Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Gazetka

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Winnica informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na sierpień 2018 r. należy składać w terminie od 1 do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r. Wnioski przyjmowane będą w pokoju nr 12.

NAUKA PŁYWANIA NA BASENIE W WINNICY

 

Wójt Gminy serdecznie zaprasza wszystkie dzieci z terenu gminy Winnica, które uczęszczają do szkół podstawowych, na bezpłatną naukę pływania. Zapisy są przyjmowane u ratowników do dnia 16.07.2018 r. (włącznie). Na zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nr telefonu do rodziców bądź opiekuna prawnego. Organizatorem jest Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LIDER WINNICA.

 

Pomoc dla producentów trzody chlewnej


POMOC DLA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

Wójt gminy informuje o pomocy dla rolników, którzy posiadają trzodę chlewną i mają trudności ze sprzedażą żywca w związku z ogłoszeniem strefy zagrożenia (strefa niebieska) afrykańskim pomorem świń.

Wój gminy odbył rozmowy z firmą Zakłady Mięsne „Dobrosławów” Henryk Amanowicz Dobrosławów 43, 24-100 Puławy, która może skupować trzodę z terenu strefy niebieskiej.

Więcej informacji pod numerem (23) 69 14 092 (sekretariat Urzędu Gminy Winnica).

 

JUBILEUSZ 100-LECIA URODZIN

Setne urodziny

Dnia 14 marca 2018r. Pani Zofia Nałęcz zamieszkała Gnaty-Szczerbaki obchodziła Jubileusz swoich setnych urodzin.

W tym niezwykłym dla Jubilatki dniu towarzyszyła jej najbliższa rodzina oraz przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Mariusz Kowalewski, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Guzel, Sekretarz Gminy (Kierownik USC) Jadwiga Pydynowska, Kierownik GOPS Wioletta Zawadzka. Jubilatkę odwiedzili także: Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Krzysztof Bieńkowski oraz przedstawiciele Placówki Terenowej KRUS w Pułtusku z Kierownik Teresą Gąsiorowską.

Wszyscy obecni składali Pani Zofii serdeczne życzenia i gratulacje, wręczali kwiaty i upominki.

W słowach skierowanych do Jubilatki, Wójt Gminy Mariusz Kowalewski podkreślił że niewielu z nas ma możliwość doczekać i obchodzić setne urodziny.

„ ...Sto lat to czas, który dla większości z nas, zwłaszcza na początku życiowej drogi, wydaje się nie do osiągnięcia, to czas w którym można zebrać mnóstwo doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile szczęścia i niezmierzonej radości.

Życie nasze to ciągły marsz. Marsz do szkoły, marsz do pracy, marsz z dnia na dzień, marsz z teraźniejszości w przyszłość. Ale nie zawsze temu marszowi towarzyszy radość. Bywają też smutne ciężkie chwile, trudne czasy, które wymagają wiele wysiłku aby je pokonać i przetrwać.

Dane było Pani przeżyć cały wiek w naszej polskiej historii, doświadczyć trudów i radości z nim związanych. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków.

Wierzę, że dla Pani bliskich są one źródłem drogocennych rad i wskazówek a dla całej społeczności naszej Gminy pozostają nieocenionym dziedzictwem.

Cieszę się, że Pani oraz cała Pani rodzina dajecie nam wszystkim świadectwo zgodnego życia w rodzinnej harmonii, miłości i poszanowaniu.

W tym wyjątkowym dniu jakim jest jubileusz 100-lecia urodzin składam serdeczne gratulacje i podziękowania za wszystko czego Pani dokonała w życiu dla dobra własnej rodziny, i dla innych a także dla społeczności naszej gminy.

Życzę jeszcze wielu lat życia w dobrym zdrowiu, wszelkiej życiowej pomyślności, niech każda chwila będzie dla Pani źródłem szczęścia, pogodnego życia oraz szacunku i miłości ze strony najbliższych”.

Jeszcze raz gratulujemy i życzymy realizacji życiowych planów i zamierzeń dla Jubilatki i całej jej rodziny.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica