Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy Winnica

W związku z realizacją projektu,na który Gmina otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.2. "Efektywność energetyczna" Wójt Gminy Winnica informuje, że na budynku Urzędu Gminy zakończył się pierwszy etap prac, tj. instalacji ogniw fotowoltaicznych, służących do produkcji energii elektrycznej. W związku z tym obiekt od kilku dni korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej przez panele fotowoltaiczne. Dzięki temu przedsięwzięciu znacząco spadną koszty energii elektrycznej.

Prace termomodernizacji na budynku Urzędu Gminy prowadzi firma "Usługi remontowo-budowlane" Dariusz Górecki.

Wójt Gminy Winnica  informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na sierpień 2017 r. należy składać w terminie od 1  do 31 sierpnia 2017 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.02.2017 r. do 31.07.2017 r. Wnioski są przyjmowane w pokoju nr 12.

Konkurs

Wnioski o zasiłek celowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy uprzejmie informuje, że wnioski o zasiłek celowy w związku z wystąpieniem w 2011r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej (...) wiosennych (Dz. U Nr 167, poz. 996) będą przyjmowane w GOPS w Winnicy od 15 września 2011r. do 23 września 2011r.

Powyższa pomoc skierowana jest do rodzin, w których co najmniej jedna osoba jest rolnikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym, objętym ubezpieczeniem społecznym rolników. Ponadto do pomocy uprawnione są rodziny, w których procent strat w średniej rocznej produkcji całego gospodarstwa wyniósł min. 30%.

Uprzejmie prosimy o dostarczenie ostatniego odcinka z KRUS oraz przestrzeganie terminu składania wniosków.

Wniosek do pobrania

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy wtorek od godz. 10.00 do 13.00

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszą środę miesiąca od godz. 14.30 do 15.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny od poniedziałku do piątku
w godz. od 10.30 do 15.00 > więcej

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

Harmonogram poboru krwi

wfosigw1-ts

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady