Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy w Winnicy informuje, że od dnia 7 stycznia 2019 r. w poniedziałki urząd jest czynny do godz. 17.30.

Fundusz sołecki 2017

Dzięki owocnej współpracy z Radnymi, Sołtysami i mieszkańcami gminy Winnica, zbliżamy się ku finalizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017.

Tegoroczne pieniądze dla sołectw pozwoliły na poprawę jakości wielu uszkodzonych dróg gminnych. W zależności od potrzeb, drogi te były, bądź są w trakcie nawożenia kruszywem, utwardzania, czy też uzbrajania w przepusty.

Na najbliższe dni zaplanowane jest także wysłanie w teren nowo zkupionej kosiarki (bijakowej z wysięgnikiem), która zadba o estetykę przydrożnych poboczy i rowów.

Stąd też, proszę o usunięcie, z obrzeży rowów, kamieni czy też innych przeszkód stanowiących ryzyko uszkodzenia nowo zakupionego sprzętu - szanujmy naszą wspólną własność.

Fundusz Sołecki wspomógł dodatkowo remonty budynków użyteczności publicznej, w tym min. świetlicy i Szkoły Podstawowej w Błędostowie, wyposażenie przedszkola w Winnicy, jak również pozwolił na wykonanie projektów dróg gminnych.

Wsparcie Funduszu Sołeckiego umożliwiło podjąć wiele innych, drobniejszych inwestycji, które poprawiły, bądź poprawią w najbliższym czasie jakość warunków życia mieszkańcom gminy.

W ramach realizacji Funduszu Sołeckiego na terenie naszej gminy wykonano remonty dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw, min. wyremontowano drogi na terenie sołectwa Gnaty-Lewiski, Gnaty-Wieśniany, Winnica, Budy-Zbroszki, Glinice-Domaniewo, Mieszki-Leśniki, Bielany, Smogorzewo Pańskie.

Ponadto dokonano wymiany przepustów drogowych w Sołectwach Skoroszki, Mieszki-Leśniki.

Wyremontowano i wyposażono pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Smogorzewie Włościańskim.

Dla podniesienia bezpieczeństwa pieszych w Smogorzewie Pańskim zamontowano bariery na cieku wodnym przy drodze gminnej.

Dokonano ogrodzenia i wyposażenia placów wiejskich w Sołectwie Winniczka i Gnaty Wieśniany.

Remont łazienek szkolnych w Błędostowie.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica