Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Zakończono budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Dnia 30 listopada zakończono zadanie pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica”. W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy Winnica, Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciel wykonawcy – firmy AQUATECH S.A. z siedzibą w Warszawie. Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót budowlanych wyniosła 528 900,00 brutto. Każdy zainteresowany wpłacił kwotę 5000 złotych, co dało łączną kwotę w wysokości 140000 złotych. Pozostała kwota pochodziła z dofinasowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i ze środków własnych Gminy Winnica.

Przedmiot zamówienia zgodnie z podpisaną umową dn. 05.01.2017 roku obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków w ilości 28 sztuk na terenie gminy Winnica. W umowie zawarta jest również gwarancja, której okres wynosi 60 miesięcy.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica