Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wydłużył termin przyjmowania wniosków o pomoc suszową. Decyzją ministra rolnicy mogą składać wnioski o pomoc suszową do 16 listopada.
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-suszowa-nabor-wnioskow-do-16-listopada.html

20181116 wzor

Drodzy Państwo,

Kończąc swoją kadencję na stanowisku Wójta Gminy Winnica pragnę podziękować wszystkim, których spotkałem na swojej drodze. Miałem okazję współpracować z bardzo wartościowymi ludźmi, którzy zawsze byli otwarci na dialog i wspólne działanie, czego efekty widoczne są dziś w całej naszej gminie. Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy, za ich cenne uwagi i propozycje konkretnych rozwiązań.

Czas, który spędziliśmy razem był niezwykle pracowity, a przez to owocny w wiele inwestycji oraz przedsięwzięć. Zaczęliśmy także dużo inwestycji, których zrealizowanie ułatwi życie mieszkańcom naszej gminy.

Przyszłość jest przed nami. Najbliższe lata są bardzo ważne ze względu na duże możliwości dotacji unijnych, o które już teraz trzeba skutecznie zabiegać.

Dziękuję za Wasze głosy poparcia, które dały mi możliwość reprezentowania naszej gminy przez niespełna 5 lat. Traktuje to jako wielkie wyróżnienie oraz zaszczyt.

Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy docenili moja pracę i oddali na mnie głos w tych wyborach, ale także wszystkim którzy w nich uczestniczyli i dokonali wyboru zgodnie ze swoimi poglądami i oczekiwaniami.

Odchodzę z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku i choć niektórzy nie są w pełni usatysfakcjonowani z moich działań, to jednak najważniejsza jest dla mnie moja uczciwa ocena.

Wierzę, że będę mógł jeszcze w przyszłości dobrze służyć Państwu i tej pięknej Winnickiej Ziemi jeśli tylko będzie taka Wasza wola.

Jako były wójt i jednocześnie mieszkaniec naszej gminy służę swoim doświadczeniem oraz zdobytą wiedzą w sytuacjach problemowych.

 

Wójta Gminy Winnica
Mariusz Kowalewski

W związku z zakończeniem kadencji Samorządu, składam Radnym Gminy Winnica, serdeczne podziękowania za pracę w Radzie i komisjach oraz dobrą współpracę przy uchwalaniu ważnych uchwał na rzecz naszej Gminy. Rada gminy, której przewodniczyłem stawiała zadania ambitne i jednocześnie proporcjonalnie do możliwości ich realizacji, starając się spełnić oczekiwania społeczności gminnej.

Wójtowi Gminy - Mariuszowi Kowalewskiemu oraz Jadwidze Pydynowskiej - Sekretarz Gminy składam wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę dla dobra naszej społeczności lokalnej. Dyrektorom szkół i kierownikom jednostek gminnych dziękuję za dobrą i owocną współpracę.

Sołtysom - gospodarzom wsi, pracownikom Urzędu Gminy dziękuję za współpracę z Radnymi naszej gminy. Wszystkim, którzy pracowali na rzecz naszej społeczności lokalnej serdecznie dziękuję i życzę dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Serdecznie dziękuję wyborcom, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych i zaufali mi na kolejną kadencję.

Z wyrazami szacunku,
Stanisław Guzel - Przewodniczący Rady Gminy

DOTACJA CELOWA DLA OSP WINNICA

Dotacja OSP

W dniu 25 czerwca 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Winnica a Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działają Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, dotycząca pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Winnica.

Dofinansowanie w kwocie 23.742,00 PLN przeznaczone będzie na remont posadzki strażnicy OSP Winnica.

Remont o którym mowa musi być wykonany i odebrany do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Realizacja w/w zadania wpłynie na poprawę funkcjonalności strażnicy OSP w Winnicy oraz prawidłowe przechowywanie i utrzymanie sprzętu specjalistycznego oraz samochodów pożarniczych, jakimi jednostka dysponuje.

Przedsięwzięcie to będzie miało pozytywny wpływ na pracę strażaków ochotników, poprzez podniesienie komfortu ich pracy i zwiększenie gotowości bojowej, co przełoży się na poprawę ochrony przeciwpożarowej.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica