Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Prezentacja

Susza 2018

Fotowoltaika


Szanowni Mieszkańcy Gminy Winnica

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Programie Dofinansowań na montaż Ogniw Fotowoltaicznych do produkcji prądu oraz Kolektów Słonecznych do podgrzewania wody. Działania te mają na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz znaczne obniżenie kosztów energii elektrycznej. Do programu mogą przystąpić osoby fizyczne, gospodarstwa rolne oraz przedsiębiorcy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapisy w Sekretariacie Urzędu Gminy w Winnicy w dniach od 8 do 19 października 2018 roku.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Więcej informacji u opiekuna programu pod numerem: 604 579 847

Wyjaśnienie dotyczące dotacji na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Winnica

W związku z omyłkowo zamieszczoną informacją w gazetce gminnej dot. dopłaty przez ZG ZOSP RP 50 000,00 zł. na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Winnica, Urząd Gminy Winnica wyjaśnia, że OSP w Winnicy składała wniosek o dopłatę do ZG ZOSP RP. Dane dotyczące kwot i źródła finansowania zaczerpnięte były z w/w wniosku. Prezes OSP w Winnicy poinformował nas, że wnioskowana dopłata nie została przyznana w związku z tym OSP Winnica przeznaczyła środki własne na zakup samochodu w kwocie 92 000,00 zł.

A zatem koszty zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Winnica to:

  • łączny koszt: 122 000,00 zł
  • środki własne OSP Winnica: 92 000,00 zł
  • dotacja celowa gminy: 30 000,00 zł

Za pomyłkę przepraszamy.

PRÓBNA EWAKUACJA

 DSC 3168

25 września 2018 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy zostało zrealizowane kolejne działanie zaplanowane przez Stowarzyszenie „Przystanek Winnica” w projekcie pt. „Cenię bezpieczeństwo od przedszkola do seniora”. Dzięki naszym aktywnym Paniom Marzenie Tkaczyk, Dorocie Ciosek i Ewelinie Kowalewskiej poczuliśmy chwilę grozy i emocji, które towarzyszyły nam tego dnia.

We wtorek rodzice i pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym przez przedstawicieli policji i straży pożarnej. Uczestnicy spotkania mogli poszerzyć swoja wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kpt. Tomasz Suder, Dowódca Zmiany Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, przekazał informacje o pierwszej pomocy, a następnie każdy mógł poćwiczyć na fantomie. Nauka i doświadczenie zdobyte w trakcie uczestnictwa w warsztatach z pewnością zaprocentują w przyszłości i przyczynią się do właściwego zachowania podczas niebezpieczeństw w różnych sytuacjach życiowych.

Następnie Panie ze Stowarzyszenia zaprosiły rodziców na spotkanie z funkcjonariuszami policji, z sierż. sztab. Mileną Kopczyńską, Rzecznikiem Prasowym Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, i asp. sztab. Pawłem Popielarskim, Dzielnicowym Gminy Winnica, którzy zaprezentowali atrapy przedmiotów do przechowywania środków psychoaktywnych i próbki środków odurzających. Rodzice z zainteresowaniem wysłuchali informacji, które przekazali funkcjonariusze policji.

Około godziny 12.35 usłyszano trzykrotny sygnał dzwonka lekcyjnego. Zgodnie z procedurami nastąpiła ewakuacja z budynku szkolnego. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły oraz uczestnicy warsztatów udali się na wyznaczony w procedurach teren. Nauczyciele i pracownicy szkoły zdali raport Panu Dyrektorowi na temat stanu liczebnego uczniów i pracowników.

Próbna ewakuacja odbyła się pod czujnym okiem przedstawicieli straży pożarnej, policji (w tym Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku mł. insp. Jarosława Olszewskiego i I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku nadkom. Pawła Antośkiewicza), wydziału zarządzania kryzysowego oraz organu prowadzącego (Wójta Gminy Winnica pana Mariusza Kowalewskiego).

Następnie uczestnicy próbnej ewaluacji udali się na wyznaczony wcześniej teren, gdzie mogli z bezpiecznej odległości oglądać ćwiczenia policji i straży pożarnej. Sytuacja była na bieżąco komentowana przez specjalistów. Teren szkoły został zaatakowany przez dwóch zamaskowanych i uzbrojonych mężczyzn, którzy wtargnęli i ostrzeliwali budynek szkoły. Mężczyźni zostali w końcu obezwładnieni przez policję. Niestety, zakończyło się to postrzeleniem jednego z policjantów i wybuchem pożaru w budynku szkoły. W tym momencie wkroczyła zarówno państwowa, jak i ochotnicza straż pożarna. Zgromadzeni na placu przed budynkiem szkoły mogli obejrzeć ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy oraz gaszenia pożaru.

Zaprezentowane ćwiczenia wzbudziły wiele emocji wśród zebranych. Z pewnością na długo pozostaną w pamięci widzów, szczególnie tych najmłodszych. Po zakończonych ćwiczeniach uczniowie chętnie rozmawiali z policjantami i strażakami.

Podsumowując, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku oraz Starostwem Powiatowym w Pułtusku Wydział Zarządzania Kryzysowego, przeprowadzili próbną akcję ewakuacyjną z terenu placówki. Ćwiczenia miały na celu przypomnienie zasad postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego. Doświadczenie i zdobyta nauka w trakcie uczestnictwa w zadaniach projektu „Cenię bezpieczeństwo od przedszkola do seniora” przyczyni się do właściwego zachowania podczas ewakuacji z miejsc publicznych.

 

>> FILM <<

 

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica