Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Gazetka

U W A G A !!!

 

Urząd Gminy w Winnicy informuje, że od dnia 20 sierpnia 2018 r. basen odkryty w Winnicy jest nieczynny i obowiązuje całkowity zakaz kąpieli oraz przebywania na terenie basenu.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Winnica informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na sierpień 2018 r. należy składać w terminie od 1 do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r. Wnioski przyjmowane będą w pokoju nr 12.

Dożynki Gminne 2018

Dotacja dla Gminy Winnica

Podpisanie umowy

W związku z przyznaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dotacją ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego dnia 7 czerwca 2018 r. odbyło się podpisanie umowy na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi gminnej „Błędostowo – Białe Błoto”, gm. Winnica na odcinku 1 714,50 m.b.”. Kwota otrzymanej dotacji to 100 000,00 zł.

Zakres prac obejmuje wykonanie: podbudowy z kruszywa łamanego grubości 8,00 cm oraz poczwórnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową
i grysem kamiennym o grubości 6 cm na powierzchni 6 217,50 m2 i długości 1 714,50 m.

Przebudowa poprawi jakość drogi dojazdowej do gospodarstw i gruntów rolnych, co polepszy komunikację mieszkańców wsi Białe-Błoto, Kamionna i Błędostowo oraz zwiększy bezpieczeństwo transportu dzieci do placówek oświatowych autobusem szkolnym.

Przedmiotowa inwestycja jest ostatnim etapem utwardzenia drogi łączącej drogę wojewódzką nr 571 w Poniatach Wielkich z drogą powiatową nr 3104W w miejscowości Błędostowo.

Termin zakończenia prac ustalono na dzień 14 września 2018 r.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica