Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy w Winnicy informuje, że od dnia 7 stycznia 2019 r. w poniedziałki urząd jest czynny do godz. 17.30.

W związku z dostosowaniem statutów sołectw do zmienionej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Winnica, Zarządzeniem Nr 7/2019 z dnia 18 stycznia

2019 roku ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy zmieniającej statuty wszystkich sołectw > WIĘCEJ

Remont starej części Samorządowego Przedszkola w Winnicy

20180706 121901

Dzięki mieszkańcom sołectw: Bielany, Budy-Zbroszki, Glinice -Domaniewo, Glinice Wielkie, Gnaty-Lewiski, Gnaty-Wieśniany, Golądkowo, Górki-Witowice, Kamionna, Łachoń, Pawłowo, Poniaty Wielkie, Skarżyce, Skorosze, Skoroszki, Stare Bulkowo oraz Winniczka części środków Funduszu Sołeckiego przekazana została na zadanie związane z remontem starej części przedszkola. Mogliśmy dzięki nim rozpocząć prace poprawiające warunki wychowania i kształcenia dzieci, które w nowym roku szkolnym rozpoczną edukację w Samorządowym Przedszkolu w Winnicy.

W ramach rozpoczętych w czerwcu 2018 roku prac odnowiona zostanie jedna z sal klasowych. Remont obejmie wymianę starej posadzki wraz z izolacją i ułożeniem wykładziny, odnowione zostaną ściany poprzez wykonanie tynków z płyt karton-gips, malowanie, ułożona będzie nowa, bezpieczna instalacja elektryczna, uzupełnione będzie niezbędne wyposażenie Sali. Na realizację zadania przeznaczone zostaną środki w kwocie ponad 24 tys. zł. Fundusz Sołecki to skuteczne i niezależne od budżetu gminy możliwości finansowania zadań poprawiających jakość życia mieszkańców poszczególnych miejscowości. Tym bardziej dziękuje mieszkańcom, że widzą wspólne potrzeby, które można realizować jedynie przy zaangażowaniu kilku sołectw.

Wójt Gminy Winnica

/-/ Mariusz Kowalewski

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica