Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Prezentacja

Susza 2018

Fotowoltaika


Szanowni Mieszkańcy Gminy Winnica

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Programie Dofinansowań na montaż Ogniw Fotowoltaicznych do produkcji prądu oraz Kolektów Słonecznych do podgrzewania wody. Działania te mają na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz znaczne obniżenie kosztów energii elektrycznej. Do programu mogą przystąpić osoby fizyczne, gospodarstwa rolne oraz przedsiębiorcy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapisy w Sekretariacie Urzędu Gminy w Winnicy w dniach od 8 do 19 października 2018 roku.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Więcej informacji u opiekuna programu pod numerem: 604 579 847

Wyjaśnienie dotyczące dotacji na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Winnica

W związku z omyłkowo zamieszczoną informacją w gazetce gminnej dot. dopłaty przez ZG ZOSP RP 50 000,00 zł. na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Winnica, Urząd Gminy Winnica wyjaśnia, że OSP w Winnicy składała wniosek o dopłatę do ZG ZOSP RP. Dane dotyczące kwot i źródła finansowania zaczerpnięte były z w/w wniosku. Prezes OSP w Winnicy poinformował nas, że wnioskowana dopłata nie została przyznana w związku z tym OSP Winnica przeznaczyła środki własne na zakup samochodu w kwocie 92 000,00 zł.

A zatem koszty zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Winnica to:

  • łączny koszt: 122 000,00 zł
  • środki własne OSP Winnica: 92 000,00 zł
  • dotacja celowa gminy: 30 000,00 zł

Za pomyłkę przepraszamy.

Wolontariusze lubią historię

Wolontariusze lubią historię

21 maja 2018 wolontariusze z gimnazjum wraz z opiekunkami wzięli udział w ciekawych zajęciach edukacyjno-terapeutycznych w Parku Edukacji i Rozrywki „Szturmówka” w Prusinowicach gm. Świercze.

Głównym celem naszego wyjazdu był udział w warsztatach historycznych, które dotyczyły czterech bardzo ważnych i trudnych wydarzeń w historii naszej Ojczyzny tj.: Obrona Westerplatte, Powstanie Warszawskie, zbrodnia Katyńska i losy Żołnierzy Wyklętych. Patriotyczne wartości, to wartości bezcenne, które mogą nas, obecnie żyjących Polaków wyleczyć z wielu dolegliwości: egoizmu, samotności, obojętności na los drugiego człowieka i różnego rodzaju uzależnień. Wspólne rozwiązywanie zagadek historycznych i konkurencje sportowe, typu przechodzenie przez olbrzymią słomianą belę, sprawiły nam wiele radości i dostarczyły mnóstwo pozytywnej energii. Rozgrywki z użyciem broni laserowej przyczyniły się do rozwijania sprawności fizycznej, zwinności, a także współpracy w zespole. Działalność naszego wolontariatu w szkole sprzyja nie tylko rozwojowi pozytywnych postaw wśród młodzieży, ale również przeciwdziała niepożądanym zachowaniom. Właściwe spędzanie wolnego czasu kształtuje u młodych, często zagubionych ludzi dobre cechy charakteru takie jak: empatia, szlachetność, chęć pomagania innym. Wzmacnianie nawet tych maleńkich kroczków ku właściwej drodze ma ogromną wartość terapeutyczną. W ciągu całego roku szkolnego mogliśmy zawsze liczyć na pomoc kierowniczki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy pani Wioletty Zawadzkiej. To właśnie dzięki Niej przejazd autokarem na warsztaty historyczne, został sfinansowany z funduszu przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży. Bardzo dziękujemy za wsparcie.

Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu Publicznego Gimnazjum
im.Bogdana Jańskiego w Winnicy wraz z Opiekunkami

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica