Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Gazetka

woprWójt Gminy Winnica zaprasza na otwarcie basenu w Winnicy, które nastąpi dnia 23.06.2018 r. Basen będzie czynny od 23.06.2018 r. do 19.08.2018 r. codziennie w godzinach od 11.00 do 20.00 (także w święta oraz dni wolne od pracy). W roku 2018 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu kapielowego odkrytego w Winnicy w roku 2018 > pobierz

 

O S T R Z E Ż E N I E !!!

 

Urząd Gminy w Winnicy informuję, że do dnia 22 czerwca 2018 r. (włącznie) basen w Winnicy jest niestrzeżony i wchodzenie do wody odbywa się na własną odpowiedzialność. Ze względu na przygotowywanie do użytkowania, woda w basenie ma wysokie stężenie chloru i korzystanie z kąpieli stanowi zagrożenie dla zdrowia.

 

W związku z powyższym obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na teren basenu !!!

 

Konkursy dożynkowe
 

Wolontariusze lubią historię

Wolontariusze lubią historię

21 maja 2018 wolontariusze z gimnazjum wraz z opiekunkami wzięli udział w ciekawych zajęciach edukacyjno-terapeutycznych w Parku Edukacji i Rozrywki „Szturmówka” w Prusinowicach gm. Świercze.

Głównym celem naszego wyjazdu był udział w warsztatach historycznych, które dotyczyły czterech bardzo ważnych i trudnych wydarzeń w historii naszej Ojczyzny tj.: Obrona Westerplatte, Powstanie Warszawskie, zbrodnia Katyńska i losy Żołnierzy Wyklętych. Patriotyczne wartości, to wartości bezcenne, które mogą nas, obecnie żyjących Polaków wyleczyć z wielu dolegliwości: egoizmu, samotności, obojętności na los drugiego człowieka i różnego rodzaju uzależnień. Wspólne rozwiązywanie zagadek historycznych i konkurencje sportowe, typu przechodzenie przez olbrzymią słomianą belę, sprawiły nam wiele radości i dostarczyły mnóstwo pozytywnej energii. Rozgrywki z użyciem broni laserowej przyczyniły się do rozwijania sprawności fizycznej, zwinności, a także współpracy w zespole. Działalność naszego wolontariatu w szkole sprzyja nie tylko rozwojowi pozytywnych postaw wśród młodzieży, ale również przeciwdziała niepożądanym zachowaniom. Właściwe spędzanie wolnego czasu kształtuje u młodych, często zagubionych ludzi dobre cechy charakteru takie jak: empatia, szlachetność, chęć pomagania innym. Wzmacnianie nawet tych maleńkich kroczków ku właściwej drodze ma ogromną wartość terapeutyczną. W ciągu całego roku szkolnego mogliśmy zawsze liczyć na pomoc kierowniczki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy pani Wioletty Zawadzkiej. To właśnie dzięki Niej przejazd autokarem na warsztaty historyczne, został sfinansowany z funduszu przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży. Bardzo dziękujemy za wsparcie.

Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu Publicznego Gimnazjum
im.Bogdana Jańskiego w Winnicy wraz z Opiekunkami

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica