Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Robert Wróblewski

 

Szanowni mieszkańcy gminy Winnica!

W dniu 22.11.2018 r. złożyłem uroczyste ślubowanie i objąłem stanowisko Wójta Gminy Winnica.

Pragnę podziękować Państwu za głosy oddane na moją osobę i obdarzenie mnie tak dużym zaufaniem w wyborach samorządowych.

Głosy oddane na moją kandydaturę to dowód, że program który przedstawiłem podczas kampanii wyborczej znalazł w Państwa oczach uznanie i akceptację. Wybór na stanowisko wójta Gminy Winnica jest dla mnie zaszczytem a jednocześnie zobowiązaniem i odpowiedzialnością. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań by nie zawieść Państwa oczekiwań, jednocześnie pamiętając, że jestem wójtem wszystkich mieszkańców.

Zapraszam wszystkich do współpracy i deklaruję otwartość na wszystkie pomysły i inicjatywy różnych grup społecznych, stowarzyszeń, emerytów, OSP, klubu sportowego.

Mój Program dla rozwoju Gminy będę realizował w ścisłej współpracy z Radą Gminy, Sołtysami opierając go na konsultacjach z całą społecznością.

Gratuluję nowym Radnym zdobycia mandatu i życzę owocnej pracy. Wierzę, że wspólnie uczynimy wiele dobra dla naszej gminy.

Zapewniam Państwa, że z zapałem i pokorą przystępuję do podjętego wyzwania jakim jest zarządzanie gminą Winnica bo wiem, że jest to służba na rzecz całej społeczności. Jeszcze raz proszę o współpracę bo Samorząd tworzymy wszyscy i od naszej aktywności oraz zaangażowania zależy przyszłość naszej Małej Ojczyzny.

Wójt Gminy Winnica

Robert Wróblewski

PODSUMOWANIE OBCHODÓW 100-TNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE WINNICA

DSC 4556

W niedzielę, 7 października 2018 r., w hali sportowej Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy spotkali się przedstawiciele społeczności lokalnej, aby podsumować prace Gminnego Komitetu Obchodów 100-tnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zebranych przywitał przewodniczący Komitetu Wójt Gminy Winnica pan Mariusz Kowalewski.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się ksiądz Jarosław Bukowski – proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Smogorzewie, Minister Środowiska pan Henryk Kowalczyk, dziekan Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku dr hab. Radosław Lolo prof. AH, Sekretarz Gminy Winnica pani Jadwiga Pydynowska, Przewodniczący Rady Gminy Winnica pan Stanisław Guzel, Komendant Gminny OSP w Winnicy pan Dariusz Jałmużna, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy pani Jadwiga Chorzela, Dyrektor PSP im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie pani Halina Smogorzewska, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy pan Andrzej Zaręba wraz z wicedyrektor Anną Jacek-Walesiak i kierownik Dorotą Bieńkowską, prezes Stowarzyszenia „Przystanek Winnica” pani Dorota Ciosek, pan Janusz Iwiński podharcmistrz 13. Winnickiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Magnus” oraz radni, sołtysi, członkowie Stowarzyszenia „Przystanek Winnica”, nauczyciele i pracownicy oraz uczniowie i rodzice ZPO w Winnicy i PSP w Błędostowie.

7 października, to nie data przypadkowa, co podkreślił w swoim przemówieniu Wójt Gminy Winnica pan Mariusz Kowalewski. Ten dzień nawiązuje do jednego z punktów na drodze do Niepodległości. Otóż już 7 października 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego, powołana przez państwa zaborcze, zapowiedziała niepodległość Polski, powołując się na orędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrow Wilsona.

Ważnym punktem winnickiej uroczystości, którą prowadziła wicedyrektor ZPO pani Anna Jacek-Walesiak, była prelekcja dr. Radosława Lolo na temat: „Winnica – Nasza Mała Ojczyzna w drodze do Niepodległej”. Zebrani wysłuchali słów dotyczących historii miejscowości od zaborów do wojny polsko-bolszewickiej. Prelegent podkreślił rolę winnickiej szkoły w krzewieniu pamięci o polskich bohaterach związanych z Małą Ojczyzną – Rafała Krajewskiego, ppor. Zdzisława Straszewicza i aspiranta Stefana Zawadzkiego.

Zebrani w winnickiej hali sportowej mogli wysłuchać występu najmłodszych członków Grupy Teatralnej WIKT pracującej pod kierunkiem pani Moniki Paszkowskiej. Dyrektor PSP im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie pani Halina Smogorzewska w prezentacji multimedialnej podsumowała prace Komitetu. Natomiast Stowarzyszenie „Przystanek Winnica” przygotowało prezentację zatytułowaną „Historia mówiona i pisana”, w której podsumowało działania projektu realizowanego przez uczniów ZPO w Winnicy i panią Krystynę Roze.

Dopełnieniem uroczystości była symboliczna dekoracja, która powstała pod kierunkiem pani Agnieszki Warda oraz obecność pocztów sztandarowych Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy, Publicznego Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy, Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Bulkowie.

W czasie niedzielnego spotkania delegacje samorządowców, szkół, stowarzyszeń oraz społeczności lokalnej złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod Dębem Pamięci rosnącym przy winnickiej szkole.

Prace Gminnego Komitetu Obchodów 100-tnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości związane były także z organizacją konkursów dla dzieci i młodzieży. Nagrody wręczyli Wójt Gminy Winnica pan Mariusz Kowalewski, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie pani Halina Smogorzewska oraz dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy pan Andrzej Zaręba.

 

Laureatami Gminnego Konkursu Plastycznego „Wizerunek Orła” zostali w kategorii uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych z terenu gminy Winnica III miejsce zajęła Paulina Chimkowska, II miejsce – Maja Gostkiewicz, I miejsce Marta Cieślak – są to uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Sieka w Błędostowie. W kategorii uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych z terenu gminy Winnica III miejsce zajął Eryk Archacki, II miejsce – Tomasz Wydra (są to uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Sieka w Błędostowie). W konkursie „Wizerunek Orła” w kategorii klas 4-7 I miejsce zajęła Maryna Kosek z Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy.

 

W Gminnym Konkursie Literackim „Moja Ojczyzna” w kategorii uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych z terenu gminy Winnica III miejsce zajął Tomasz Wydra, II miejsce – Eryk Archacki, I miejsce – Karol Jeż – z Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Sieka w Błędostowie. W kategorii uczniowie klas VII i gimnazjum III miejsce zajęła Julia Mościcka z Publicznego Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy, II miejsce – Maja Wysocka, a I miejsce Marcin Jeż – z Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Sieka w Błędostowie.

 

Przedstawiono laureatów Gminnego Konkursu Historycznego „Zasłużeni dla Polski”. III miejsce zajęła uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy Dominika Głodowska, II miejsce – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Sieka w Błędostowie Maja Wysocka, I miejsce – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy Dawid Szlubowski.

 

W Gminnym Konkursie Recytatorskim „Kiedy myślę o Polsce” w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Sieka w Błędostowie I miejsce zajął Marcin Jeż. W Publicznej Szkole Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy I miejsce zajęła Natalia Chylińska.

 

Następnie panią Jadwigę Chorzela – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy, która przedstawiła wyniki konkursu „Winnica za 100 lat”. Pani dyrektor wspólnie z panem wójtem wręczyła nagrody przedszkolakom z terenu gminy Winnica. W grupie 6-latków jury przyznało dwa równorzędne pierwsze miejsca, zajęli je Wiktoria Kaczmarczyk i Kajetan Ruszkowski z Samorządowego Przedszkola w Winnicy, dwa równorzędne drugie miejsca zajęli Gabriela Wysocka z PSP w Błędostowie i Julia Wróblewska z Samorządowego Przedszkola w Winnicy, natomiast III miejsce zajęła Wiktoria Wasilewska z Samorządowego Przedszkola w Winnicy. W grupie 5-latków I miejsce zajął Piotr Żołnierzak z PSP w Błędostowie, II miejsce – Julia Kaczmarczyk z Samorządowego Przedszkola w Winnicy, III miejsce – Oskar Kurpiewski z PSP w Błędostowie. W grupie 4-latków I miejsce zajęła Julia Tkaczyk z Samorządowego Przedszkola w Winnicy.

 

Prezes Stowarzyszenia „Przystanek Winnica” pani Dorota Ciosek wręczyła nagrody w konkursie „Niepodległość z kolorze biało-czerwonym”, który był skierowany do uczniów najmłodszych klas winnickiej szkoły podstawowej. Wśród zgłoszonym prac komisja konkursowa wybrała 9, których wykonawcy otrzymali nagrody rzeczowe. Wyróżnienie – Emilia Głodowska i Jakub Zawieska, III miejsce zajęła Klaudia Smogorzewska, II – miejsce Marlena Zaręba, I miejsce Joanna Śmietańska. Dodatkowe nagrody od organizatorów konkursu otrzymali: Izabela Kurpiewska, Tomasz Warda, Julia Wasilewska i Emilia Mosakowska.

 

Na zakończenie spotkania pan wójt Mariusz Kowalewski, wspólnie z dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy, złożył szczególne podziękowania pani sekretarz Jadwidze Pydynowskiej za osobiste zaangażowanie w działania Gminnego Komitetu Obchodów 100-tnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Pan wójt Mariusz Kowalewski w słowach podsumowujących winnickie obchody 100-tnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości zacytował marszałka Józefa Piłsudskiego „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” oraz przypomniał, że 11 listopada 2018 r. w kościele parafialnym w Winnicy będzie sprawowana Msza Św. w intencji Ojczyzny. Pan wójt podziękował swoim współorganizatorom, pracownikom Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy, Stowarzyszeniu Przystanek Winnica za prezentację „Historia mówiona i pisana”, prezesowi i pracownikom Zakładu Budżetowego w Winnicy, dyrekcji, nauczycielom i pracownikom Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy i Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie, dyrekcji Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy. Podziękował harcerzom z 13. Winnickiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Magnus”, strażakom ochotnikom z terenu gminy Winnica, radnym na czele z przewodniczącym panem Stanisławem Guzel, sołtysom, mieszkańcom gminy Winnica oraz zaproszonym gościom.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica