Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Raport o stanie Gminy Winnica za rok 2018

Dożynki Gminne

Wójt Gminy Winnica informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na sierpień 2019 r. należy składać w terminie od 1  do 31 sierpnia 2019 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r. Wnioski przyjmowane będą w pokoju nr 12.

Wielkanocne spotkanie środowisk trzeźwościowych

Od kliku lat gmina Winnica wspólnie z gminą Pokrzywnica organizują spotkania środowisk trzeźwościowych. Stały się one już tradycją. Zorganizowanie Wielkanocnego Spotkanie przypadło w tym roku gminie Winnica. Początkiem uroczystosci była Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem proboszcza parafii pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy – ks. Zbigniewa Pawła Maciejewskiego. Druga część spotkania odbyła się w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy.

Zaproszeni goście wysłuchali programu przedstawionego przez uczniów ZPO w Winnicy pod kierunkiem: Anny Strauch, Bogumiły Podlaskiej i Anny Kordulewskiej. Następnie gospodarze uroczystości zaprosili wszystkich na poczęstunek świąteczny. Wójt Gminy Winnica- Pan Robert Wróblewski przywitał przybyłych gości i złożył życzenia świateczne. Po czym nastapił świąteczny poczęstunek. Towarzyszyła tej uroczystości podniosła i radosna atmosfera. Licznie przybyli goście dali wyraz temu, iż takie spotkania są niezwykle ważne i potrzebne. Alkoholizm jest źródłem nieszczęść wielu rodzin. Problem ten dotyczy w Polsce dużej grupy osób. ”Według danych z Raportu WHO 2014 dotyczacych Polski, rocznie spożycie alkoholu w dcm3/litrach na osobę od 15 -tego roku życia jest to 19,8 dcm3 wśród mężczyzn 15+ i 5,8 dcm3 wśród kobiet 15+.Średnia europejska dla obu płci wynosi 10,9 dcm3, czyli jest o 1,6 dcm3 niższa, niż spożycie polskie. Lokuje nas to wśród europejskich „średniaków”, ale w czołówce światowej”. Global Report. WHO 2014. Spotkania w grupach wspólnotowych, realizowanie programu z tym związanego, pomoc ze strony drugiego człowieka ,pomagają wyjść z problemu uzależnienia. Słowa ks. Proboszcza Zbigniewa Pawła Maciejewskiego będące podsumowaniem wygłoszonej w trakcie Eucharystii homilii : „Ratuj Mnie, Bądź ze Mną, Trwajmy We Wspólnocie” niech towarzyszą każdemu z Nas w codziennym życiu.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica