Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wydłużył termin przyjmowania wniosków o pomoc suszową. Decyzją ministra rolnicy mogą składać wnioski o pomoc suszową do 16 listopada.
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-suszowa-nabor-wnioskow-do-16-listopada.html

Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia

Komunikat z 30.10.2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po analizie próbek wody pobranych z wodociągu publicznego w Winnicy, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi > więcej

 

Badania wody z dnia 13.06.2018 r. > więcej

 

Komunikat z 06.04.2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po analizie próbek wody pobranych 15.01.2018 r., 15.03.2018 r. z wodociągu publicznego w Winnicy tj.: sieć – Urząd Gminy Winnica i hydrofornia - woda uzdatniona, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi. Jakość wody spełnia obowiązujące wymagania jakościowe > więcej

 

Badania wody z dnia 15.03.2018 r. > więcej

 

Badania wody z dnia 13.02.2018 r. > więcej

 

Badania wody z dnia 19.12.2017 r. > więcej

 

Badania wody z dnia 13.09.2017 r. > więcej

 

Komunikat z 24.07.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po analizie próbek wody pobranych 14.06.2017 r., 05.07.2017 r. z wodociągu publicznego w Winnicy tj.: sieć – Urząd Gminy Winnica i hydrofornia - woda uzdatniona, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi. Jakość wody spełnia obowiązujące wymagania jakościowe.

 

Badania wody z dnia 23.06.17r. > wiecej

 

Komunikat z 18.03.2016 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po analizie próbek wody pobranych 07.03.2016 r. i 11.03.2016 r.  z wodociągu publicznego w Winnicy tj.: sieć – Urząd Gminy Winnica i sieć - Publiczna Szkoła Podstawowa w Winnicy, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi. Jakość wody spełnia obowiązujące wymagania jakościowe.

 

Komunikat z 27.08.2015 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po analizie próbek wody pobranych 03.08.2015 r. z wodociągu publicznego w Winnicy – sieć – Urząd Gminy Winnica, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi. Jakość wody spełnia obowiązujące wymagania jakościowe.

Komunikat z 18.04.2015 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po analizie próbek wody pobranych 11.03.2015 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego w Winnicy  – hydrofornia (woda uzdatniona), stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi. Jakość wody spełnia obowiązujące wymagania jakościowe.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica