Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Gazetka

U W A G A !!!

 

Urząd Gminy w Winnicy informuje, że od dnia 20 sierpnia 2018 r. basen odkryty w Winnicy jest nieczynny i obowiązuje całkowity zakaz kąpieli oraz przebywania na terenie basenu.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Winnica informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na sierpień 2018 r. należy składać w terminie od 1 do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r. Wnioski przyjmowane będą w pokoju nr 12.

Dożynki Gminne 2018

Wolontariusze lubią historię

Wolontariusze lubią historię

21 maja 2018 wolontariusze z gimnazjum wraz z opiekunkami wzięli udział w ciekawych zajęciach edukacyjno-terapeutycznych w Parku Edukacji i Rozrywki „Szturmówka” w Prusinowicach gm. Świercze.

Głównym celem naszego wyjazdu był udział w warsztatach historycznych, które dotyczyły czterech bardzo ważnych i trudnych wydarzeń w historii naszej Ojczyzny tj.: Obrona Westerplatte, Powstanie Warszawskie, zbrodnia Katyńska i losy Żołnierzy Wyklętych. Patriotyczne wartości, to wartości bezcenne, które mogą nas, obecnie żyjących Polaków wyleczyć z wielu dolegliwości: egoizmu, samotności, obojętności na los drugiego człowieka i różnego rodzaju uzależnień. Wspólne rozwiązywanie zagadek historycznych i konkurencje sportowe, typu przechodzenie przez olbrzymią słomianą belę, sprawiły nam wiele radości i dostarczyły mnóstwo pozytywnej energii. Rozgrywki z użyciem broni laserowej przyczyniły się do rozwijania sprawności fizycznej, zwinności, a także współpracy w zespole. Działalność naszego wolontariatu w szkole sprzyja nie tylko rozwojowi pozytywnych postaw wśród młodzieży, ale również przeciwdziała niepożądanym zachowaniom. Właściwe spędzanie wolnego czasu kształtuje u młodych, często zagubionych ludzi dobre cechy charakteru takie jak: empatia, szlachetność, chęć pomagania innym. Wzmacnianie nawet tych maleńkich kroczków ku właściwej drodze ma ogromną wartość terapeutyczną. W ciągu całego roku szkolnego mogliśmy zawsze liczyć na pomoc kierowniczki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy pani Wioletty Zawadzkiej. To właśnie dzięki Niej przejazd autokarem na warsztaty historyczne, został sfinansowany z funduszu przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży. Bardzo dziękujemy za wsparcie.

Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu Publicznego Gimnazjum
im.Bogdana Jańskiego w Winnicy wraz z Opiekunkami

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica