Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Władze Gminy

 

Wójt Gminy Winnica: Mariusz Kowalewski

 

Sekretarz: Jadwiga Pydynowska

 

Przewodniczący Rady Gminy: Guzel Stanisław

 

Skarbnik: Waldemar Błoński

 

Radni Gminy Winnica:

1. Guzel Stanisław - przewodniczący

2. Matwiejczyk Tadeusz - wiceprzewodniczący

3. Cieślak Krzysztof

4. Ciosek Dorota

5. Kołaczek Edyta

6. Kowalewski Stanisław

7. Laskowski Jan

8. Lusa Kazimierz

9. Matusiak Tomasz

10. Pielach Mariusz

11. Pieńkosz Paweł

12. Tomczyk Piotr

13. Waleśkiewicz Adam

14. Wróblewski Robert

15. Zadrożna Honorata

 

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy wtorek od godz. 10.00 do 13.00

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszą środę miesiąca od godz. 14.30 do 15.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny od poniedziałku do piątku
w godz. od 10.30 do 15.00 > więcej

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

Harmonogram poboru krwi

wfosigw1-ts

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady