Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

Decyzją Pana Wójta – Roberta Wróblewskiego, Gmina Winnica będzie ubiegać się o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Osoby zainteresowane wybudowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków na swojej posesji mogą zapisać się w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 9. Zgłoszenia przyjmowane będą do 26  kwietnia 2019r. Partycypacja w kosztach budowy mieszkańca wynosi około 3.000,00 zł plus koszt projektu. Pozostałą część kwoty Gmina pozyska ze środków zewnętrznych.

I Sesja Rady Gminy Winnica na kadencję 2018-2023

DSC 6682

Dnia 22 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza Sesja Rady Gminy Winnica wybrana na kadencję 2018-2023, zwołana na podstawie Postanowienia nr 05/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 9 listopada 2018r. Pierwsze obrady, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny – w tym wypadku funkcję Radnego Seniora pełniła Pani Lucyna Sokołowska. W czasie obrad wszyscy radni złożyli ślubowanie i od tej pory stali się pełnoprawnymi radnymi, którzy mogą podejmować uchwały i inne decyzje należące do ich kompetencji. Ślubowanie złożył także nowo wybrany Wójt Pan Robert Artur Wróblewski i od tego momentu mógł rozpocząć urzędowanie.

W dalszej części obrad radni dokonali wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Winnica, którym został Pan Antoni Pieńkos. W następnej kolejności został wybrany Wiceprzewodniczący Rady Gminy Winnica, został nim Pan Jerzy Karłowicz. Radni dokonali również wyboru składów liczbowych i osobowych stałych komisji a także przewodniczących tych komisji.

Przewodniczącymi zostali:

1. Roman Janusz Iwiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

2. Lucyna Sokołowska - Przewodnicząca Komisji Finansowej,

3. Jan Kamiński - Przewodniczący Komisji Gospodarczej,

4. Anna Paź - Przewodnicząca Komisji Socjalnej,

5. Bogumiła Kosek - Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy podejmowania samych słusznych decyzji, dużo sukcesów w pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica