Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Spotkanie w sprawie budowy sieci gazowej


Wójt Gminy Winnica serdecznie zaprasza mieszkańców wsi Zbroszki, Golądkowo, Skarżyce, Łachoń, Domosław, Rębkowo oraz Kokoszka na spotkanie organizacyjne w sprawie budowy sieci gazowej, które odbędzie się w dniu 28.05.2019 r. (wtorek) o godzinie 18 w Urzędzie Gminy Winnica (sala narad). Na spotkaniu obecni będą: przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. oraz Minister Środowiska Pan Henryk Kowalczyk.

PRÓBNA EWAKUACJA

 DSC 3168

25 września 2018 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy zostało zrealizowane kolejne działanie zaplanowane przez Stowarzyszenie „Przystanek Winnica” w projekcie pt. „Cenię bezpieczeństwo od przedszkola do seniora”. Dzięki naszym aktywnym Paniom Marzenie Tkaczyk, Dorocie Ciosek i Ewelinie Kowalewskiej poczuliśmy chwilę grozy i emocji, które towarzyszyły nam tego dnia.

We wtorek rodzice i pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym przez przedstawicieli policji i straży pożarnej. Uczestnicy spotkania mogli poszerzyć swoja wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kpt. Tomasz Suder, Dowódca Zmiany Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, przekazał informacje o pierwszej pomocy, a następnie każdy mógł poćwiczyć na fantomie. Nauka i doświadczenie zdobyte w trakcie uczestnictwa w warsztatach z pewnością zaprocentują w przyszłości i przyczynią się do właściwego zachowania podczas niebezpieczeństw w różnych sytuacjach życiowych.

Następnie Panie ze Stowarzyszenia zaprosiły rodziców na spotkanie z funkcjonariuszami policji, z sierż. sztab. Mileną Kopczyńską, Rzecznikiem Prasowym Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, i asp. sztab. Pawłem Popielarskim, Dzielnicowym Gminy Winnica, którzy zaprezentowali atrapy przedmiotów do przechowywania środków psychoaktywnych i próbki środków odurzających. Rodzice z zainteresowaniem wysłuchali informacji, które przekazali funkcjonariusze policji.

Około godziny 12.35 usłyszano trzykrotny sygnał dzwonka lekcyjnego. Zgodnie z procedurami nastąpiła ewakuacja z budynku szkolnego. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły oraz uczestnicy warsztatów udali się na wyznaczony w procedurach teren. Nauczyciele i pracownicy szkoły zdali raport Panu Dyrektorowi na temat stanu liczebnego uczniów i pracowników.

Próbna ewakuacja odbyła się pod czujnym okiem przedstawicieli straży pożarnej, policji (w tym Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku mł. insp. Jarosława Olszewskiego i I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku nadkom. Pawła Antośkiewicza), wydziału zarządzania kryzysowego oraz organu prowadzącego (Wójta Gminy Winnica pana Mariusza Kowalewskiego).

Następnie uczestnicy próbnej ewaluacji udali się na wyznaczony wcześniej teren, gdzie mogli z bezpiecznej odległości oglądać ćwiczenia policji i straży pożarnej. Sytuacja była na bieżąco komentowana przez specjalistów. Teren szkoły został zaatakowany przez dwóch zamaskowanych i uzbrojonych mężczyzn, którzy wtargnęli i ostrzeliwali budynek szkoły. Mężczyźni zostali w końcu obezwładnieni przez policję. Niestety, zakończyło się to postrzeleniem jednego z policjantów i wybuchem pożaru w budynku szkoły. W tym momencie wkroczyła zarówno państwowa, jak i ochotnicza straż pożarna. Zgromadzeni na placu przed budynkiem szkoły mogli obejrzeć ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy oraz gaszenia pożaru.

Zaprezentowane ćwiczenia wzbudziły wiele emocji wśród zebranych. Z pewnością na długo pozostaną w pamięci widzów, szczególnie tych najmłodszych. Po zakończonych ćwiczeniach uczniowie chętnie rozmawiali z policjantami i strażakami.

Podsumowując, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku oraz Starostwem Powiatowym w Pułtusku Wydział Zarządzania Kryzysowego, przeprowadzili próbną akcję ewakuacyjną z terenu placówki. Ćwiczenia miały na celu przypomnienie zasad postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego. Doświadczenie i zdobyta nauka w trakcie uczestnictwa w zadaniach projektu „Cenię bezpieczeństwo od przedszkola do seniora” przyczyni się do właściwego zachowania podczas ewakuacji z miejsc publicznych.

 

>> FILM <<

 

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica