Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy w Winnicy informuje, że od dnia 7 stycznia 2019 r. w poniedziałki urząd jest czynny do godz. 17.30.

Rajd rowerowy "Śladami miejsc pamięci historycznej"

DSC 8468W niedzielę 10 czerwca 2018 r. odbył się rajd rowerowy pod hasłem: „Śladami miejsc pamięci historycznej”, którego organizatorem był Gminny Komitet Obchodów 100-tnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Trasa wiodła przez miejscowości: Winnica - Mieszki-Leśniki – Glinice-Domaniewo – Kamionna – Białe Błoto – Błędostowo. Uczestnicy rajdu rowerowego pokonali 17 km w asyście radiowozu Posterunku Policji w Pokrzywnicy oraz samochodu strażackiego OSP Błędostowo. Rowerzyści, na czele z Wójtem Gminy - Mariuszem Kowalewskim, oddali cześć bohaterom walczącym za wolną i demokratyczną Polskę w miejscach pamięci „Poległym za Ojczyznę” znajdujących się na trasie przejazdu. W rajdzie wzięło udział ponad 100 uczestników.

Zanim rajd wyruszył w trasę delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przy tablicy upamiętniającej zasługi absolwenta szkoły podstawowej w Winnicy, urodzonego w Skarżycach aspiranta Policji Powiatowej – Stefana Zawadzkiego, który w kwietniu 1940 roku został zamordowany w Twerze. 13 kwietnia 2014 roku został posadzony dąb i odsłonięta tablica na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy. Następnie uczestnicy rajdu złożyli kwiaty i zapalili znicze przy grobie rodziców Rafała Krajewskiego – dyrektora Wydziału Spraw Wewnętrznych w Rządzie Narodowym w czasie powstania styczniowego, na cmentarzu w Winnicy, później przy kamieniu upamiętniającym śmierć ppor. Zdzisława Straszewicza w lesie w Domosławiu. (Na kamieniu wyryto słowa: „Dnia 12-tego sierpnia 1920 w miejscu tem oddał swe życie w obronie ziemi ojczystej Zdzisław Straszewicz ppor. artylerji kawaler Krzyża Virtuti Militari i trzech Krzyży Walecznych. Żył lat 22. Kamień ten kładzie matka” ). Kolejnym punktem trasy był cmentarz w Błędostowie, gdzie znajduje się Mogiła Poległych Walczących w Wolność Ojczyzny. Patriotyczno-rekreacyjne wydarzenie zakończyło się poczęstunkiem na placu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błędostowie. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w tym patriotycznym wydarzeniu, a funkcjonariuszom policji i strażakom za zabezpieczenie przejazdu rowerzystów.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica