Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy w Winnicy informuje, że od dnia 7 stycznia 2019 r. w poniedziałki urząd jest czynny do godz. 17.30.

JUBILEUSZ 100-LECIA URODZIN

Setne urodziny

Dnia 14 marca 2018r. Pani Zofia Nałęcz zamieszkała Gnaty-Szczerbaki obchodziła Jubileusz swoich setnych urodzin.

W tym niezwykłym dla Jubilatki dniu towarzyszyła jej najbliższa rodzina oraz przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Mariusz Kowalewski, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Guzel, Sekretarz Gminy (Kierownik USC) Jadwiga Pydynowska, Kierownik GOPS Wioletta Zawadzka. Jubilatkę odwiedzili także: Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Krzysztof Bieńkowski oraz przedstawiciele Placówki Terenowej KRUS w Pułtusku z Kierownik Teresą Gąsiorowską.

Wszyscy obecni składali Pani Zofii serdeczne życzenia i gratulacje, wręczali kwiaty i upominki.

W słowach skierowanych do Jubilatki, Wójt Gminy Mariusz Kowalewski podkreślił że niewielu z nas ma możliwość doczekać i obchodzić setne urodziny.

„ ...Sto lat to czas, który dla większości z nas, zwłaszcza na początku życiowej drogi, wydaje się nie do osiągnięcia, to czas w którym można zebrać mnóstwo doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile szczęścia i niezmierzonej radości.

Życie nasze to ciągły marsz. Marsz do szkoły, marsz do pracy, marsz z dnia na dzień, marsz z teraźniejszości w przyszłość. Ale nie zawsze temu marszowi towarzyszy radość. Bywają też smutne ciężkie chwile, trudne czasy, które wymagają wiele wysiłku aby je pokonać i przetrwać.

Dane było Pani przeżyć cały wiek w naszej polskiej historii, doświadczyć trudów i radości z nim związanych. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków.

Wierzę, że dla Pani bliskich są one źródłem drogocennych rad i wskazówek a dla całej społeczności naszej Gminy pozostają nieocenionym dziedzictwem.

Cieszę się, że Pani oraz cała Pani rodzina dajecie nam wszystkim świadectwo zgodnego życia w rodzinnej harmonii, miłości i poszanowaniu.

W tym wyjątkowym dniu jakim jest jubileusz 100-lecia urodzin składam serdeczne gratulacje i podziękowania za wszystko czego Pani dokonała w życiu dla dobra własnej rodziny, i dla innych a także dla społeczności naszej gminy.

Życzę jeszcze wielu lat życia w dobrym zdrowiu, wszelkiej życiowej pomyślności, niech każda chwila będzie dla Pani źródłem szczęścia, pogodnego życia oraz szacunku i miłości ze strony najbliższych”.

Jeszcze raz gratulujemy i życzymy realizacji życiowych planów i zamierzeń dla Jubilatki i całej jej rodziny.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica