Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Gazetka

Przypominamy, że od dnia 30 marca 2018 r. do dnia 6 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 jest nabór na działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 - Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej - Typ projektu - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat projektu pod adresem www.funduszedlamazowsza.eu

Osoby chętne do skorzystania z projektu prosimy o zapisywanie się w pokoju nr 9 Urzędu Gminy w Winnicy lub pod numerem tel. 23 691 40 28.

 

Regulamin konkursu > pobierz

Rajd rowerowy

 

Pogoń za lisem

Warto pomagać! Zbiórka żywności

DSCN1918Pomaganie potrzebującym z pewnością oznacza czynienie dobra, które prędzej czy później do Nas wróci. Niewątpliwie to co robią uczniowie – wolontariusze z Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy - Publicznego Gimnazjum w ramach swoich działań należy określić czynieniem dobra na rzecz potrzebujących.

W okresie przedświątecznym wolontariusze wraz z opiekunami; Panią Bogumiłą Podlaską, Anną Strauch i Anną Kordulewską przeprowadzili zbiórkę żywności w zaprzyjaźnionym sklepie TOPAZ w Winnicy. Dzięki ofiarności mieszkańców gminy Winnica zebrano produkty żywnościowe t.j.: mąka, cukier, konserwy, słodycze, makaron. Żywność ta przewieziona została do Urzędu Gminy w Winnicy i za pośrednictwem pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy trafiła do 9 rodzin z naszej gminy. Warto pamiętać, że nawet najmniejsza pomoc jest cegiełką,która buduje lepszy świat. W imieniu obdarowanych bardzo serdecznie dziękuję wolontariuszom oraz opiekunom za przeprowadzoną akcję i życzę dalszych udanych,wspólnych działań. Dziękuję również Panu Andrzejowi Zaręba- Dyrektorowi ZPO w Winnicy za współpracę i pomoc osobom potrzebującym.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy

Wioletta Zawadzka

 

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

Harmonogram poboru krwi

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica