Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy w Winnicy informuje, że od dnia 7 stycznia 2019 r. w poniedziałki urząd jest czynny do godz. 17.30.

Przebudowa drogi Budy Zbroszki – Bulkowo Stare

Budy Zbroszki

W dniu 20 października 2016 r. rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej nr 2434W Nasielsk – Gnaty - Bulkowo na odcinku Budy Zbroszki – Bulkowo Stare na odcinku długości 1,465 km. Prace wykonuje firma DROGOMEX Sp. z o. o. Droga wykonywana z partnerstwem Powiatu Pułtuskiego.

Koszty inwestycji drogowej są rozłożone po 50% na każdą ze stron. Wójt Gminy Winnica wraz z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych i InspektoremNadzoru byli na miejscu inwestycji i stwierdzili, iż prace wykonywane są zgodnie ze specyfikacją. Wody opadowe dzięki zastosowaniu odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych spływać będą na przyległe tereny leśne. Planuje się jezdnię o nawierzchni bitumicznej i pobocza z kruszywa łamanego. W pasie drogowym wymienione zostaną również przepusty. Inwestycja z całą pewnością poprawi i zwiększy bezpieczeństwo ruchu, zwłaszcza pieszych i kierowców. Przewidziany termin zakończenia prac 13 listopada 2016 r.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica