Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Wnioski o zasiłek celowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy uprzejmie informuje, że wnioski o zasiłek celowy w związku z wystąpieniem w 2011r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej (...) wiosennych (Dz. U Nr 167, poz. 996) będą przyjmowane w GOPS w Winnicy od 15 września 2011r. do 23 września 2011r.

Powyższa pomoc skierowana jest do rodzin, w których co najmniej jedna osoba jest rolnikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym, objętym ubezpieczeniem społecznym rolników. Ponadto do pomocy uprawnione są rodziny, w których procent strat w średniej rocznej produkcji całego gospodarstwa wyniósł min. 30%.

Uprzejmie prosimy o dostarczenie ostatniego odcinka z KRUS oraz przestrzeganie terminu składania wniosków.

Wniosek do pobrania

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 10.00 do 13.00

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w pierwszą środę miesiąca od godz. 13.30 do 15.30


Radca Prawny
udziela bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców w każdy czwartek od godz. 9.00 do 11.00

Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne, Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku pełni dyżur w każdą środę od 7.30 - 15.30 (sala Rady Gminy)

Bezpłatna nauka pływania

Wójt Gminy Winnica zaprasza wszystkie chętne dzieci na bezpłatną naukę pływania. Zajęcia będą prowadzone na basenie odkrytym w Winnicy przez Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Chętnych prosimy o zgłaszanie swojego udziału ratownikom pracującym na basenie w terminie do dnia 10 lipca 2015 r.

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 01.07.2015 r. nastąpi otwarcie sezonu na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 01.07.2015 r. do 18.08.2015 r. codziennie w godzinach od 11.00 do 20.00 (także w święta oraz dni wolne od pracy).
W roku 2015 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica od dnia 01.07.2015 r. do 18.08.2015 r. sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Harmonogram odbioru śmieci na terenie gminy

smieciTrasa 1 > pobierz

Trasa 2 > pobierz

Trasa 3 > pobierz

Trasa 4 > pobierz

Urząd Gminy informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych, uiszczają bez wezwania, raz na kwartał, w terminie do końca pierwszego miesiąca danego kwartału. Opłatę można uiszczać gotówką w kasie urzędu albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Winnica 54 8226 0008 2002 2000 1270 0001.

referendum

info-rol

Emapa

wirtualny spacer

wfosigw1-ts

harmonogram poboru krwi

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Powstrzymaj pijanego kierowcę

Katalog stron lokalnych

przedszkolepspwinnica

pspbledostowogimnazjumwinnica

biblioteka-winnicanasza-winnica

Lider Winnicazielonemosty