Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wydłużył termin przyjmowania wniosków o pomoc suszową. Decyzją ministra rolnicy mogą składać wnioski o pomoc suszową do 16 listopada.
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-suszowa-nabor-wnioskow-do-16-listopada.html

Prezentacja

OZE na obszarze gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica

Mazowsze

15 listopada 2017r. zastała podpisana umowa między Gminą Nasielsk a Zarządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „OZE na obszarze gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica”.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z w/w gminami. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Projekt otrzymuje wsparcie w wysokości 2 064 154,79 zł. W ramach projektu Gmina Nasielsk otrzyma środki na refundacje poniesionych wydatków na realizację instalacji fotowoltaicznej kolektorów słonecznych oraz pompy ciepła w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku. Ponadto wykonane będą:

- instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku

- instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Leoncinie

- instalacja fotowoltaiczna na budynku po komisariacie policji w Leoncinie

- OZE dla mieszkańców gmin: kolektory słoneczne, pompy ciepła, piece na biomasę. (dla osób, które złożyły wnioski w 2016r.)

 

1. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii” Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica