Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Termomodernizacja Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych

Urząd Gminy w Winnicy

W dniu 21 sierpnia 2017 r. odebrane zostały roboty budowlane w budynku Urzędu Gminy - projekt pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych” – Zadanie 1: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Winnicy. Wykonawcą prac termomodernizacyjnych w budynku Urzędu Gminy w Winnicy była firma Usługi Remontowo Budowlane Dariusz Górecki z Warszawy. Wartość robót budowlanych: 383.000,00 zł brutto.

 

W skład zadania wchodziły m.in. wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian zewnętrznych, częściowa wymiana pokrycia dachu, docieplenie stropodachu, remont kominów, wykonanie instalacji fotowoltaicznej. W skład całego projektu wchodzi również wykonana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy Winnica. Modernizacja centralnego ogrzewania obejmowała budowę instalacji gazowej od istniejącego przyłącza do pomieszczenia kotłowni, montaż kotła gazowego, podłączenie hydrauliczne z istniejącą instalacją c.o. oraz wymiana grzejników. Wykonawcą modernizacji c.o. była firma Instalacje Hydrauliczne Wóltański Marek z siedzibą w Kacicach.

 

Wstępne porównanie kosztów ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Winnicy

Lp.

Okres rozliczenia

2015

2017

Oszczędności

1.

październik - listopad

 

10.218,65 zł

2.617,26 zł

7.601,39 zł

 

Dnia 2 listopada 2017 r. odebrano roboty budowlane dotyczące zadania pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych” – Zadanie 2: Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Zgodnie z regulaminem konkursu w ramach działania wspierane mogły być inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej: „w szczególności promujące jej kompleksowy wymiar tj. głęboką modernizację energetyczną, z możliwością wymiany źródeł ciepła oraz możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (jako element projektu)”.

 

W związku z powyższym wykonano kompleksową termomodernizacje w zakres której weszło: docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem samogasnącym o grubości 14 cm, docieplenie ścian piwnic z zejściem poniżej poziomu gruntu, docieplenie dachu pod nieogrzewanym poddaszem ze szklanej wełny mineralnej, docieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną wełną mineralną, wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej PCV i AL na nową, częściowe wykonanie nowego pokrycia dachu w miejscu starego przeciekającego, wymiana podbitki dachowej, wymiana systemu odprowadzania wody deszczowej (orynnowanie), wymiana istniejących obróbek blacharskich, wymiana grzejników na nowe w całym budynku szkoły. Z uwagi na duże straty ciepła na przesyle wybudowano nowe przyłącze gazowe, wyposażono kotłownie c.o., zainstalowano nowe źródło ciepła z pompami obiegowymi (zostały zamontowane trzy kotły gazowe kondensacyjne o łącznej mocy 300 kW wyposażonych w czujnik temperatury zewnętrznej). W celu zapewnienia bezpieczeństwa w kotłowni zamontowano: detektor gazu, zawór odcinający elektromagnetyczny, lampa kontrolna oraz sygnalizator akustyczny, moduł sterujący. Wykonano nowy komin odprowadzający spaliny ze stali nierdzewnej.

W ramach obniżenia zużycia prądu oraz ochrony środowiska, wykonano instalacje fotowoltaiczną, która przetwarza światło słoneczne na energię elektryczną czyli wytwarza prąd z promieniowania słonecznego. Moc szczytowa całego układu wynosi 40 kW . W skład instalacji weszło m.in.: 160 szt. paneli słonecznych, dwa falowniki, tablice rozdzielcze i przewody kablowe. Wykonana została nowa instalacja odgromowa wraz z masztem.

 

Wykonawcą prac była firma: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Artur Piechotka z siedzibą ul. Daszyńskiego 72, 06-100 Pułtusk. Wartość robót budowlanych wyniosła 2.423.100,00 zł. Gmina Winnica w ramach podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego otrzymała dofinansowanie z RPO WM w kwocie 2.073.205,66 zł stanowiącej nie więcej niż 79,99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.  

 

Wstępne porównanie kosztów ogrzewania ZPO

Lp.

Okres rozliczenia

2016

2017

Oszczędności

1.

październik - listopad

 

40.523,64 zł

16.925,02 zł

23.598,62 zł

    

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica