Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wydłużył termin przyjmowania wniosków o pomoc suszową. Decyzją ministra rolnicy mogą składać wnioski o pomoc suszową do 16 listopada.
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-suszowa-nabor-wnioskow-do-16-listopada.html

20181116 wzor

Drodzy Państwo,

Kończąc swoją kadencję na stanowisku Wójta Gminy Winnica pragnę podziękować wszystkim, których spotkałem na swojej drodze. Miałem okazję współpracować z bardzo wartościowymi ludźmi, którzy zawsze byli otwarci na dialog i wspólne działanie, czego efekty widoczne są dziś w całej naszej gminie. Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy, za ich cenne uwagi i propozycje konkretnych rozwiązań.

Czas, który spędziliśmy razem był niezwykle pracowity, a przez to owocny w wiele inwestycji oraz przedsięwzięć. Zaczęliśmy także dużo inwestycji, których zrealizowanie ułatwi życie mieszkańcom naszej gminy.

Przyszłość jest przed nami. Najbliższe lata są bardzo ważne ze względu na duże możliwości dotacji unijnych, o które już teraz trzeba skutecznie zabiegać.

Dziękuję za Wasze głosy poparcia, które dały mi możliwość reprezentowania naszej gminy przez niespełna 5 lat. Traktuje to jako wielkie wyróżnienie oraz zaszczyt.

Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy docenili moja pracę i oddali na mnie głos w tych wyborach, ale także wszystkim którzy w nich uczestniczyli i dokonali wyboru zgodnie ze swoimi poglądami i oczekiwaniami.

Odchodzę z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku i choć niektórzy nie są w pełni usatysfakcjonowani z moich działań, to jednak najważniejsza jest dla mnie moja uczciwa ocena.

Wierzę, że będę mógł jeszcze w przyszłości dobrze służyć Państwu i tej pięknej Winnickiej Ziemi jeśli tylko będzie taka Wasza wola.

Jako były wójt i jednocześnie mieszkaniec naszej gminy służę swoim doświadczeniem oraz zdobytą wiedzą w sytuacjach problemowych.

 

Wójt Gminy Winnica
Mariusz Kowalewski

Filtr
 • Konkurs fotograficzny Piękno Obszaru LGD.

  20140423-konkurs-fotograficznyLGD Zielone Mosty Narwi serdecznie zapraszają do udziału w Konkursie Fotograficznym "Piękno Obszaru LGD". Konkurs ma na celu ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, folkloru oraz architektury na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi (tj. obszar gminy Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk) oraz upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

 • V edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie

  krusV edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

  Organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Konkurs przebiega we współorganizacji m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na roli oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - asystent rodziny

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko - asystent rodziny > więcej

 • Ułatwianie Startu Młodym Rolnikom

  MŁODY ROLNIKU !! Uwaga - to ostatnia taka szansa do skorzystania z premii w wysokości 100 tyś. zł na rozwój Twojego gospodarstwa!

  W związku z planowanym naborem wniosków (czerwiec - lipiec 2014) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt zmian do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 > więcej

 • Szczepienie lisów

  Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie przeprowadzania akcji szczepienia doustnego lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie > więcej

 • Obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2014

  Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 16 kwietnia 2014 r.w sprawie numerów i granic obwodów głosowania, siedzib obwodowych komisji wyborczych, lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego > więcej

 • Zaproszenie do składania ofert

  Gmina Winnica zaprasza do złożenia oferty cenowej na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy, ul. Wspólna 10 > więcej

 • Podziękowania

  „Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…

  wtedy proste – dziękujemy – zawiera wszystko,  co chcemy wyrazić…”

   

  Dyrektor, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy składają serdeczne podziękowania księżom Zbigniewowi Pawłowi Maciejewskiemu i Adamowi Gnypowi, pocztom sztandarowym, Orkiestrze dętej w Pułtusku, harcerzom 13 Winnickiej Drużyny ZHR, Strażakom OSP z gminy Winnica, panu Posłowi Henrykowi Kowalczykowi, panu Wójtowi Mariuszowi Kowalewskiemu, panu Leszkowi Topólskiemu, panu Dariuszowi Dulińskiemu, państwu Marianowi i Marii Jaskulskim, państwu Stefanowi i Janinie Winnickim, państwu Mariuszowi i Edycie Kucharczykom, Bankowi Spółdzielczemu w Nasielsku oddział w Winnicy, panu Sławomirowi Lenarcikowi, Mleczarni President w Winnicy, panu Sławomirowi Białczakowi, pani Barbarze Zaręba, panu Michałowi Zaręba, panu Janowi Kisielowi z Pułtuska, panu Mariuszowi Cejmerowi, pani Teresie Andryszczyk, Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, państwu Krystynie i Wojciechowi Nożewskim, Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Winnicy, Publicznemu Gimnazjum w Winnicy, Radzie Rodziców oraz panu Andrzejowi Zawadzkiemu i jego rodzinie za wsparcie finansowe i  rzeczowe oraz pomoc w organizacji uroczystości posadzenia Dębu Pamięci aspiranta Policji Państwowej Stefanowi Zawadzkiemu.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w dniu 13 kwietnia 2014 roku uczestniczyli w żywej lekcji historii naszej ojczyzny.

 • Komunikat ANR i ARiMR

  Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa > szczegóły

 • Melioracje - przyjmowanie wniosków

  Uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Winnica rozpoczyna przyjmowanie wniosków na wykonanie melioracji szczegółowych - drenowania na terenie Gminy. Osoby zainteresowane proszone są o składanie wniosków do sekretariatu Gminy.

 • Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

  Wójt Gminy Winnica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Winnica z uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych w 2014 roku.” > więcej

 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Dnia 24 kwietnia 2014 roku (czwartek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.

  Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.
  3. Analiza informacji Wójta o wydatkach i dochodach w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

  Marek Rostkowski

 • Katyń...ocalić od zapomnienia

   

  Zaproszenie na uroczystość

  „KATYŃ…ocalić od zapomnienia”

   

  Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy ma zaszczyt zaprosić Mieszkańców Gminy Winnica na uroczystość posadzenia DĘBU PAMIĘCI poświęconemu byłemu uczniowi szkoły w Winnicy, urodzonemu w Skarżycach – aspirantowi Policji Państwowej, STEFANOWI ZAWADZKIEMU, który w kwietniu 1940 roku został zamordowany w TWERZE.

  Uroczystość odbędzie się 13 kwietnia 2014r. (niedziela) i rozpocznie się o godz. 12.00 mszą św. w Kościele Trójcy Świętej w Winnicy.

   

  Program uroczystości:

  • Msza święta
  • Uroczysty przemarsz z kościoła do PSP im. prof. I. Mościckiego w Winnicy
  • Uroczyste posadzenie DĘBU PAMIĘCI, odsłonięcie pamiątkowej tablicy,
  • Przemówienie okolicznościowe
  • Wysłuchanie montażu słowno – muzycznego w wykonaniu uczniów PSP im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy
  • Obejrzenie wystawy „Katyń – pamiętajmy”
  • Wspólny posiłek
  • Wspólny śpiew pieśni patriotycznych przy harcerskim ognisku
 • Kurs chemizacyjny dla rolników

  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku informuje, że organizuje kursy chemizacyjne dla roników. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zapis 25 uczestników. KOszt kursu wynosi 70 zł od uczestnika, który posiadał juz wcześniej uprawnienia i trwa 1 dzień. Dla młodych rolników, którzy nie posiadają takich uprawnień kurs trwa 2 dni i koszt wynosi 100 zł.
  Zaświadczenie o ukończeniu kursu upoważnia do wykonywania zabiegów ochrony roślin prz 5 lat.

  Zapisy przyjmuje, oraz udziela informacji biuro TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86 oraz Pan Marcin Piotrowski pracownik Urzędu Gminy Winnica.

   

  Kierownik TZD w Pułtusku

  Urszula Turkiewicz

 • Zbadaj się i zyskaj spokój

  Mammografia

  Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50 - 69 lat na bezpłatne badanie mammograficzne (prześwietlenie piersi) w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi > szczegóły

 • „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” - nabór uczestników

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy prowadzi rekrutację uczestników do projektu systemowego pn.: „Nasza aktywność w drodze do sukcesu” na rok 2014 > szczegóły

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica