Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Robert Wróblewski

 

Szanowni mieszkańcy gminy Winnica!

W dniu 22.11.2018 r. złożyłem uroczyste ślubowanie i objąłem stanowisko Wójta Gminy Winnica.

Pragnę podziękować Państwu za głosy oddane na moją osobę i obdarzenie mnie tak dużym zaufaniem w wyborach samorządowych.

Głosy oddane na moją kandydaturę to dowód, że program który przedstawiłem podczas kampanii wyborczej znalazł w Państwa oczach uznanie i akceptację. Wybór na stanowisko wójta Gminy Winnica jest dla mnie zaszczytem a jednocześnie zobowiązaniem i odpowiedzialnością. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań by nie zawieść Państwa oczekiwań, jednocześnie pamiętając, że jestem wójtem wszystkich mieszkańców.

Zapraszam wszystkich do współpracy i deklaruję otwartość na wszystkie pomysły i inicjatywy różnych grup społecznych, stowarzyszeń, emerytów, OSP, klubu sportowego.

Mój Program dla rozwoju Gminy będę realizował w ścisłej współpracy z Radą Gminy, Sołtysami opierając go na konsultacjach z całą społecznością.

Gratuluję nowym Radnym zdobycia mandatu i życzę owocnej pracy. Wierzę, że wspólnie uczynimy wiele dobra dla naszej gminy.

Zapewniam Państwa, że z zapałem i pokorą przystępuję do podjętego wyzwania jakim jest zarządzanie gminą Winnica bo wiem, że jest to służba na rzecz całej społeczności. Jeszcze raz proszę o współpracę bo Samorząd tworzymy wszyscy i od naszej aktywności oraz zaangażowania zależy przyszłość naszej Małej Ojczyzny.

Wójt Gminy Winnica

Robert Wróblewski

Informujemy, że otrzymaliśmy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pozostałe Protokoły z oszacowania w gospodarstwach rolnych strat spowodowanych wystąpieniem suszy. Osoby, które do tej pory nie otrzymały protokołu, prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Winnica, pokój nr 9 w celu jego odbioru.

Spotkanie w sprawie rozbudowy linii gazociągu

Spotkanie w sprawie budowy przyłącza sieci gazu

W związku z planowaną rozbudową linii gazociągu w kierunku miejscowości Zbroszk, Domosławia i Rębkowa, dnia 8 marca 2018 r. w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy Winnica

odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców w sprawie budowy przyłącza sieci gazu.

Na zaproszenie Wójta Gminy Pana Mariusza Kowalewskiego przybyli przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Gazownia w Ciechanowie w osobach Kierownika Sekcji Rozwoju i Obsługi Klienta Pani Wioletty Grzymkowskiej, oraz Starszego Specjalisty ds Obsługi Klienta Pana Wargockiego Adama.

Po przywitaniu wszystkich obecnych osób, Wójt Gminy zanim przekazał głos przedstawicielom PSG wspomniał o zbliżającym się naborze wniosków na redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych dla Poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów:Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych-RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020, konkurs nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18. W ramach konkursu można będzie ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 80% do wymiany źródła ciepła wykorzystującego paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę, energię elektryczną, olej opałowy i gaz, a także na 50% dofinansowanie na termomodernizację budynku, w tym m. in. wymianę okien. Termin składania wniosków wyznaczony jest od 30 marca 2018 r. do 6 czerwca 2018 r. Więcej szczegółowych informacji uzyskać można na stronie internetowej, jak również przekazane będą na najbliższej Sesji tj. 20 marca 2018 r.

W sprawie głównego tematu spotkania głos zabrała Pani Wioletta Grzymkowska, przybliżając mieszkańcom ogólny zarys procesu gazyfikacji terenów.

Wyjaśniła, że ze strony Polskiej Spółki Gazownictwa obejmuje on przede wszystkim budowę głównych magistrali, czyli gazociągów, które będą zlokalizowane wzdłuż dróg i od których będą budowane przyłącza, jak również zakup i zainstalowanie szafki gazowej, reduktora oraz gazomierza.

Generalnie przyłącza gazowe budowane są do linii ogrodzenia, ponieważ ułatwia to w przyszłości bezproblemową eksploatację i wykonywanie odczytów.

Gazociągi te są średniego ciśnienia, budowane z rur PE i umiejscowione na około 0,8m w głąb ziemi dlatego też są bezpieczne.

Zgodnie z obowiązującą taryfą mieszkańcy płacą tylko opłatę przyłączeniową w wysokości na dzień dzisiejszy 1807,40 zł netto. Należy pamiętać , iż jest to koszt opłaty przyłączeniowej dla przyłączy do 15m długości. Każdy dodatkowy metr dobudowywanego przyłącza to koszt 60,44 zł netto za metr bieżący długości.

Budowa sieci gazociągu jest inwestycją liniową, której czas realizacji uzależniony jest od takich czynników jak wartość inwestycji i zakres sieci do wybudowania, dlatego też termin realizacji inwestycji może sięgać nawet 28 miesięcy.

Beneficjent zobowiązany jest w myśl prawa budowlanego do wykonania na instalację gazową odpłatnie projektu budowlanego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na jej budowę, jak również przystosowanie nieruchomości do poboru paliwa gazowego poprzez zakup odpowiedniego kotła i instalacji grzewczej. Umowa zawarta między PSG a potencjalnym beneficjentem jest umową zobowiązującą, to znaczy, że od dnia oddania sieci do użytkowania, które zakończone jest pisemnym powiadomieniem klienta wraz z wystawieniem faktury za opłatę przyłączeniową, beneficjent ma 90 dni na rozpoczęcie poboru paliwa gazowego.

Szczegółowe informacje można również uzyskać na stronie internetowej PSG www.psgaz.pl.

W celu ułatwienia i przyspieszenia realizacji inwestycji przyłącza sieci gazu, ze strony Polskiej Spółki Gazownictwa zaproponowano mieszkańcom naszej gminy wypełnienie ankiet, które nie będą zobowiązujące a oddadzą obraz ogólnego zapotrzebowania przyłączem do sieci gazu.

Na ich podstawie PSG przeanalizuje czy dana inwestycja będzie dla nich ekonomicznie opłacalna i czy istnieją możliwości techniczne pozwalające na budowę sieci gazu.

Termin składania wypełnionych ankiet wyznaczony jest do końca marca 2018 r. do sekretariatu Urzędu Gminy Winnica. Informacja z PSG z analizy ankiet zostanie przesłana do Wójta Gminy Winnica, który zobowiązał się do przekazania jej mieszkańcom.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica