Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Życzenia Prezesa KRUS

Życzenia Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pana Adama Sekścińskiego do rolników > więcej

Ogłoszenie o szkoleniu „afrykański pomór świń”

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pułtusku organizuje szkolenieafrykański pomór świń” które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Winnica 23 sierpnia 2017 r. (środa) o godzinie 12:00. Na szkolenie zapraszamy rolników, osoby prowadzące działalność związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz.

Informacja dla posiadaczy zwierząt o obowiązku składania spisów zwierząt

Zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt posiadacz zwierzęcia gospodarskiego dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, obejmujących liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt.

W przypadky, gdy spis zwierząt dokonany w 2016 roku nie został złozony lub przesłany do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolinctwa w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu, nalezy go dostarczyć bez zbędnej zwłoki.

Niezależnie od uzupełnienia spisu zwierząt za 2016 rok posiadacz zwierząt jest obowiązany do dokonania spisu za rok 2017 i jego dostarczenia do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu.

Zaproszenie na szkolenie „Płatności obszarowe – aktualności dotyczące 2017 r.”

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pułtusku zaprasza na szkolenia:

W dniu 04.04.2017 r. o godzinie 10.00 w Sali Rady Gminy Winnica:

„Płatności obszarowe – aktualności dotyczące 2017 r.”

Wykładowca pracownik ARiMR w Golądkowie.

 

Informujemy o rozpoczęciu naborów na Kurs Chemizacyjny. Proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa w kursie do pracownika Urzędu Gminy w Winnicy Marcina Krulaka, lub doradcy z Terenowego Zespołu Doradczego w Pułtusku Kamila Rosłońskiego.

Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku ul. Mickiewicza 22 A: 23 692 11 86

Doradca Rosłoński Kamil 723 435 331

List prezesa KRUS

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pana Adama Sekścińskiego do rolników > więcej

Obowiązek sprawozdania sprawności technicznej opryskiwaczy

Wojewódzki Inpektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku informuje o obowiązku sprawozdania sprawności techniczej opryskiwaczy, których są wykonywane zabiegi środkami ochron roślin (art. 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/WE z dnia 21 październiak 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów).

Rolnicy, którzy mieli przynajmniej raz atestowany opryskiwacz, a teraz go nie używają do stosowania środków ochrony roślin z powodu złomowania, sprzedaży, przekazania innemu właścicielowi, są zobowiązani taką informacje złożyć w biurze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku, ul. M.Konopnickiej 7, 06-100 Pułtusk.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy wtorek od godz. 10.00 do 13.00

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszą środę miesiąca od godz. 14.30 do 15.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny od poniedziałku do piątku
w godz. od 10.30 do 15.00 > więcej

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

Harmonogram poboru krwi

wfosigw1-ts

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady