Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy w Winnicy informuje, że od dnia 7 stycznia 2019 r. w poniedziałki urząd jest czynny do godz. 17.30.

W związku z dostosowaniem statutów sołectw do zmienionej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Winnica, Zarządzeniem Nr 7/2019 z dnia 18 stycznia

2019 roku ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy zmieniającej statuty wszystkich sołectw > WIĘCEJ

DOTACJA CELOWA DLA OSP WINNICA

Dotacja OSP

W dniu 25 czerwca 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Winnica a Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działają Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, dotycząca pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Winnica.

Dofinansowanie w kwocie 23.742,00 PLN przeznaczone będzie na remont posadzki strażnicy OSP Winnica.

Remont o którym mowa musi być wykonany i odebrany do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Realizacja w/w zadania wpłynie na poprawę funkcjonalności strażnicy OSP w Winnicy oraz prawidłowe przechowywanie i utrzymanie sprzętu specjalistycznego oraz samochodów pożarniczych, jakimi jednostka dysponuje.

Przedsięwzięcie to będzie miało pozytywny wpływ na pracę strażaków ochotników, poprzez podniesienie komfortu ich pracy i zwiększenie gotowości bojowej, co przełoży się na poprawę ochrony przeciwpożarowej.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica