Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy w Winnicy informuje, że od dnia 7 stycznia 2019 r. w poniedziałki urząd jest czynny do godz. 17.30.

gabarytyWójt Gminy Winnica informuje, iż w dniach 7 i 8 maja 2019 r. na terenie gminy Winnica odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych > więcej

 Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

Decyzją Pana Wójta – Roberta Wróblewskiego, Gmina Winnica będzie ubiegać się o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Osoby zainteresowane wybudowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków na swojej posesji mogą zapisać się w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 9. Zgłoszenia przyjmowane będą do 26  kwietnia 2019r. Partycypacja w kosztach budowy mieszkańca wynosi około 3.000,00 zł plus koszt projektu. Pozostałą część kwoty Gmina pozyska ze środków zewnętrznych.

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

hdimgab6b7aa22bb3806ad9a4338105c581

3 września 2018 roku uczniowie ośmioklasowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy oraz klas trzecich Publicznego Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy rozpoczęli nowy rok szkolny. Społeczność Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy brała udział w Mszy Św., którą sprawował ksiądz proboszcz Zbigniew Paweł Maciejewski. W drodze do kościoła towarzyszyli nam policjanci z posterunku w Pokrzywnicy, którym bardzo serdecznie dziękujemy.

W hali sportowej ZPO zebranych powitał pan dyrektor Andrzej Zaręba. Gościem uroczystości był Wójt Gminy Winnica pan Mariusz Kowalewski. Pan dyrektor przedstawił projekty w ramach programu Erasmus+, w którym uczestniczy nasza szkoła.

Rok szkolny w Winnicy rozpoczęli uczniowie z 16 oddziałów szkoły podstawowej, 2 gimnazjum oraz 5 przedszkola. Pan dyrektor przedstawił wychowawców oraz nauczycieli uczących w ZPO.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Winnica pan Mariusz Kowalewski, który życzył uczniom oraz nauczycielom sukcesów w codziennej pracy. Liga Ochrony Przyrody przekazała panu Wójtowi Mariuszowi Kowalewskiemu, za pośrednictwem pana dyrektora Andrzeja Zaręby, dyplom uznania za osobiste zaangażowanie w pomnażaniu dorobku LOP w edukacji ekologicznej i ochronie przyrody, a także za inicjatywę i aktywną współpracę w latach 2013-2018.

Pan Wójt Mariusz Kowalewski przedstawił zebranym dotychczasowe korzyści płynące z ubiegłorocznej termomodernizacji szkoły. Na samym ogrzewaniu budynku gmina zaoszczędziła ok. 200 tys. zł. Dzięki temu można inwestować w nowoczesne wyposażenie szkoły oraz przeznaczyć część środków na wkład własny w różnego rodzaju projektach, w których Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy bardzo często bierze udział.

Na zakończenie uroczystości pan dyrektor przedstawił kalendarz roku szkolnego. Wychowawcy wspólnie z uczniami udali się do sal, aby omówić bieżącą pracę szkoły.

Tego uroczystego dnia uczniów prowadziło hasło: "I pofrunęły nam dni... z wakacjami na ty!" będące elementem dekoracji, którą przygotowały panie Agnieszka Warda i Katarzyna Chojnacka.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica