Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Gazetka

Ogłoszenie o naborze wniosków

Szanowni mieszkańcy Gminy Winnica, przed nami kolejny nabór wniosków do projektu pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Winnica” w ramach programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach zadania wykonywane są prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu tj. demontażem, załadunkiem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Dofinansowaniem nie są objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć. Nabór wniosków trwa do dnia 10.02.2018r. w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica. Termin naboru wniosków może ulec skróceniu lub wydłużeniu, w zależności od otwarcia terminu naboru składania wniosku przez Gminę do WFOSiGW, realizacja przedmiotowego zadania uzależniona jest od kwoty dotacji przydzielonej przez WFOŚiGW.

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać w tut. Urzędzie.

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Kowalewski

> Informacja o wyrobach zawierających azbest
> wniosek

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica