Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Gazetka

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Winnica informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na sierpień 2018 r. należy składać w terminie od 1 do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r. Wnioski przyjmowane będą w pokoju nr 12.

NAUKA PŁYWANIA NA BASENIE W WINNICY

 

Wójt Gminy serdecznie zaprasza wszystkie dzieci z terenu gminy Winnica, które uczęszczają do szkół podstawowych, na bezpłatną naukę pływania. Zapisy są przyjmowane u ratowników do dnia 16.07.2018 r. (włącznie). Na zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nr telefonu do rodziców bądź opiekuna prawnego. Organizatorem jest Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LIDER WINNICA.

 

Pomoc dla producentów trzody chlewnej


POMOC DLA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

Wójt gminy informuje o pomocy dla rolników, którzy posiadają trzodę chlewną i mają trudności ze sprzedażą żywca w związku z ogłoszeniem strefy zagrożenia (strefa niebieska) afrykańskim pomorem świń.

Wój gminy odbył rozmowy z firmą Zakłady Mięsne „Dobrosławów” Henryk Amanowicz Dobrosławów 43, 24-100 Puławy, która może skupować trzodę z terenu strefy niebieskiej.

Więcej informacji pod numerem (23) 69 14 092 (sekretariat Urzędu Gminy Winnica).

 

OSP Winnica Mistrzem gminy Winnica

20180702 osp 036

W dniu 01.07.2018r. przeprowadzono w Golądkowie gminne zawody sportowo-pożarnicze OSP gminy Winnica.

Komisja sędziowska w składzie:

Sędzia Główny: bryg. Cezary Kisiel

Członkowie Komisji Sędziowskiej: st. kpt. Jacek Skurzyński

Do zawodów przystąpiło 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, łącznie 42 zawodników. Podczas zawodów rozegrano dwie konkurencje : ,,sztafeta” oraz ,,ćwiczenia bojowe”.

 

Wyniki przedstawiono w tabeli:

Nr start. Drużyna OSP Sztafeta: czas Ćwiczenie bojowe: czas Ogółem punktów
1. Bulkowo 79,3 66,5 145,8
2. Winnica 67,6 44,1 111,7
3. Skórznice 75,4 58,6 134,0
4. Błędostowo 72,7 60,9 133,6
5. Rębkowo 76,7 63,0 139,7

 

I miejsce - Winnica

II miejsce – Błędostowo

III miejsce – Skórznice

IV miejsce- Rębkowo

V miejsce- Bulkowo

Na zakończenie Sędzia główny odczytał protokoły Komisji Sędziowskiej podając szczegółowe wyniki w poszczególnych konkurencjach. Wójt Gminy Winnica Pan Mariusz Kowalewski podziękował i pogratulował wszystkim strażakom wręczając puchary oraz dyplomy. Wszystkim startującym drużynom dziękujemy za udział w zawodach, a Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych za stałą współpracę oraz gotowość bojową i pomoc mieszkańcom gminy. Podziękowania również dla Pani Ewy Leszczyńskiej Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie za udostępnienie boiska na zawody.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica