Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Robert Wróblewski

 

Szanowni mieszkańcy gminy Winnica!

W dniu 22.11.2018 r. złożyłem uroczyste ślubowanie i objąłem stanowisko Wójta Gminy Winnica.

Pragnę podziękować Państwu za głosy oddane na moją osobę i obdarzenie mnie tak dużym zaufaniem w wyborach samorządowych.

Głosy oddane na moją kandydaturę to dowód, że program który przedstawiłem podczas kampanii wyborczej znalazł w Państwa oczach uznanie i akceptację. Wybór na stanowisko wójta Gminy Winnica jest dla mnie zaszczytem a jednocześnie zobowiązaniem i odpowiedzialnością. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań by nie zawieść Państwa oczekiwań, jednocześnie pamiętając, że jestem wójtem wszystkich mieszkańców.

Zapraszam wszystkich do współpracy i deklaruję otwartość na wszystkie pomysły i inicjatywy różnych grup społecznych, stowarzyszeń, emerytów, OSP, klubu sportowego.

Mój Program dla rozwoju Gminy będę realizował w ścisłej współpracy z Radą Gminy, Sołtysami opierając go na konsultacjach z całą społecznością.

Gratuluję nowym Radnym zdobycia mandatu i życzę owocnej pracy. Wierzę, że wspólnie uczynimy wiele dobra dla naszej gminy.

Zapewniam Państwa, że z zapałem i pokorą przystępuję do podjętego wyzwania jakim jest zarządzanie gminą Winnica bo wiem, że jest to służba na rzecz całej społeczności. Jeszcze raz proszę o współpracę bo Samorząd tworzymy wszyscy i od naszej aktywności oraz zaangażowania zależy przyszłość naszej Małej Ojczyzny.

Wójt Gminy Winnica

Robert Wróblewski

KATYŃ… PAMIĘTAMY!

DSC 3944Społeczność Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy zebrana w hali sportowej 11 kwietnia 2018 r. uczciła pamięć Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Ten dzień był dla nas wspomnieniem aspiranta Policji Państwowej Stefana Zawadzkiego, absolwenta szkoły podstawowej w Winnicy, który pochodził ze Skarżyc w gminie Winnica i został zamordowany w kwietniu 1940 roku Twerze.

Spotkanie rozpoczął dyrektor ZPO pan Andrzej Zaręba, który przywitał zebranych. Podczas uroczystości w murach szkoły gościli: ks. Zbigniew Paweł Maciejewski – proboszcz parafii w Winnicy, wójt gminy Winnica pan Mariusz Kowalewski, krewni śp. Stefana Zawadzkiego – pani Urszula Zaremba, pan Andrzej Zawadzki, pan Bogusław Zawadzki i pani Małgorzata Zawadzka, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy pani Wioletta Zawadzka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy pani Jadwiga Chorzela, pan Jerzy Sokolnicki – Prezes Zarządu OSP w Winnicy, pan Dariusz Jałmużna – Komendant Gminny OSP w Winnicy oraz pani Marta Kwiatkowska – przewodnicząca Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy.

Pan Andrzej Zawadzki, w imieniu Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, przekazał odznaczenie za zasługi dla Stowarzyszenia pani Irenie Maciątek oraz panu Andrzejowi Zaręba. Odznaczeni, nagrodzeni gromkimi brawami publiczności, dziękowali za wyróżnienie. Wcześniej podobne odznaczenie otrzymał wójt gminy Winnica pan Mariusz Kowalewski.

Zanim głos zabrali uczniowie ksiądz proboszcz Zbigniew Paweł Maciejewski odmówił modlitwę w intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Następnie zebrani wysłuchali wzruszającego montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów, których przygotowały panie Anna Strauch i Irena Skowronek. Całość dopełniała wymowna dekoracja przygotowana przez panią Agnieszkę Warda. Na scenie wystąpili: Natalia Piotrowska, Julia Warda, Julia Osiecka, Oliwia Domała, Wojciech Markowski, Kacper Smoliński i Dominik Chojnacki.

Apel zakończył się minutą ciszy. Później odprowadzono poczty sztandarowe Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy oraz Publicznego Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy. Przy asyście harcerek i harcerzy z 13. Winnickiej Drużyny ZHR delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przy Dębie Pamięci posadzonym na terenie naszej szkoły w 2014 roku dla uczczenia pamięci aspiranta Stefana Zawadzkiego. W skład delegacji weszli: krewni śp. Stefana Zawadzkiego, wójt gminy Winnica pan Mariusz Kowalewski i kierownik GOPS pani Wioletta Zawadzka, pan dyrektor Andrzej Zaręba i pani wicedyrektor Anna Jacek-Walesiak, harcerze Emilia Zadrożna i Rafał Dłutowski oraz uczniowie najstarszych klas ZPO Marta Dzbańska i Michał Ruszczyński.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica