Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Robert Wróblewski

 

Szanowni mieszkańcy gminy Winnica!

W dniu 22.11.2018 r. złożyłem uroczyste ślubowanie i objąłem stanowisko Wójta Gminy Winnica.

Pragnę podziękować Państwu za głosy oddane na moją osobę i obdarzenie mnie tak dużym zaufaniem w wyborach samorządowych.

Głosy oddane na moją kandydaturę to dowód, że program który przedstawiłem podczas kampanii wyborczej znalazł w Państwa oczach uznanie i akceptację. Wybór na stanowisko wójta Gminy Winnica jest dla mnie zaszczytem a jednocześnie zobowiązaniem i odpowiedzialnością. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań by nie zawieść Państwa oczekiwań, jednocześnie pamiętając, że jestem wójtem wszystkich mieszkańców.

Zapraszam wszystkich do współpracy i deklaruję otwartość na wszystkie pomysły i inicjatywy różnych grup społecznych, stowarzyszeń, emerytów, OSP, klubu sportowego.

Mój Program dla rozwoju Gminy będę realizował w ścisłej współpracy z Radą Gminy, Sołtysami opierając go na konsultacjach z całą społecznością.

Gratuluję nowym Radnym zdobycia mandatu i życzę owocnej pracy. Wierzę, że wspólnie uczynimy wiele dobra dla naszej gminy.

Zapewniam Państwa, że z zapałem i pokorą przystępuję do podjętego wyzwania jakim jest zarządzanie gminą Winnica bo wiem, że jest to służba na rzecz całej społeczności. Jeszcze raz proszę o współpracę bo Samorząd tworzymy wszyscy i od naszej aktywności oraz zaangażowania zależy przyszłość naszej Małej Ojczyzny.

Wójt Gminy Winnica

Robert Wróblewski

Spotkanie Wielkanocne Środowisk Trzeźwościowych

DSC 2733Od kilku lat w naszej gminie organizowane są wielkanocne spotkania środowisk trzeźwościowych. Organizatorem tych spotkań jest Wójt Gminy oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy. Tegoroczne spotkanie odbyło się w dniu 8 kwietnia.

W uroczystości uczestniczyli: ks. Zbigniew Paweł Maciejewski- proboszcz parafii Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy, ks. Mirosław Borkowski - proboszcz parafii św. Józefa  w Pokrzywnicy ks. Jarosław Bukowski- proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Smogorzewie, Wicestarosta Powiatu Pułtuskiego - Beata Jóźwiak, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku - Anna Frejlich, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku – Łukasz Ruszkowski, Wójt Gminy Pokrzywnica – Adam Rachuba, Kierownik GOPS w Pokrzywnicy - Agnieszka Piekarska, Członkowie Rady Gminy Winnica  i Pokrzywnica, Przedstawiciele Policji w Pokrzywnicy, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy - Andrzej Zaręba, Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia w Golądkowie – Ewa Leszczyńska, Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Winnicy, dr med. Bohdan Woronowicz – lekarz, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, Anna Górecka – lekarz, specjalista medycyny rodzinnej, Marek Grunwald - terapeuta uzależnień, członkowie grupy AA „Droga ku trzeźwości” w Winnicy, członkowie grupy AA „Keja” i „Prosta Droga” w Nasielsku, członkowie grupy AA „Zależni-niezależni” w Pokrzywnicy, członkowie Stowarzyszenia Trzeźwości „Świt” w Pułtusku wraz z prezesem Panem Piotrem Skibą, grupy samopomocowe z Pułtuska: „Nadzieja” „ Pomocna Dłoń” „ Perełka” i „Albert”, członkowie grupy AA w Serocku i Nieporęcie.

W Kościele parafialnym Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy uroczystą Mszę Świętą w intencji środowisk trzeźwościowych i członków ich rodzin celebrował ks. Proboszcz parafii Winnica Zbigniew Paweł Maciejewski ora ks. Proboszcz parafii Pokrzywnica- Mirosław Borkowski. Członkowie winnickiej grupy AA „Droga ku trzeźwości” aktywnie włączyli się w oprawę Mszy Św., a o muzyczną oprawę Mszy zadbał Pan Marek Grunwald – terapeuta i współzałożyciel winnickiej grupy. Druga część uroczystości odbyła się w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy. W imieniu gospodarzy, gości serdecznie przywitał Wójt Gminy- Mariusz Kowalewski. Dziękując wszystkim za przybycie wyraził zadowolenie z faktu, że spotkania , które stały się już tradycją w naszej gminie z każdym rokiem gromadzą coraz większą liczbę uczestników. Przybyłym członkom grup AA przekazał słowa uznania za upór w ich niełatwych dążeniach do pokonywania własnych słabości, pogratulował wytrwałości. Złożył serdeczne życzenia na zbliżające się Święta Wielkanocne dla wszystkich zebranych oraz członków ich rodzin. Słowa podziękowania skierował również do wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do uświetnienia tej uroczystości i zaprosił wszystkich do świątecznego stołu. Kolorowe pięknie udekorowane stoły, pełne tradycyjnych wielkanocnych przysmaków przygotowanych przez Panie kucharki i wolontariuszy- uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy, wprawiły wszystkich w radosną atmosferę zbliżających się świąt. Życzenia świąteczne wszystkim zebranym złożyli również pani Beata Jóźwiak –Wicestarosta Powiatu Pułtuskiego oraz Pan Adam Rachuba – Wójt Gminy Pokrzywnica. W kolejnej części spotkania Wieki Przyjaciel osób uzależnionych i współuzależnionych  dr med. Bohdan Woronowicz wygłosił wykład pt. „ Zdrowienie a relacje w rodzinie”. Tradycja kontynuowania spotkań świątecznych między wspólnotami gminy Winnica i Pokrzywnica jest jak najbardziej wskazana. Spotkania takie uświadamiają, że człowiek nie pozostawiony sam ze swoim problemem , mając wsparcie wspólnoty, łatwiej znajduje w sobie siłę i motywację do przełamywania barier i pokonywania trudności w codziennym życiu i zmaganiu się z tą ciężką chorobą i jej następstwami.

 

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica