Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

Decyzją Pana Wójta – Roberta Wróblewskiego, Gmina Winnica będzie ubiegać się o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Osoby zainteresowane wybudowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków na swojej posesji mogą zapisać się w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 9. Zgłoszenia przyjmowane będą do 26  kwietnia 2019r. Partycypacja w kosztach budowy mieszkańca wynosi około 3.000,00 zł plus koszt projektu. Pozostałą część kwoty Gmina pozyska ze środków zewnętrznych.

Pasowanie na przedszkolaka w Samorządowym Przedszkolu w Winnicy

czołowe

20 listopada w Samorządowym Przedszkolu w Winnicy odbyła się uroczystość „Pasowanie na przedszkolaka”. Do grona społeczności przedszkolnej poprzez ślubowanie włączono 48 dzieci z 5 grup wiekowych. Najliczniejszą grupę stanowiły dzieci 3-4 letnie. Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i taneczne. Występy podziwiali zaproszeni goście,rodzice, pracownicy przedszkola. Gratulacje, życzenia oraz słodkie prezenty dzieci otrzymały od: Dyrektor Z.P.O. Pan Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Winnica pan Mariusz Kowalewski oraz kierownik Z.P.O. Dorota Bieńkowska. Święto Przedszkola było wspaniałą okazją, żeby dzieci, pracownicy i rodzice podziękowali wójtowi Gminy Mariuszowi Kowalewskiemu za 5 lat owocnej współpracy na rzecz przedszkola.

Dzięki staraniom i ogromnemu zaangażowaniu pana Mariusz dobudowano nową część przedszkola, w której są sale dydaktyczne, pomieszczenia socjalne oraz sala konferencyjna bardzo potrzebna na uroczystości przedszkolne, wyremontowano salę dydaktyczną nr 6, zbudowano plac zabaw dla dzieci. W dowód wdzięczności z życzeniami wręczono wójtowi kwiaty, statuetkę z podziękowaniami oraz kolaż zdjęć z uroczystości przedszkolnych, na których gościł pan Mariusz.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica