Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Gazetka

Prace remontowe na drogach gminnych

Wójt Gminy informuje, że wraz z początkiem kwietnia 2018 roku rozpoczęły się prace remontowe na drogach gminnych. W ramach przeznaczonych środków Funduszu Sołeckiego poszczególnych miejscowości na to zadanie wykonane będzie uzupełnienie nawierzchni kruszywem betonowo-kamiennym,  destruktem asfaltowym bądź pospółką żwirową.

Ponadto od 11 kwietnia 2018 r. (środa) planowane są prace polegające na mechanicznym profilowaniu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej równiarką drogową samojezdną. Prace mają na celu likwidację wybojów, ubytków i kolein oraz dokonanie korekty profilu poprzecznego dla poprawy warunków ruchu i umożliwienia swobodnego odpływu wody z korony drogi. Prace w dużej mierze poprawią komfort oraz bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się po drogach gminnych

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica