Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy w Winnicy informuje, że od dnia 7 stycznia 2019 r. w poniedziałki urząd jest czynny do godz. 17.30.

W związku z dostosowaniem statutów sołectw do zmienionej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Winnica, Zarządzeniem Nr 7/2019 z dnia 18 stycznia

2019 roku ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy zmieniającej statuty wszystkich sołectw > WIĘCEJ

OSP Winnica Mistrzem gminy Winnica

20180702 osp 036

W dniu 01.07.2018r. przeprowadzono w Golądkowie gminne zawody sportowo-pożarnicze OSP gminy Winnica.

Komisja sędziowska w składzie:

Sędzia Główny: bryg. Cezary Kisiel

Członkowie Komisji Sędziowskiej: st. kpt. Jacek Skurzyński

Do zawodów przystąpiło 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, łącznie 42 zawodników. Podczas zawodów rozegrano dwie konkurencje : ,,sztafeta” oraz ,,ćwiczenia bojowe”.

 

Wyniki przedstawiono w tabeli:

Nr start. Drużyna OSP Sztafeta: czas Ćwiczenie bojowe: czas Ogółem punktów
1. Bulkowo 79,3 66,5 145,8
2. Winnica 67,6 44,1 111,7
3. Skórznice 75,4 58,6 134,0
4. Błędostowo 72,7 60,9 133,6
5. Rębkowo 76,7 63,0 139,7

 

I miejsce - Winnica

II miejsce – Błędostowo

III miejsce – Skórznice

IV miejsce- Rębkowo

V miejsce- Bulkowo

Na zakończenie Sędzia główny odczytał protokoły Komisji Sędziowskiej podając szczegółowe wyniki w poszczególnych konkurencjach. Wójt Gminy Winnica Pan Mariusz Kowalewski podziękował i pogratulował wszystkim strażakom wręczając puchary oraz dyplomy. Wszystkim startującym drużynom dziękujemy za udział w zawodach, a Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych za stałą współpracę oraz gotowość bojową i pomoc mieszkańcom gminy. Podziękowania również dla Pani Ewy Leszczyńskiej Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie za udostępnienie boiska na zawody.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica