt o obowiązku składania spisów zwierząt

Zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt posiadacz zwierzęcia gospodarskiego dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, obejmujących liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt.

W przypadky, gdy spis zwierząt dokonany w 2016 roku nie został złozony lub przesłany do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolinctwa w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu, nalezy go dostarczyć bez zbędnej zwłoki.

Niezależnie od uzupełnienia spisu zwierząt za 2016 rok posiadacz zwierząt jest obowiązany do dokonania spisu za rok 2017 i jego dostarczenia do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

Harmonogram poboru krwi

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica