Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gatka

20170929 102139

W miejscowości Gatka gm. Winnica rozpoczęto przebudowę drogi gminnej o długości 1250 metrów, na działkach drogowych nr 11 i 29.

Prace obejmują:

- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie;

- podbudowę z kruszywa łamanego;

- czterokrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową oraz grysem kamiennym;

- utrwalenie poboczy z kruszywa naturalnego.

Przebudowę w/w drogi rozpoczęła firma Z.U.H „MARBUD” Mariusz Piętka, która wyłoniona została w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została podpisana w dniu 01 września br.

Całkowity koszt zadania to: 358.584,22 zł brutto.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy wtorek od godz. 10.00 do 13.00

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszą środę miesiąca od godz. 14.30 do 15.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny od poniedziałku do piątku
w godz. od 10.30 do 15.00 > więcej

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

Harmonogram poboru krwi

wfosigw1-ts

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady