Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Informujemy, że nagrania z posiedzeń sesji dostępne są na stronie > BIP Urzędu Gminy (Menu Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy).

Władze Gminy

 

Wójt Gminy Winnica: Mariusz Kowalewski

 

Sekretarz: Jadwiga Pydynowska

 

Przewodniczący Rady Gminy: Wiktor Nałęcz

 

Skarbnik: Waldemar Błoński

 

Radni Gminy Winnica:

 1. Chyliński Jan
 2. Gąsior Zbigniew
 3. Jałmużna Henryka
 4. Kamińska Anna
 5. Kamiński Jan
 6. Laskowski Jan
 7. Nałęcz Wiktor
 8. Olbrych Wiesław
 9. Paź Jarosław
 10. Pieńkos Antoni
 11. Rostkowski Marek
 12. Skwarska Agnieszka
 13. Sokołowska Lucyna
 14. Waleśkiewicz Adam
 15. Żbikowski Wojciech

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 10.00 do 13.00

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w pierwszą środę miesiąca od godz. 12.00 do 14.00

Radca Prawny udziela bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców w każdy czwartek od godz. 9.00 do 11.00

Harmonogram odbioru śmieci na terenie gminy

smieciTrasa 1 > pobierz

Trasa 2 > pobierz

Trasa 3 > pobierz

Trasa 4 > pobierz

Urząd Gminy informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych, uiszczają bez wezwania, raz na kwartał, w terminie do końca pierwszego miesiąca danego kwartału. Opłatę można uiszczać gotówką w kasie urzędu albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Winnica 54 8226 0008 2002 2000 1270 0001.

info-rol

Emapa

wfosigw1-ts

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Powstrzymaj pijanego kierowcę

Katalog stron lokalnych

przedszkolepspwinnica

pspbledostowogimnazjumwinnica

biblioteka-winnicanasza-winnica

Lider Winnicazielonemosty