Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

ZAKAZ KĄPIELI !!!
 
W związku z trwającymi na basenie pracami, które mają na celu przygotowanie basenu do sezonu letniego 2019 obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie basenu oraz kąpieli. Woda jest mocno chlorowana, przebywanie w wodzie zagraża zdrowiu i życiu. Ponadto przypominany, że basen jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do użytkowników, którzy nie zastosują się do zakazu.
 Wójt Gminy Winnica
/-/ Robert Wróblewski

Polowania zbiorowe

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 101 „NEMROD”, ul. Wólczyńska 69C/52, 01-931 Warszawa uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do informacji przesłanej do Państwa elektronicznie w dniu 30 lipca 2018 r. uprzejmie informuje, że zgodnie z "Planem polowań zbiorowych WKŁ nr 101 "NEMROD" w sezonie łowieckim 2018/2019" na terenie obwodu łowieckiego:
- Nr 247 w dniu 12 stycznia 2019 r. w godzinach  7.30 - 15.00 przeprowadzi polowania zbiorowe w rejonie miejscowości: Pokrzywnica, Pobyłkowo Duże, Powielin, Błędostowo, Mieszki-Kuligi, Domosław,
- Nr 198 w dniu 20 stycznia 2019 r. w godzinach  7.30 - 15.00 przeprowadzi polowania zbiorowe w rejonie miejscowości: Pułtusk, Golądkowo, Sicice, Przewodowo, Gromin.
Jednocześnie informujemy, że granice obszaru polowań zbiorowych, na których odbywają się pędzenia zostaną oznaczone tablicami ostrzegawczymi zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1939).
 
Z wyrazami szacunku,
Cezary Morka 
sekretarz WKŁ Nr 101 "NEMROD"
tel. 601838144

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

 

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica