Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Debata społeczna w Winnicy

DSC 8163

10 października 2017 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się Debata Społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie gminy Winnica pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Prowadzącym spotkanie był Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku – mł. insp. Jarosław Olszewski. Oprócz Komendanta i pracowników KPP w Pułtusku obecni byli Pan Mariusz Kowalewski - Wójt Gminy Winnica, Radni Rady Gminy Winnica, Dyrekcja Zespołu Szkół CKR w Golądkowie, pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy, sołtysi wsi oraz mieszkańcy gminy.

Komendant Powiatowy Policji omówił zagadnienia obejmujące tematykę dotyczącą stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Winnica z uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw. Przedstawione zostały: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, program „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacja „Moja Komenda”. Narzędzia te pozwalają na czytelne przedstawienie skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń na terenie gminy oraz pozwalają zbudować zaufanie pomiędzy służbami a obywatelami.

Omówiono stan bezpieczeństwa na terenie gminy Winnica oraz zwrócono uwagę na potencjalne zagrożenia w poszczególnych rejonach. Podczas spotkania uczestnicy wypełnili ankiety, które określają oczekiwania mieszkańców w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy.

Na zakończenie debaty Wójt podziękował Komendantowi i pracownikom KPP w Pułtusku za przeprowadzenie debaty oraz zebranym uczestnikom za dyskusję.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

Harmonogram poboru krwi

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW